на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

Тарас Возняк

Безжальний раціоналізм Олега Тістола

Напевно аналіз творчості Олега Тістола (1960), саме наукових досліджень чи дослідів, а не живопису, слід розпочати саме з тези, що він насамперед раціоналіст, раціоналіст безжальний, неораціоналіст, якщо хочете. Тому його живописні практики я б окреслив не словом «творчість», а більш адекватним у даному випадку і точним словом «досліди», як в «Дослідах» Монтеня (Michel Eyquem de Montaigne, 15331592), але «досліди, які він здійснює з раціональною безжальністю Декарта (René Descartes,15961650). Звісно, цей ракурс бачення та аналізу «дослідів» Олега Тістола далеко не мистецтвознавчий у традиційному сенсі цього слова. Однак, як на мене, ширший і більш посутній. Причому посутній не лише для аналізу творчості Тістола, а й для аналізу тих творчих процесів, які усвідомлено чи не усвідомлено нами відбуваються в сучасному як українському, так і світовому мистецькому процесі.

Далі буде доволі великий шматок тексту, який, на перший погляд, неначе не стосуватиметься «дослідів» Олега Тістола, але насправді безпосередньо розкриватиме їхню суть.

Отож, у ХХ сторіччі в европейській і европоцентричній культурі відбувалася боротьба двох методологічних тенденцій, а, відповідно, і двох філософських, світоглядних підходів, двох світоглядів і двох творчих методів.

З одного боку ми мали описово-емпіричний метод дослідження довколишнього світу. А з иншого боку абстрактно-теоретичний з допомогою раціо.

У мистецтві, відповідно, маємо запропонований Аристотелем (ριστοτέλης; 384322 р. до н. е.) міметичний спосіб відображення світу, який є «наслідуванням», «відображенням», якщо такі насправді можливі і адекватні тобто якось по-яснюють і про-яснюють суть того, що «наслідують» чи «відображають», і підхід раціоналістичний аналітичний (деструктивний і синтезуючий), структуралістський.

Не завжди домінував міметичний спосіб осягнення сутності того, що мало бути показане. Не завжди «картина» була відображенням в дзеркалі. Прадавні, архаїчні, а в европейській традиції доаристотелівські культури розкривали суть того, що хотіли у-наочнити, якраз не через його буквальне відображення, а з допомогою иншого способу посилання-на з допомогою знака, символа. Сутності розкривалися і показувалися-для-нас через символи. І досі ми рудиментарно розкриваємо Христа через зображення хреста, молота Тора руною ᚦᛟᚱ.

Ба, більше, обмін повідомленнями, спілкування в культурі відбувається не так міметичними посиланнями, як обміном символами, які до міметичних відображень не мають відношення. Більша частина культурних практик, а особливо зараз в умовах інформаційного вибуху, є величезним полем символічних обмінів. Уся світова культура є велетенським, майже безкраїм полем символічних обмінів, обмінів символами, знаками, сигналами. Це нагадує гігантську біржу, на якій «продаються» і «купуються» велетенські масиви інформації, яка, власне, і криється у всьому огромі символів. Навіть, якщо це не цифрові масиви, а так звані «зображення» в Instagram-і, вони вже давно не зображення, як ми за інерцією гадаємо, а символи, які конвертуються на біржі світового символічного обміну.

Це велике інтелектуальне протистояння у філософії ХХ сторіччя відобразилося як протистояння описово-емпіричних її нуртів, як от феноменології Едмунда Гуссерля (Edmund Gustav Albrecht Husserl, 18591938) та її продовження екзистенціалізму з його вершиною Мартіном Гайдеґґером (Martin Heidegger, 18891976) і неораціоналізму ХХ сторіччя структуралізму, який для показу сутності світу взявся за його структуру, яку инакше як з допомогою розуму, тобто раціонально, осягнути не можна. Структуралізм почав використовувати свій, неораціоналістичний, структурний метод аналізу, осягнення суті світу, перейшов від відображення світу до його моделювання, вдався до елементів формалізації і навіть математизації. Ба, більше, в чомусь він перейшов від «відображення» та «показування» світу до його «творення» принаймні у віртуальних електронних просторах, у які ми все більше і більше поринаємо, самі того не зауважуючи. Леві-Строс (Claude Lévi-Strauss, 19082009), Мішель Фуко (Paul-Michel Foucault, 19261984), Жак Дерріда (Jacques Derrida, 1930-2004), Лакан (Jacques-Marie-Émile Lacan, 19011981) у середині ХХ сторіччя з холодною кров’ю справдешніх вівісекторів, майже циніків, вчинили нечуваний бунт і повстали проти титанів від Аристотеля до Гайдеґґера.

