на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

Валерій Пекар

Абетка модернізації

 

Чому одні країни бідні, а инші багаті? Коли Україна стане процвітаючою? Коли Росія стане демократичною? Які умови перемоги «кольорових революцій»? Чому таке трапилося з Донбасом? У чому різниця між Майданом і Тахріром? Що далі буде з Китаєм? Що робити особисто мені для процвітання моєї країни?

Питання, чому одні країни процвітають, а инші бідують, є найбільш гострим в сучасних суспільних науках. Останнім часом на нього зі змінним успіхом намагалися відповісти такі видатні мислителі, як Френсіс Фукуяма, Дуглас Норт, Дарон Аджемоглу, Ернандо де Сото, Джаред Даймонд, Рональд Інглхарт, Найя Фергюсон, Ерік Райнерт та инші, починаючи відлік кожен зі своєї точки: з історії, соціальних практик, політики, економіки, цінностей, соціальних інститутів, екологічного середовища і так далі. Інтегральний погляд, який запропонував американський філософ Кен Уїлбер, дозволяє об’єднати досягнення різних підходів і не тільки прийти до розуміння відмінностей між процвітаючими та бідуючими спільнотами, але і знайти шлях переходу.

 

1. Равлики на схилі

Почнемо з незвичайного питання: а чи можна взагалі порівнювати різні суспільства між собою? Питання не пустопорожнє, оскільки низка дослідників стверджують, що всі суспільства самобутні і порівнянню не підлягають. Австралійські аборигени нічим не поступаються британцям, а культури важкодоступних районів Індії настільки ж розвинені і цікаві, як і сучасна французька культура.

Такий підхід заснований на розумінні багатьма людьми обмеженості концепції прогресу, обмеженості перспектив суспільства споживацтва і неможливості серйозно порівнювати країни за рівнем ВВП на душу населення (тим більше що країни з постіндустріальною і країни з сировинною економіками можуть демонструвати схожий ВВП і при цьому дуже різну якість життя).

Тому дослідники все частіше беруть за основу індекси, які не пов’язані безпосередньо з економікою, але відображають якість життя. Звичайно, якість життя – поняття суб’єктивне: можна припустити, що жителі Північної Кореї, якби ми могли їх запитати, були б за власними оцінками щасливіші, ніж кубинці. Однак навіть найзавзятішим релятивістам доводиться визнати, що є об’єктивні показники: середня тривалість життя, дитяча смертність, становище жінок і дітей, рівень голоду, доступ до чистої води, до медичної допомоги, грамотність і так далі. І за цими показниками одні країни істотно випереджають инші, причому (що важливо) більшість відстаючих не задоволені своїм становищем і намагаються наздогнати тих, хто попереду. Так що доведеться визнати: суспільства не рівні, і ті, які просунулися вперед, не були такими спочатку, їм довелося пройти довгий і важкий шлях.

Людські спільноти, таким чином, можна порівняти з равликами на схилі. Всі вони піднімаються вгору, хоча вниз їх тягне невблаганна сила, схожа на гравітацію, яка тягне вниз звичайних равликів (нижче ми назвемо цю силу і спробуємо її вивчити). Деякі равлики пішли далеко вперед, инші залишилися позаду. Одні равлики рухаються доволі швидко, инші впали у сплячку і довго залишаються на місці. Є равлики, які повільно сповзають вниз, але ніхто не бачив равликів, які літають чи стрибають далеко вперед, тільки тих, хто повзе швидше чи повільніше. Голова кожного равлика просунулася далі, ніж його хвіст, але хвіст потрібно підтягувати, инакше равлик розірветься на дві частини з трагічними наслідками. І звичайно, кожному равлику доводиться нести свій будиночок: скільки б він не важив, залишити його неможливо.

 

2. Середньовіччя і Модерн

Людські спільноти еволюціонують, і цю еволюцію кожна гуманітарна наука описала на своїй мові. Економісти говорять про зміну соціально-економічних формацій: первіснообщинний лад, рабовласництво, феодалізм, капіталізм... Політична історія розрізняє епоху бездержавних племен, епоху тираній, епоху правових держав, епоху демократій... Соціальні психологи говорять про інстинктивне мислення, потім магічне, героїчне, етичне, раціональне...

