на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

Монсеррат Ґібернау, професор політології лондонського Університету Квін-Мері

Національна ідентичність vs космополітична ідентичність

Маніфест нової прекраснодушною утопії? Категорії і цінності космополітизму як умовне «майбутнє» світу

 

Космополітизм включає в себе набір цінностей і принципів, що ґрунтуються на передумові, що всі люди як представники людства в фундаментальному сенсі слова рівні і вільні а тому заслуговують на рівні політичні права незалежно від свого походження.

У моєму розумінні сучасні уявлення про космополітизм тісно пов'язані з образом світу як єдиного внутрішньо взаємопов'язаного простору, де завдяки безпрецедентному рівню візуальної доступності, який принесли з собою технологічні революції кінця XX століття, з'явилася унікальна можливість отримати уявлення про політичні, культурні, релігійні, економічні та інші форми «відмінностей». Зростання світової взаємодії - економічної, політичної, культурної і соціальної - тільки підкріплює аргумент на користь космополітизму як етики глобальної епохи.

Цінності космополітизму вже отримали визнання і увійшли до деяких конституцій та міжнародних угод. Однак існує великий розрив між декларацією вірності принципам космополітизму і застосуванням їх на практиці. На даний момент не існує жодної організації, яку всі без винятку могли б визнати здатною забезпечити дотримання космополітичних принципів і яка мала б достатньо влади, легітимності і можливостей для покарання тих, хто ці принципи порушує.

Попри нашу увагу не повинно пройти те, що теорії космополітизму виникли на Заході і саме на Заході вони знаходять більшість своїх прихильників. Ми повинні чітко розуміти, що в країнах, що розвиваються, багато хто розглядає космополітизм як нову стратегію Заходу в його довгостроковому пошуку шляхів до опанування рештою світу. Але підозріле ставлення до космополітизму не обмежується тільки лише світом, що розвивається. Навпаки, багато представників робітничого класу і нижчих прошарків середнього класу на Заході вважають космополітизм розкішшю для еліти, яка може собі дозволити захищати його і насолоджуватися його перевагами, тоді як переважна більшість людей продовжують залишатися байдужими або взагалі поняття не мають про те, що це таке.

У цьому нарисі розглядається культурний вимір космополітизму. В ході розгляду буде проведено чітке розходження між глобальною і космополітичною культурою. Принциповим моментом для всього нарису є те, що космополітична культура не передбачає беззастережного вихваляння «гібридності» і «відмінності». На противагу цьому передбачається, що кожна з культур, що входять в космополітичну культуру, повинна поважати космополітичні цінності.

У нарисі проводиться точка зору, що прийдешня поява космополітичної ідентичності не зможе замінити собою випробувану часом здатність національної ідентичності створювати пов’язання солідарності - почуття приналежності до спільноти серед співвітчизників. Подібним чином мобілізуюча сила національної ідентичності, що включає любов до нації і вірність їй, навряд чи зможе зрівнятися з колективним почуттям приналежності до людства. У заключній частині нарису відстоюється та точка зору, що пошуки космополітичної ідентичності, які досі були лише привілеєм еліти, найкраще тлумачити як позицію, що захищає свободу і рівність людей, яка в свою чергу повинна надати національній ідентичності нового морального виміру.

 

Космополітизм: багаторівнева теорія

Космополітизм функціонує на різних рівнях і набуває різного змісту в залежності від того, чи йде мова про питання права, політики, економіки або культури.

Правовий космополітизм. Він головним чином стосується справедливості в світовому масштабі і дотримання прав людини. Він кидає виклик винятковому привілеї нації-держави діяти як верховний арбітр у питаннях що стосуються того, що слід або не слід вважати порушенням прав людини на своїй території.

Політичний космополітизм. Глобалізація сприяла створенню політичних просторів, які раніше не існували, в яких здійснюється взаємодія національних, міжнародних стандартів, транснаціональних і наднаціональних гравців, а також організацій і інституцій. На мій погляд, виникнення цих нових «глобальних політичних просторів» може або сприяти поширенню космополітичних принципів, або, навпаки, на хвилі свого безпрецедентного впливу піднести авторитарні і неофашистські доктрини, так само як і нові види фундаменталізму, які вороже налаштовані по відношенню до глобальної справедливості і захисту прав людини. Абсолютно незрозуміло, рухаємося ми до світу, де більше свободи і рівності, або ж, навпаки, нам доведеться зіткнутися з новими формами тиранії.