Вони відштовхнулися від філософської конструкції швейцарського лінгвіста Фердинана де Сосюра (Ferdinand de Saussure, 18571913). Він увів розрізнення в мовній діяльності (фр. langage) (а мистецьке вираження теж є мовною практикою) між мовою (фр. langue) і мовленням (фр. parole). А це означає, що ми тим самим відділяємо: 1) соціальне від індивідуального; 2) істотне від побічного і більш-менш випадкового. В мові немає нічого колективного вона система знаків. Натомість мовна практика, мовлення індивідуальний акт волі і розуміння воно є комбінаторикою знаків. При цьому не можемо забувати, що иншого способу культивування культури, вибачте за тавтологію, окрім як із допомогою мови і мовлення, людство не придумало. Але чим є тоді культура? Тоді культура стає знаковою системою, а суспільство певним символічним порядком.

Тоді чим є те, що зазвичай називають мистецькою практикою? У такий спосіб обміном знаками тобто теж комбінаторикою? І так, і ні. Не все так прямолінійно. Все ж культура не соліптична попри все вона породжує нові сенси. Відбувається якесь диво поєднуючи знані і відомі нам знаки, зударяючи їх чи у тексті, чи на полотні ми викрешуємо нові сенси.

Свого часу я списав не одну сотню сторінок (1), пробуючи зрозуміти механізми цього «викрешування» сенсів. Дехто, як от Гайдеґґер, а за ним і я, окреслювали цей акт як «зондування Ніщо» бо сенси дійсно появляються неначе з Ніщо. Оце «викрешування» і «зондування» насправді є одним і тим самим втягуванням сенсів у світ сущого, додаванням ще одного знаку до простору на-явної мови.

У живописній практиці цю діру у Ніщо пробили, самі того не усвідомлюючи імпресіоністи. Ну який, здавалось би, стосунок мають «затяті міметисти» бо ж їх охрестили імпресіоналістами тими, що відображають враження impression — це всього лиш враження, а ніяке не творення чогось нового. Однак у мисленні імпресіоналістів зародився червячок аналізу що з усією ясністю дав плоди вже у творчості художника-філософа Поля Сезана (Paul Cézanne, 18391906), а потім пуантилістів, кубістів як аналітичних, деструктуруючих Жак Брак (Georges Braque, 18821963), Пабло Пікассо (Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Ruiz y Picasso, 18811973), так і синтезуючих (Хуан Ґріс, Juan Gris, José Victoriano González-Pérez, 18871927). Змій раціоналізму вже сидів у такому неначе невинному яблуці імпресіонізму.

Це давало шанс вродженим раціоналістам, яким, попри всі екстраваґанції, є Олег Тістол. Тому, опершись на реабілітацію раціо попередньо перечисленими титанами, Олег Тістол пішов у свою лобову кавалерійську атаку. Причому дуже рано, хоч на той час ще не до кінця усвідомлено. Якщо ми подивимося на його ранні роботи (часів навчання у РХСШ та ЛІДПМ, служби у війську), хоча не раджу вам класифікувати їх як юнацькі чи не зрілі, то годі не зауважити його потужний аналітичний дар. Що це було неокубізм, запитаєте ви? Чи ні… Радше ні. Проте аналітична потуга очевидна, незважаючи на його молодість. Це аналітична робота, яка втілилася в його ранніх полотнах дольвівського і тим більше львівського періоду а для багатьох може бути сюрпризом те, що він вчився у Львові у ЛІДПМ. Звичайно, дуже багато дало і щеплення через навчання у РХСШ…

Завершення навчання коронувалося службою у совєтському війську. І в іронічному, і не в іронічному сенсі це дало час на рефлексію. Недаремно досі його базовою самоідентифікацією є автопортрет у військовій формі поєднання як формотворчих, так і колористичних здобутків художника на той період.