Розвиток технологій, економічних відносин, цінностей і парадигм мислення, соціальних і політичних інститутів, культури і духовності йде не синхронно, але взаємопов’язано. Підштовхуючи і стримуючи, взаємно каталізуючи і забезпечуючи ресурсами один одного, ці сфери створюють взаємно накладені хвилі, що не дозволяють точно визначити межі епох. Але, так чи инакше, можна визначити кілька основних типів товариств, які характеризуються певними ознаками в ключових сферах.

Найбільше дослідників цікавить перехід від суспільства, яке ми будемо, через відсутність кращого терміну, називати Середньовіччям, до суспільства Модерну (Сучасності) – перехід, іменований модернізацією. Механіці цього переходу і присвячена ця стаття.

Відмінності епохи, названої нами Середньовіччям, від епохи Модерну описано безліччю мислителів з різних позицій і в різній термінології. Дуглас Норт каже про перехід від розвиненої природної держави до відкритого доступу, Аджемоглу і Робінсон – про екстрактивну і інклюзивну системи. Фукуяма звертає увагу на формування відповідального уряду. Маркс фокусується на ставленні до засобів виробництва і каже про становлення капіталізму. Клер Грейвз і його послідовники міркують про перехід від фундаменталістських, патерналістських цінностей до раціоналістичних, цивільних. Рональд Інглхарт звертає увагу на зниження значущості традиційних релігійних цінностей і зростання значущості цінностей самовираження.

Отже, чим же є тип суспільства, який ми умовно назвемо Середньовіччям, і тип суспільства, іменований нами Модерном? (Ще раз підкреслимо, що назви умовні і відображають лише відсутність термінів, які б інтегрально відображали характеристики відповідних громад.)

Середньовіччя встановлює в економіці систему ренти статусу: гарне життя забезпечує не фізична сила і героїзм, як у попередню епоху, і не капітал і таланти, як в наступну, а особливий правовий статус, закріплений неписаними (але від того не менш реальними і абсолютно безперечними) правилами. Ми можемо називати одержувачів ренти статусу поміщиками, баронами, олігархами або номенклатурою, але суть залишається незмінною: багатство є наслідком особливого правового статусу, а не його причиною. Право і суд захищають статус, нерідко застосовуючи до носіїв різного статусу різні правові норми і принципи правосуддя. Соціальні ліфти закриті (є невеликі винятки, щоб суспільство не розірвало від кипіння пасіонаріїв). Людина в основному є тим, ким були її батьки.

Політична система Середньовіччя характеризується кланами, побудованими на системі відносин «патрон-клієнт» або «сюзерен-васал». За таким же принципом будують відносини держав цієї епохи: це імперії і їхні колонії, а також складна ієрархія напівзалежних регіонів, де перемішані люди різних ідентичностей. Таку державу сприймають люди як щось вище й чуже, тут немає і не може бути усвідомлення громадянства, особистої відповідальності, а лише усвідомлення підданства, особистої залежності.

Більшість населення Середньовіччя має етнічну ідентичність, засновану на мові, культурі, спільній історії та загальному ареалі проживання (дана ідентичність зовсім не є універсальною, як вважають романтики; за історичними мірками вона виникає досить пізно, часто виявляється спеціально сконструйованою). Переважаючі цінності – патерналістські, сімейні, часто традиційно релігійні (аж до фундаменталізму), орієнтовані на стабільність і порядок, рівний для всіх добробут.

Не дивно, що такі суспільства навіть у XXI столітті здатні використовувати лише порівняно нескладні технології (адже рівень використання технологій обмежується доступним людським капіталом). Вони живуть сільським господарством та промисловістю з невисокою доданою вартістю, хоча здатні нетривалий час експлуатувати без розвитку запозичені технології трохи вищого рівня. Такі суспільства не здатні перейти з траєкторії стабільності на траєкторію зростання, хоча і стабільність їхня відносна: будь-які кризи істотно зменшують добробут, а відновлення відбувається повільно.