Наприклад, сприйняття тероризму як невиліковним загрози - реальної, можливої ​​чи уявної - може бути використано для урізання громадянських свобод, поширення механізмів спостереження і стеження за громадянами і обмеження їх свободи пересування. Авторитарні популістські партії, що наживають свій політичний капітал на антиімігрантських настроях, і охопили весь західний світ, можуть окупувати ці нові глобальні політичні простори.

Економічний космополітизм. Він полягає у застосуванні космополітичних принципів до торгових і трудових відносин в усіх частинах світу. Дія у відповідності до принципу космополітизму автоматично потягне  за собою кінець політичних і економічних доктрин, що ґрунтуються на експлуатації «інших», як би ці інші ні визначалися. Слід очікувати, що абсолютне прийняття космополітичної доктрини означатиме кінець доктрин, в основі яких лежить ідея про отримання прибутку за рахунок експлуатації інших людей у ​​власних інтересах. Взагалі кажучи, я передбачаю потужний опір імплементації цього принципу.

Культурний космополітизм. Я стверджую, що слід чітко розрізняти три основні поняття: глобальну культуру, космополітичну культуру і культурний космополітизмом. Говорячи про «глобальну культуру», я маю на увазі світову культуру, яка представляє собою змішання елементів, що виникли на базі широкого розмаїття традицій. В даний час не існує єдиної глобальної культури, незважаючи на те що певне обмежене число культурних елементів набуло глобального масштабу. Зараз світ є багатим розмаїттям культур, більшість з яких було створено конкретними націями і асоціюється саме з ними. До сих пір національна держава була найефективнішим творцем і розповсюджувачем гомогенізуючої культури і мови серед різнорідного населення, що опинилося на одній території.

Під «космополітичної культурою» я маю на увазі культуру, яка, будучи глобальною за масштабом, має до того ж бути прихильною ідеї фундаментального рівності і свободи людей. Саме виходячи з цієї згоди з космополітичними цінностями слід в кінцевому рахунку визначати, чи можна вважати конкретний елемент даної культури компонентом культури космополітичної, чи ні.

Космополітичну культуру можна визначити як гібридну культуру, покликану подолати етноцентризм і готову підкреслити ті культурні риси, які здатні об'єднати людей, а не розділяти їх. Така культура здатна бути плинною, динамічною і відкритою до змін. Вона до національних і локальних ідентичностей громадян додала б тонкий шар ідентичності з сильною моральною компонентою. Без сумніву, неминуче виникнення космополітичної культури ставить серйозні запитання про те, хто повинен діяти в якості її творця, хто повинен фінансувати її поширення і визначати її зміст.

Я визначаю «культурний космополітизм» як зусилля по створенню світової культури, що ґрунтується на ідеях рівності і свободи. Це новий тип глобальної за масштабом культури, яка виходить за межі традиційних функцій нації, а також і за межі наднаціональних культур, таких як культура Європи, яку просуває ЄС, яка народжується на наших очах.

На мій погляд, побудова космополітичної культури - надзвичайно складне моральне завдання, вирішення якого повинно базуватися на наступних принципах.

1. Принцип егалітарного індивідуалізму. Він передбачає, що всі люди є вільними і рівними створіннями; але стосовно до культури я не інтерпретую цей принцип як принцип рівності всіх культур - принаймні, якщо прийняти космополітичну перспективу, згідно з якою слід робити різницю між принципами, що узгоджуються з космополітичними цінностями, і тими, що їм суперечать.

Космополітична культура повинна виключати присутні в деяких національних і інших типах культур цінності, принципи та соціальні практики, які заперечують рівну гідність усіх людських істот. Вона повинна відкидати всі аспекти конкретних культур, які терпимі, захищають і просувають дискримінацію і нерівність за ознакою статі, віку, здоров'я, раси, релігійної віри, соціального статусу, так само як і інші механізми, які використовуються для виключення людей з загального контексту або обмеження їх свободи.

2. Принцип взаємного визнання. Він має на увазі, що індивіди можуть бути вільними і рівними тільки в тому випадку, якщо вони визнають один одного саме такими. І космополітизм не повинен нав'язуватися якимось зовнішнім Левіафаном, конституцією або законом, тому що для існування йому необхідна активна участь всіх індивідів без винятку.

Проте, ми можемо шукати згоди, колективного прийняття рішень і свободи дій як принципів, що вимагають свободи і рівності всіх людей. Діалогічна демократія повинна діяти як механізм, за допомогою якого можуть бути досягнуті угоди і прийматися рішення.