Однак час летів уперед. Так само як і новітні европейські віяння. Після розвалу СССР на постсовєтських теренах відбувся мистецький вибух. Кожен вибирав свій шлях на світовому роздоріжжі. Тістол вибрав відповідний своїй інтелектуальній конституції. Знову ж не буду стверджувати свідомо чи ні бо ж часи кінця 1980-х були буремні і стрімкі практично не було часу на вдумливу рефлексію. Приходилося приймати рішення практично «з коліс». Утім, Тістол пішов за своєю раціональною конституцією а це значить у бік неораціоналізму наших часів у бік структуралізму. Тобто його мистецьким методом (а тут не йдеться про чисто художницькі аспекти композиції чи колористики про це потім) стали базові процедури структурного методу. А вони універсальні для будь-якого аналізу та синтезу в тім і мистецького.

Завданням аналітика і синтезатора будь-якого об’єкту, суспільної структури чи явища є:

Виділення первинної множини об'єктів, «масиву», «корпусу» і художник вичленяє ті об’єкти, які його цікавлять.

Потім він розчленяє ці об'єкти на частини чим не кубістська чи структуралістська деструкція художник отримує  найелементарніші, первинні сенси (пальма, дівчина, цифра, etc).

Після цього здійснюється систематизація отриманих елементарних елементів, первинних сенсів  як у хімії чи атомній фізиці і будується / конструюється нова структура новий сенс. Елементи зударяються і «викрешується» новий сенс (картина, інсталяція, фото, колаж).

Виведення із новоствореної структури (картина, інсталяція….) теоретично можливих наслідків і перевірка їх на практиці, комунікування у рамках виставки чи навіть процесу створення експозиції.

До чого вся ця гра, запитаєте ви, що вона дає. Дає, ще й як дає. Насправді це всі наші комунікативні і культурні практики. А усвідомлюване маніпулювання знаками, словами, образами, символами, це і є мистецька творчість зокрема Олега Тістола виявлення підсвідомих глибинних, зазвичай прихованих від буденного сприйняття структур, прихованих механізмів знакових систем. Об'єктом дослідження структуралізму є культура як сукупність знакових систем, мов, наук, мистецтв, релігій, мітологій, звичаїв, мод, реклами, соціальних мереж і т. ін. Структурно-семіотичний аналіз у тім і в подобі мистецького семіотичного аналізу Олега Тістола виявляє приховані закономірності, яких підсвідомо дотримується, сама того не усвідомлюючи, людина. І завданням мистця є виявити ці приховані тренди так само, як і приховану сутність речей, які він неначе «зображає», а насправді аналізує демонтує / синтезує.

Домінантою у просунутому суспільному мисленні наприкінці 70-х років XX ст. навіть у СССР, тобто саме тоді, коли Олег Тістол формує свій світогляд, стає структуралізм. Благо, що совєтське ідеологічне сито не вловило його антимарксистську суть. У СССР почали в різних джерелах появлятися неначе б то сцієнтистські, наукові тексти закордонних структуралістів. Дещо проникало і безпосередньо з-за кордону як-от з Польщі, де режим не був таким жорстким. Для львівського контексту це було вкрай важливо. Пам’ятаю, як до мене з подачі ще одного київського львів’янина, що вчився у тому ж ЛІДПМ Анатолія Степаненка (1948) потрапив збірник із соціодинаміки культури та культурної соціометрії головно переклади з французької. Ну і, звісно, тоді всі захоплювалися, а дехто навіть і читав, роботи корифеїв тартусько-московської семіотичної школи (19601980) Ю. Н. Лотмана (19221993), В’яч. Вс. Іванова (19292017), В. Н. Топорова (19282005) та ін. 1964 року з виходом видання «Труды по знаковым системам» розпочався структурологічний бум, в епіцентр якого свідомо чи не свідомо попав Тістол. І не він один.