На противагу цьому, епоха Модерну встановлює і захищає систему ренти капіталу, і тому відповідні соціально-економічні відносини отримали назву капіталізм (з вищесказаного зрозуміло, що «олігархічного капіталізму» не буває, це оксюморон). В економіці і політиці панує відкритий доступ: в економіці він називається вільним ринком, що формується злегка регульованою конкуренцією суб’єктів, серед яких особливу роль відіграють корпорації (господарські товариства). У політиці відкритий доступ називається демократією, вона формується злегка регульованою конкуренцією політичних партій, інструментом яких служать ідеології.

Держави епохи Модерну – це в основному національні держави, засновані на складній, зверненій в майбутнє ідентичності політичних націй, на патріотизмі та цивільній відповідальності, що з боку держави передбачає відповідальний уряд. Цінності громадян переважно раціоналістичні, орієнтовані на розвиток і прогрес, освіту і кар’єру, часто секулярні, а соціальні ліфти різноманітні і відкриті. Такі суспільства вирощують і накопичують значний соціальний капітал, що дозволяє розвивати промислове виробництво з високою доданою вартістю і хай-тек, а також індустріалізувати сільське господарство. Внаслідок цього суспільне багатство невимірно зростає і, що важливіше, зростає постійно, за винятком окремих криз, після яких швидко відновлюється. Середньовічна лінія розвитку коливається з невеликими відхиленнями від горизонталі, тоді як суспільства Модерну демонструють траєкторію стабільного зростання. Можна сказати, що довгострокове процвітання може забезпечити тільки Модерн.

Зрозуміло, що в чистому вигляді ні Середньовіччя, ні Модерн не існують. Кожне суспільство поєднує в собі риси тієї й иншої епохи. Економіка завжди багатоукладна, різні системи цінностей стикаються і плавно перетікають, технології запозичуються, політичні системи насаджуються розвиненими або відсталими агресорами чи прогресорами. Все це створює рясне розмаїття ситуацій і контекстів, які формують історію людства. Однак у будь-якому суспільстві ми завжди побачимо домінуючий економічний устрій, домінуючу систему цінностей, домінуючу систему ідентичностей, навколо яких завжди будуть більш просунуті і менш просунуті економічні та ціннісні меншини. Це і є центром тяжіння равлика, який визначає його положення на схилі, незалежно від того, як далеко просунулася голова або де застряг хвіст.

 

3. Напрямок та темп

Тут доречно зробити невеличкий відступ і зафіксувати, що більшість постсовєтських країн досі не може вибратися з Середньовіччя. За своїм типом економіки і політики, цінностей та ідентичностей більшість населення України і Росії, Білорусі і Казахстану належать до пізнього Середньовіччя. Разом з тим, в них доволі яскраво проявляється меншість, орієнтована на Модерн: відповідальна, раціонально мисляча, яка прагне до розвитку і можливостей більше, ніж до стабільності і порядку. Стає зрозуміло, що «кольорові революції» неминучі по всьому простору колишньої імперії, хоча далеко не скрізь вони здатні перемогти. Оскільки нас цікавить механіка модернізації, в цій статті нам доведеться вивчити і сформулювати набір умов перемоги.

В Україні оцінка 2011 р. дає нам 55% патерналістської більшості і 15% орієнтованої на Модерн меншості (решта населення відноситься до більш ранніх чи більш пізніх ціннісних систем, та мова зараз не про них). На жаль, аналогічних даних з инших постсовєтських країн у мене немає (крім того, в Росії для аналізу потрібно мати регіональний розклад через очевидну нерівномірність ціннісного поля; що ж стосується України, регіональні відмінності виявилися суттєво меншими, ніж можна було б припустити; втім, це не допомогло, і нижче ми розглянемо, чому).

15% – багато це чи мало? Безумовно, це доволі багато, щоб почати зміни, але недостатньо, щоб завершити їх і зробити незворотними. Активна меншість задає напрям руху, пасивна більшість визначає темп.

Отже, постсовєтські країни перебувають на тому самому переході в Модерн, коли в економіці, політиці, мисленні та культурі, з одного боку, вже накопичилися нові елементи, і в той же час, до них звернені найбільші запити й очікування.