3. Принцип неупередженого морального судження. Він має на увазі, що всі люди повинні бути здатні вийти за межі своїх національних і локальних культур для того, щоб створити прозорий простір [дискурс], який буде вільним від забобонів і стереотипів, в рамках якого вони могли б вільно і необмежено думати. Хибними є твердження без відповідних застережень, що космополітична культура оспівує відмінність, різноманітність і гібридність. На мій погляд, різноманітність, відмінність і гібридність можна вважати компонентами майбутньої космополітичної культури, тільки і якщо тільки вони поважають космополітичні цінності. Існують численні приклади широкого розмаїття культурних елементів, що вносять вклад у беззастережне оспівування різноманітності і гібридності всередині глобальної культури, що вже зароджується; проте багато з них ніколи не перетворяться на справді космополітичну культуру, якщо тільки їй взагалі судилося виникнути і відповідати цьому імені.

 

Про космополітичну ідентичність

Існує принаймні два основних тлумачення космополітичної ідентичності.

По-перше, цей вислів зазвичай вживають по відношенню до людини «з вишуканим смаком або рафінованими манерами», який «має досвід подорожей і життя в різних країнах і, що особливо важливо, вільний від національних забобонів».

По-друге, в ідеологічному ракурсі я визначаю космополітичну ідентичність як колективне почуття приналежності до людства і як відданість ідеї, що всі особи є вільні та рівні між собою.

Космополітична ідентичність існувала в різних формах з давніх часів, але була прерогативою еліти. У своїй сучасній формі вона нерозривно пов'язана з розширенням і інтенсифікацією ґлобалізаційних процесів, що дозволяють нам вперше в історії отримувати досить точне уявлення про склад, чисельність і обриси людства. Попередні образи світу ґрунтувалися на обмежених уявленнях про інші культури і цивілізації, що породжувало упереджене трактування людського різноманіття, повністю детерміноване обмеженими знаннями людей, які прагнули описати світ відповідно до своїх власних культурних стандартів.

За визначенням, космополітична ідентичність текуча, динамічна і є прерогативою обраної еліти. Сьогоднішні космополіти належать до середнього і вищого класів, як правило, говорять англійською як рідною або як на lingua franca, мають у своєму розпорядженні достатні ресурси, щоб користуватися перевагами товарів і стилю життя, що асоціюються з постіндустріальним суспільством, і не відчувають труднощів у використанні нових, все більш витончених продуктів інформаційних і комунікаційних технологій, що безперервно надходять на ринок. Космополіти перетинають кордони національних і локальних спільнот і подорожують по світу, який справді став для них єдиним простором.

Але на мій погляд, слідом за засвоєнням критичного і конструктивного ставлення до існуючих національних культур - як до своєї власної, так і до інших - справді космополітична ідентичність повинна вступити в активну боротьбу з тими ідеологіями, системами цінностей і соціальними практиками, які перешкоджають реалізації свободи і рівності людей. Бажання подолати етноцентризм в процесі радикальної трансформації соціального ніколи не матеріалізується, якщо космополітичну ідентичність будуть вбудовувати в перспективу єдиної культури.

Космополітична ідентичність повинна виникнути з діалогу, обміну, розуміння і взаємоповаги кожної культурної практики з одночасним урахуванням особливого ​​темпорального і географічного середовища, в якій ці практики були сконструйовані.

Нижче я порівнюю національну і космополітичну ідентичність, зосереджуючись на п'яти вимірах: психологічному, культурному, історичному, територіальному і політичному.

 

Психологічний вимір

 

Національна ідентичність культивує у співвітчизників близькість, емпатію і солідарність. Підкреслюючи унікальні риси конкретної нації, вона виділяє цю націю з кола інших і викликає до неї сентиментальну прихильність. А ось чи вона культивує в людях почуття солідарності і близькості, усвідомлення ними своєї приналежності до людства? Я стверджую, що так - до певного моменту і, як правило, в теорії; однак на практиці неймовірно складно зберігати емоційну прихильність до такої величезної кількості людей.