Звісно, Тістол не сидів ніч у ніч і гриз збірники з семіотики. Але щось структуралістського, особливо в царині мистецтвознавчій, у повітрі витало. Як-от творчість дещо старшого за віком Анатолія Степаненка, який геть погруз у знаках. Це не могло не заразити його як-от тепер коронавірус. Це був дух часу. Звісно, не кожен його вловив. Не кожен його усвідомив. Тістол так чи инакше відповів на головний тренд епохи відповіддю стала вся його подальша творчість, чи, як ми домовилися окреслювати його художню активність експериментування.

Мистецький вибух кінця 1980-х початку 1990-х Олег Тістол зустрів у всеозброєнні і практично як зрілий мистець. Пишу «практично», бо поки мистець працює він і далі розвивається та шліфує свій метод а Тістол саме такий, який цієї справи не полишає, причому не тому, що не хоче, а тому, що не може.

Не буду переповідати історію бурхливого мистецького життя тієї епохи. Про неї напишуть біографи та власне мистецтвознавці мистецтвознавці в тому сенсі, в якому прийнято вважати на постсовєтському просторі. Я залишуся при реставрованій мною чи сконструйованій мною ж віртуальній інтелектуальній біографії Олега Тістола. Як на мене, то для розуміння суті його дослідів це істотніше.

Отож Тістол почав конструювати свої роботи з того, що залишилося після розвалу совка, що збиралося для конструювання майбутньої України з уламків, шматків, огризків, оцупків світу, що розлітався, та світу, що ще не постав. Звідти всі ці пальми-південного-берегу-криму, арарати-з-етикеток-вірменських-коньяків, казбеки-з-сигаретних-пачок, гетьмани-з-українських-мітологій, їхні булави та жупани, дівчата та козаки, козаки та московити. І все це у дистильовано-знаковій формі, як чистий екстракт, як валюта, яка обмінюється на все, яка є дистилятом. Недаремно Тістол упродовж років повертається до теми купюр віртуальних чи культурологічних «проектів» українських чи американських банкнот. Тим він амбітно хоче створити конвертовану в колі культурного обміну українську чи американську культурологічну валюту структурну матрицю українськості чи американськості (в даному випадку «американськості» як він її розуміє). Він творить «проекти» українських та американських грошей. З 1984 року Тістол розробляв «Проект українських грошей». Проект сягнув 2001 року. Ба, більше на початку 90-х років до нього приєднався художник Микола Маценко (1960). Тут старі романтичні мотиви українських банкнот (дівчиноньок, козаченьків) він доповнює новими постсовковими (дівах, криптогопників). Як всякий структураліст Тістол працює серіями знову і знову розпрацьовує тему, уточнює, поглиблює. Аж до постмодерної іронії, яка заполонила мистецькі салони того часу. Хоча мало хто усвідомив, і здається, до цього часу, що постмодерн, як нешлюбний син модерну та стуктуралізму (про що мало хто підозрює), як і мул дитя осла та кобилиці, виявився імпотентом. Це проявиться лише у 2000-них. А у 1990-х багато хто удекорував себе постмодерністським бантом. Але то справи минулі. Маючи міцний структуралістський фундамент, Тістол, усвідомлюючи це чи ні, подолав небезпеки Мессінської протоки Сціллу (Σκύλλα) та Харібду (Χάρυβδις) постмодернізму і зберіг свій аналітичний талант як у деструкції, так і у синтезі.

Хоча, звісно, не міг уникнути модного на той час тренду. В постсовєтській Україні найбільш виразним мистецьким явищем того часу була, звісно, «Нова хвиля» українського живопису. У Тістола той період проявився як іронічне, парадоксальне, алогічне поєднання совєтського та питомо українського семантичних полів: «Возз'єднання» (1988), «Прощання слов'янки» (1989), «Вправа з булавами» (1989), «Зиновій-Богдан Хмельницький» (1989). Це майже епохальні полотна. Хоча, мабуть власне епохальні, бо і досі Україна борсається в місиві цих двох взаємовиключних семантичних світів. Тому так і живемо… У 1987 році Олег Тістол і Костянтин Рєунов (1963) вербалізували цю шизофренію українського суспільства у своєму маніфесті — «Межа зусиль національного постеклектизму». Як на мене, то українському суспільству позбавитися цієї шизофренії, яку вони називають постеклектизмом, не вдалося. А межі цей еклектизм, опертий вже насправді не так на знаки, за якими щось таки стоїть, а на їхню імітацію на симулякри як, знову ж, показує наша актуальна політична реальність, не має. Українська постеклектика чи шизофренія безмежна. Тому насправді ще дуже лагідна іронія Тістола кінця 1980-х поступово сповзає в бік сарказму, стає жорсткішою і жорстокішою. Криючись за пальмами та ресторанами «Чайка» з його полотен виглядає жаске.

