на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

Андрєй Ілларіонов

Росія. Ціна війни – $ 377 млрд

Росія вийшла на стежку війни.

Точніше: теперішній кремлівський режим твердо поставив Росію на дорогу війни.

Скільки це вже коштувало? Бюджету? Суспільству? Всій країні?

Є різні способи, щоб оцінити вартість нинішньої війни.

 

Наявні оцінки

Один з варіантів оцінки вартості війни з Україною запропонований у доповіді «Путін. Війна». Підсумкова оцінка, отримана додаванням результатів за кількома відзначеними в доповіді позиціями (прямі витрати, біженці, Крим), склала близько 800 млрд. руб., або приблизно 18 млрд. дол. по валютному курсу 2014-15 рр..

Однак ця оцінка не охоплює всіх витрат, які в цьому випадку слід враховувати.

По-перше, всі військові витрати у війні проти України набагато більші, ніж прямі витрати на ведення військових дій безпосередньо на території України.

По-друге, витрати на підготовку і ведення війни з Україною почали здійснюватися задовго до початку військових дій проти України.

По-третє, нинішня війна, яку розпочав Кремль, – це війна не тільки з Україною.

По-четверте, додаткових витрат у зв’язку з підготовкою та веденням військових дій зазнає не тільки державний бюджет, а й приватний сектор.

 

Базові припущення для розрахунків

Зроблений нижче розрахунок більш повної вартості нинішньої війни виходить з таких припущень.

1. Прямою ціною нинішньої війни пропонуємо вважати додаткові витрати, викликані підготовкою і веденням військових дій в «воєнні роки» (у порівнянні із середнім рівнем військових витрат у «довоєнний час»).

2. Оскільки нинішня війна є війною не тільки на українському фронті і не тільки проти України, то її початок не слід прив’язувати безпосередньо до початку війни проти України (27 липня 2013 р.).

3. За дату початку економічної / фінансової підготовки до ведення нинішньої війни прийнято дату початку фактичного здійснення Кремлем програми переозброєння російських збройних сил на суму 20 трлн. руб., прийнятої в 2011 р. У нижченаведених розрахунках враховано, що програму переозброєння фактично почали здійснювати з січня 2012 р. Саме тоді стало помітно перевищення тодішніх військових витрат над середнім рівнем військових витрат в «довоєнний час» – 2000-2011 рр.

4. Під середнім рівнем військових витрат у «довоєнний час» прийнято рівень військових витрат у 2000-11 рр., що становив, за даними Мінфіну Росії, в середньому 2,7% ВВП.

5. Крім прямих військових витрат з державного бюджету, в загальну ціну війни слід внести також величину додаткового відтоку приватного капіталу з Росії в порівнянні із середнім рівнем відтоку приватного капіталу, що спостерігався в «довоєнний час» в 2000-2011 рр. Одним із наслідків збільшення відтоку приватного капіталу в «воєнні роки» стало помітне зниження офіційних міжнародних резервів.

6. Під середнім рівнем відтоку приватного капіталу в «довоєнний час» прийнята середня величина відтоку приватного капіталу в 2000-11 рр., яка становила, за даними Банку Росії, близько 2% ВВП.

Таким чином, загальну ціну нинішньої війни можна визначити як суму прямої ціни для державного бюджету (величини додаткових державних військових витрат у порівнянні із середнім рівнем військових витрат у «довоєнний час») і ціни від підготовки і ведення військових дій для приватного сектора (обумовленої величиною додаткового відтоку приватного капіталу порівняно із середнім розміром відтоку приватного капіталу в «довоєнний час»).

 

Пряма ціна нинішньої війни для державного бюджету

У 2000-11 рр. військові витрати РФ становили в середньому в рік 720 млрд. руб. в поточних цінах, 270 млрд. руб. у цінах січня 2000 р. або 25 млрд. дол. в поточних цінах за обмінним курсом.

У 2012-15 рр. (оцінка всього 2015 р. зроблена за даними за перші вісім місяців 2015 р.) військові витрати РФ склали в середньому в рік 2,4 трлн. руб. в поточних цінах, 515 млрд. руб. у цінах січня 2000 р. або 61 млрд. дол. в поточних цінах за обмінним курсом.

Додаткові військові витрати РФ в «воєнні роки (2012-15 рр.)» у порівнянні із середнім рівнем «довоєнного часу (2000-11 рр.)» оцінюються в середньому в рік в 1,7 трлн. руб. в поточних цінах, 247 млрд. руб. у цінах січня 2000 р. або 36 млрд. дол. в поточних цінах за обмінним курсом.

Загалом за чотири «військових роки (2012-15 рр.)» додаткові військові витрати РФ оцінюються в 6, 9 трлн. руб. в поточних цінах, 987 млрд. руб. у цінах січня 2000 р. або 144 млрд. дол. в поточних цінах за обмінним курсом.

 

Ціна нинішньої війни для російського приватного сектора

У 2000-11 рр. відтік приватного капіталу з Росії становив у середньому 19 млрд. дол. в рік. У 2012-15 рр. відтік приватного капіталу з Росії збільшився до 93 млрд. дол. в середньому в рік. Додатковий відтік приватного капіталу з Росії в «воєнні роки (2012-15 рр.)» (оцінка всього 2015 р. зроблена за даними за перші два квартали 2015 р.) у порівнянні із середнім рівнем відтоку капіталу в «довоєнні роки» оцінюється в 75 млрд. дол. на рік. Загалом за чотири «військових роки (2012-15 рр.)» додатковий (у порівнянні із середнім щодо ВВП рівнем в «довоєнні роки») відтік приватного капіталу з Росії оцінюється в 232 млрд. дол.

Цю цифру можна порівняти з величиною скорочення міжнародних резервів Росії. За час підготовки і проведення найбільш активних військових дій з 1 січня 2013 р. по 1 травня 2015 р. міжнародні резерви Російської Федерації скоротилися на 182 млрд. дол.

 

Загальна ціна нинішньої війни на кінець 2015 р.

Загальна ціна нинішньої війни (додаткові військові витрати плюс додатковий відтік приватного капіталу) в 2012-15 рр. оцінюється в середньому приблизно в 94 млрд. дол. на рік, загалом за чотири роки – приблизно в 377 млрд. дол.

 

Примітка

При оцінці вартості нинішньої війни не враховувалися людські втрати (у Росії, в Україні, в инших країнах), вартість зруйнованого житла, виробничої, транспортної, иншої інфраструктури, витрати, пов’язані з переміщенням мільйонів біженців, їх реабілітацією та облаштуванням на нових місцях і деякі инші витрати.

 

Майбутнє

Початок російських військових операцій на Близькому Сході означає неминуче збільшення ціни нинішньої війни як для російського державного бюджету, російського приватного сектора, всього російського суспільства, так і для жителів близькосхідних держав. У разі підвищення світових цін на енергоносії в результаті розгортання військових дій також зростуть витрати нинішньої війни і для громадян більшості країн світу.

 

Яндекс.Метрика