 

4. Механіка переходу

Як же відбувається перехід від Середньовіччя до Модерну? Для початку зауважимо, що остаточна перемога Модерну відбувається тільки тоді, коли він закріпився і в економіці, і в цінностях, і в політиці. Прорив в одній з областей, не підкріплений иншими, або закінчиться реваншем Середньовіччя, або спричинить катастрофу внаслідок розриву між сферами життя. Достатньо навести для прикладу слабку спробу модернізації Росії Петром I чи сталінську прискорену технологічну модернізацію, яка супроводжувалася спуском инших сфер життя в моторошне Середньовіччя і навіть нижче. Революція 1917 року – приклад невдалої політичної модернізації при відсутності ціннісного зсуву.

Отже, нам потрібен повний комплект модернізаційних інструментів. Не дивно, що більшість дослідників вважає: вільний ринок без демократії не працює, і так само навпаки. «Цінності мажуть на хліб», – підкреслює Ярослав Грицак. Безумовно, короткий в історичній перспективі час можуть існувати які завгодно химери, і навіть середньовічна країна може літати в космос. Але, не маючи можливості розвивати необхідний людський капітал через відсутність Модерну в инших сферах, крім технологічної, вона швидко втрачає і технологічний рівень, перетворюючись на «Верхню Вольту з ракетами».

Рух в Модерн відбувається, як і будь-які фазові переходи, спочатку накопиченням необхідних умов, а потім стрибком.

Накопичення необхідних умов для Модерну відбувається поступовим проростанням його елементів у різних сферах:

- В економіці: виникнення спочатку торгівельного, а потім і елементів промислового капіталу; виникнення суб’єктів господарювання, відокремлених від людини і тих, хто живе після неї (корпорацій, трастів і т.п.);

- В технологіях: накопичення дрібних технологічних досягнень, що сприяють поглибленню поділу праці, а отже, формуванню умов для колективних форм праці;

- У науці: не тільки відкриття, а й формування наукових співтовариств, наукового обміну;

- В культурі: підвищення інтересу до людини, її життя і почуттів, переміщення людини у фокус уваги мистецтва;

- У сфері цінностей: зростання значущості цінностей розвитку, освіти, гуманізму;

- У релігійному житті: реформації, покликані відродити нібито втрачені сенс і чистоту релігій, а насправді спрямовані на потреби людини з новими цінностями;

- У сфері ідентичностей: виникнення почуття спільності історичної долі в масштабі, що істотно перевищує локальний, а внаслідок цього, виникнення патріотизму і націоналізму;

- В соціальних інститутах: зростання організацій та инших інститутів, незалежних від центральної влади, таких як університети, церковні братства, ремісничі цехи, торгові гільдії, міське самоврядування тощо, а в наш час – громадські організації, незалежні медіа, інтелектуальні клуби, соціальні мережі і т.д.

Всі ці елементи Модерну проявляються поступово і не синхронно, проте вони очевидно взаємопов’язані. У той момент, коли потенціал модернізації накопичується до необхідного рівня, відбувається прорив. Старе руйнується більш-менш кривавим методом, а нове з першої або не з першої спроби закріплюється і в політиці, і в соціальних практиках, і в инших сферах життя. Середньовічна траєкторія стабільності змінюється сучасною траєкторією зростання (питання постсучасності, постмодерну ми залишаємо за рамками цієї статті і переносимо в наступну).

Як вже було сказано, спроба забезпечити прорив лише в одній сфері закінчується поразкою модернізації. Це дозволяє нам зрозуміти, які умови перемоги «кольорових революцій»: потрібен серйозний ціннісний зсув, потрібні незалежні медіа, незалежні структури громадянського суспільства і так далі. Ніякі іноземні спецслужби не зможуть організувати «кольорову революцію» там, де для неї ще не склалися умови. Неможливо «організувати» Майдан або Тахрір як проект: він виростає сам з незатребуваної соціальної енергії, а лідери та ідеологи можуть лише направляти його в ту чи иншу сторону, з більшим чи меншим успіхом.

Важливо, щоб перший імпульс до модернізації не змінився імпульсом до встановлення справедливості. Модернізація – це рух вперед, а справедливість зазвичай розуміють як рух назад, як відновлення втраченого. Саме під цим гаслом зазвичай відбувається реванш Середньовіччя, прикладами якого служать жовтень 1917 р. в Росії і завершення «арабської весни» в низці країн, охоплених цим рухом. Український Майдан теж ще не позбувся ризику закінчити пошуком справедливості замість прагнення до модернізації, але, на відміну від Тахріру, громадянське суспільство поки не дозволяє відкинути вектор модернізації, оскільки саме він визначав ціннісний базис Майдану.