У 1990-х його мистецька майстерня стає лабораторією. Разом із Миколою Маценком (і тут вони передали привіт Фердинану де Сосюру) він творить аналітичну студію «Нацпрому», де препарує національні стереотипи як той алхімік хоче вилущити з всього того барахла первинний елемент свого роду первинний національний елемент, щось гіпер і властиво українське. У спільних з Маценком проєктах «Музей Ататюрка», «Музей архітектури», «Музей України», «Мать городов» поєднує все, що тільки можна поєднати, дистилює все, що тільки можна дистилювати. Одним словом шукає філософський камінь. І, здається, попри всю безнадійність цієї справи, трохи до нього наблизився.

З часом він виходить за національні рамки і пробує знайти якісь екзотичні семантичні елементи поза обширами українського семантичного поля, творить серію полотен «Національна географія».

З інформаційним вибухом 2000 року та нашестям епохи соціальних мереж Тістол реалізовує проект «TV + Реалізм». Це співпадає з Помаранчевим Майданом, який ледь не всуціль був зітканий з семантичного мережива українських надій та ілюзій. Полотном, картиною, картинкою і для пересічного українця, і для мистця стає телеекран. Реальністю стає марево мерехтіння екрану.

Може тому в подальшому може перестрашившись несправжності несправжнього Тістол відчайдушно пробує намацати хоч якусь твердь, опертися на щось не таке ефемерне як той Ной на твердь земну. Раз за разом випускає голуба шукати землю. І нарешті повертається до знаків, за якими дійсно щось є. І у 20022008 роках творить серії «Пейзаж», «Синай», «Кавказ», «Казбек» та «Арарат» метатекст майже біблійний.

І неначе знаходить український рай у проекті «Ю. Бе. Ка» — «Южный Берег Крыма». Створює його образ, починаючи з 2006 пальми, пісочок, винце. Але російська анексія Криму 2014 року перетворює його на пекло в кронах кримських пальм закублюється жаске… Деякі з робіт цього циклу майже чисте повідомлення, майже чистий текст і не лише тому, що над анексованими кримськими пальмами Ангела Меркель та німецький триколор, деякі з робіт результат роботи генератора випадкових повідомлень графіті колег-художників відбиток часу з пальмою на задньому плані.

Рай втрачено. Але який рай? Рай, де ще була якась невинність.

Останній абзац можна трактувати і політично бо ж Каїн таки підняв руку на Авеля у що до того не можна було повірити. І досі дехто не йме цьому віри. Однак кров пролилася.

А можна трактувати і філософськи. Скільки в таких неначе задерикуватих роботах часів «Нової хвилі» було наїву, скільки лагідної доброти… Чого немає в роботах останніх це вже роботи після куштування гіркого плоду з Дерева Пізнання добра і зла ( עֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע‏‎ êṣ had-daʿaṯ ōw wā-rā). Зло розлилося… Ось і плоди його

Однак полишмо метафори. Тістол з безжальною прецизійністю своїм аналізом здійснив і здійснює вівісекцію семантичного поля сучасного українства тне по живому.

Хоч він на диво добра та інтелігентна людина. Тому цю безжальність можна назвати і чесністю…

 

1. Возняк Т. Тексти та переклади. Харків : Фоліо, 1998. 667 с.

2. Возняк Т. Філософія мови. Львів : Незалежний культурологічний журнал «Ї». 2009. 180 c.

3. Возняк Т. Культурологічні есе. Київ : Дух і Літера. 2018. 252 с.

4. Возняк Т. Мистецтвознавчі есе. Том І. Київ : Дух і Літера. 2020. 258 с.

 

 

10 жовтня 2020, Львів