Для того щоб ідентифікувати себе з кимось, нам потрібно говорити з ними однією мовою, розуміти його культуру і, перш за все, нам необхідно відчути, як це - опинитися на їхньому місці. Нам також необхідна здатність страждати і радіти разом з іншими. Я стверджую, що більшість людей не схильні ідентифікувати себе з тими, кого вони вважають такими, що занадто відрізняються від них самих, дуже далекими або чужими, і тим не менш, це зовсім інше питання, чи повинні люди всупереч всім розбіжностям бути здатними зайняти позицію визнання і культивувати повагу , гідність, рівність і свободу для всіх.

Відносини між людьми, особливо між незнайомцями, як правило, не ґрунтуються на космополітичних принципах. Схоже, нормою є якраз протилежне. Як ілюстрацію візьмемо неймовірний рівень насильства в людських відносинах - особистих і колективних, - якого, як можна припустити, не було б, якби ми дійсно могли б ідентифікуватися з іншим.

Проста перевірка рівня взаємної ідентифікації між людьми могла б полягати в аналізі того, чи здатні люди заподіяти болю і застосовувати насильство проти тих, з ким вони ідентифікуються. Я вважаю, що люди здатні завдавати болю і страждання іншим людським істотам тільки в тому випадку, якщо вони впевнені в їх чужорідності.

Існують численні приклади - війни, конфлікти, злочини, репресії, катування, - коли індивіди, переслідуючи свої приватні інтереси або просто маючи їх на увазі, принижуючи їх або перетворюючи їх в чужинців, ігнорують людяність інших.

Люди здатні співчувати або поверхневим чином ідентифікуватися з чужинцями щоразу, коли на перший план виноситься їх людяність - обмежена тими рисами, з якими люди можуть співвіднести себе. Наприклад, ми можемо до певної міри поспівчувати - тобто ідентифікуватися деяким неспецифічним чином - голоду, стражданням, хворобам і лиху, я інших зазнають інші люди, коли нам їх представляють і ми можемо їх розглядати, але величезна кількість страждань, яких можна було б уникнути і які продовжують існувати не тільки десь далеко, але і в наших власних суспільствах, показує, що ідентифікація з чужинцями поверхнева і часто пов'язана з уявленнями, що люди повинні самі відповідати за своє власне життя і що неможливо прагнути до вирішення всіх проблем людства просто тому, що ці проблеми величезні і позбавитися від них просто неможливо.

Чи потребує космополітична ідентичність ослаблення або навіть відмови від національної ідентичності? На мій погляд, космополітична ідентичність настійно вимагає критичного ставлення до некосмополітичних принципів, присутніх в національних культурах, а також рішучості їх змінювати. Однак це не має на увазі відмови від національної ідентичності, не означає і прямого засудження конкретної культури - швидше, це готовність змінювати цю культуру зсередини.

 

Культурний вимір

 

Побудова космополітичної ідентичності буде здійснюватися поверх національної та інших форм ідентичностей. В цьому відношенні її найкраще описати як підхід, що сприяє космополітизації національної та етичної культур.

Почуття спільної нам національної приналежності є у динамічній зв'язці з глибокими соцієтальними розривами, що перешкоджають тому, щоб співвітчизники ідентифікували один одного як членів однієї і тієї ж нації. Національної єдності може бути досягнуто тільки в тому випадку, якщо відмінності між громадянами будуть утримуватися в певних межах, і мені здається, що те ж саме стосується всього людства і його відношення до космополітичної культури та ідентичності. Я стверджую, що до тих пір, поки людство залишається розколотим глибокими соціальними, політичними та економічними розривами, що мають місце в даний час, неможливо уявити підйом космополітичної культури, не кажучи вже про загальну космополітичну ідентичність, що виходить за межі сфери діяльності привілейованої еліти.

Історичний вимір

 

Античність діє як джерело легітимності для національних культур, які бажають нагадати своїм членам, що нація існувала задовго до їх появи на світ і продовжить своє існування за межами їх життєвого шляху. Колективна пам'ять, яку сповідує національна спільнота, підкреслює континуальність нації в часі і підсилює її єдність. Вибіркове використання історії - включаючи як позитивні, так само як і негативні події - конституює фон, на якому інтелектуали створюють загальну для всіх історію, що базується на міфі про спільне походження і місію нації, яка включає проект спільного майбутнього.

Навпаки, колективна історія людства базується на древності стародавнього поділу народів, що її складають. До теперішнього часу завоювання, війни і конфлікти розділяли людей і сприяли виникненню окремих національних ідентичностей. Протистояння іншому виявилося ключовим для культивування конкретних ідентичностей – як індивідуальних, так і колективних.

Конструювання космополітичної ідентичності потребує акцентування тих атрибутів, які об'єднують людство, і відведення на другий план тих, які його розділяють. Для виникнення космополітичної ідентичності абсолютно необхідним є поширення деяких загальних прав в усьому світі, а також загальний доступ до обсягу ресурсів, необхідного для гідного життя.

 

Територіальний вимір

 

У рамках космополітичної культури сентиментальна любов до території проживання нації повинна бути доповнена любов’ю до всієї планети. Можливо, принцип космополітизму набув у останні роки такого особливого значення в світі саме завдяки тривозі людей щодо збереження навколишнього середовища. Причини, чому це сталося, тільки частково мають альтруїстичні підстави, так як для більшості народів і їхніх урядів збереження навколишнього середовища стало пріоритетом, оскільки його руйнування є прямою загрозою для них самих та їхніх нащадків.

Космополітична ідентичність формує радикально інше ставлення до території, не подібне до того ставленням, яке практикує національна ідентичність. Таке ставлення буде засновано на «добуванні» культурного досвіду з тієї традиції, в якій цей досвід вкорінений. Звісно ж, що космополітична культура відокремить деякі культурні практики від територій - просторів, - всередині яких вони виникли, і представить їх як спільний здобуток.

 

Політичний вимір

 

Нація є політичною спільнотою, яка хоче самостійно приймати рішення про своє майбутнє, будь то незалежна нація-держава, автономне утворення, член федерації, провінція чи регіон. Термінологія має свої нюанси в кожному конкретному випадку. Люди однієї національної ідентичності розглядають себе як демос, який має здатність формувати загальну волю, виражати її і доводити до виконання. Як вже зазначалося вище, нації можуть мати власну державу або не мати її.

На відміну від цього, людська спільнота ніколи не розглядало себе як єдиний демос і не функціонувала як такий. Прийдешнє виникнення космополітичної ідентичності змінило б цей стан справ. Людство як ціле могло б виразити себе як єдиний демос, підкреслюючи, що всі ми люди і поділяємо спільну людську долю.

Космополітична ідентичність потребувала б і спільної мови для подальшої комунікації та порозуміння між громадянами світу. І хоча англійською зараз говорить значна частина населення світу, вона все ще далека від того, щоб бути lingua franca на глобальному рівні. На мій погляд, неможливо створити спільне почуття ідентичності серед людей, які не розуміють один одного.

Передбачається, що з часом космополітична ідентичність посприяє побудові космополітичних інституцій з законодавчими, виконавчими та судовими повноваженнями; цей процес будуть обтяжувати питання про те, як пристосувати різні ціннісні системи конкретних національних культур до космополітичних принципів.

Загальна національна ідентичність полегшує взаєморозуміння, довіру і солідарність між співвітчизниками і тим самим сприяє розгортанню і консолідації демократичного громадянства. Важко уявити, як ця функція буде здійснюватися на космополітичному рівні. Крім того, ми не повинні забувати, що демократія розвивається у рамках спільнот, що володіють власною особливою культурою і системою цінностей.

На мій погляд, космополітизм і пошуки космополітичної ідентичності найкраще розуміти як позицію, яка відстоює рівність, повагу і свободу людей, - позицію, яка повинна поступово проникнути в наші національні культури за рахунок подолання етноцентризму і розширення нашого культурного горизонту. Бути космополітом означає критично поставитися до тих елементів конкретних культур - національних та інших, - які не поважають космополітичні принципи, а також мати рішучість ці елементи змінювати.

 

Література

1. Held D. Law of States, Law of Peoples // Legal Theory. 2002. Vol. 8. No. 1. P. 1-44.

2. Більш докладний розгляд дискусії про протиставлення національної та космополітичної ідентичностей, включаючи детальний аналіз взаємини націоналізму і космополітизму див.: Guibernau M. The Identity of Nations. Cambridge: Polity Press, 1999. Chapter 7.

3. Collins Concise English Dictionary, 3rd edn (1993). P. 297.

4. Norris P. Global governance and cosmopolitan citizens // Held D. and McGrew A. The Global Transformations Reader. P. 287-97, тут p. 294.

5. Tomlinson J. Globalisation and Culture. Cambridge: Polity Press, 1999..

Джерело: Guibernau M. National Identity Versus Cosmopolitan Identity // D. Held, H.L. Moore and K. Young (eds.). Cultural Politics in a Global Age. Oxford, 2007. P. 148-156.

 

Яндекс.Метрика