Умовою для перемоги «кольорових революцій» є проростання Модерну в кількох сферах, щоб політичному Модерну було за що зачепитися. Без активної меншості, що сповідує цінності Модерну, революція перетвориться на звичайний бунт чи переворот, закріплюючи Середньовіччя або навіть опускаючи суспільство ще нижче. Такі зачатки Модерну в політиці: такий-сякий парламентаризм, мінімальна свобода слова, громадські дискусії про долю країни і т.п. В Україні перед Майданом ці передумови були, в сьогоднішній Росії вони практично відсутні.

Отже, прагнучи провести модернізацію, ми повинні паралельно вибудовувати інструменти для просування всіх сфер життя, а не тільки економіки, наприклад, чи освіти (спрощено, це і можна назвати інтегральним підходом). Такими інструментами є соціальні інститути, формальні і неформальні.

 

5. Два треки

Існує два основні шляхи модернізації. Типовий европейський шлях полягає в поступовому прояві нових цінностей і соціальних практик, їх втіленні в нові соціальні інститути, що проростають знизу. Поширення нових соціальних практик призводить до повільного накопичення людей з новими цінностями. Інструментами модернізації в европейській історії були згадані вище незалежні міські соціальні інститути. Накопичення нового, що представляє Модерн, створює противагу старій середньовічній політичній системі, і це протиріччя рано чи пізно вирішується революцією, кривавою або безкровною, і тоді політична система також модернізується, роблячи можливим подальший рух.

У той же час азіатський шлях зовсім инший. Сильна держава примусово інсталює нові соціальні інститути і практики зверху, і люди вимушено переймають нові цінності, виконуючи нові для них соціальні ролі і практики. Основними інструментами азіатських модернізацій були жорстка верховна влада і великі корпорації. (Втім, історія вчить, що невеликий авторитаризм рекомендовано всім модернізаторам.)

Ми ж в Україні не маємо ні сторіч для поступового проростання, ні сильної держави, якій довіряють і яку слухають. Що ж у нас в активі? Тільки активне громадянське суспільство, яке стало рушійною силою змін. Не довіряючи політикам, воно саме створює нові прецеденти і практики. Країну, яка виникає в результаті, можна з повним право назвати країною «зроби сам», «a Do-It-Yourself country», і це абсолютно нова модель. Справа тут не в традиційному пошуку «третього шляху», а в запізнілості української модернізації.

І в клубі запізнілих модернізаторів ми не самотні. Постсовєтські країни і найбільш просунуті країни Світу Ісламу, Китай та Індія, Латинська Америка – всі вони мають безліч передумов для модернізації, але цей процес поки не розгорнуто. Український досвід буде дуже корисний, тому «експорту кольорових революцій» варто боятися всім диктаторам. Але їх мають лякати не спецслужби західного світу, а власні незалежні медіа та громадські активісти, сильні незалежні релігійні організації, інтернет і соціальні мережі, університети і незалежні профспілки. З иншого боку, супротивникам модернізації в різних країнах, що стоять на порозі Модерну, є на кого опертися: це не тільки олігархи і великі землевласники, корумповані бюрократи й силовики, а й корумповані релігійні та профспілкові лідери.

Окремо тут хотілося б згадати Китай, в якому Модерн активно проявляється в економіці і технологіях, в духовній сфері (розповсюдження протестантства як модерної форми християнства на противагу традиційним вченням), але стримується в політиці та ідентичностях. Чи зуміють китайські лідери провести величезну країну по шляху модернізації, не розпочавши силове протистояння між старим і новим, між зародженим громадянським суспільством і структурами влади, між модернізованими промисловими містами і середньовічною сільськогосподарською глибинкою, між різноманітними регіональними ідентичностями, які неминуче почнуть шукати себе, як тільки цінності зрушаться до Модерну? На це питання немає відповіді, але я впевнений, що інтелектуальна еліта країни його активно шукає.

 

6. Успіх модернізації

Вище ми вже багато говорили про передумови модернізації і умови її перемоги. На прикладі України видно, що економічна модернізація без політичної може бути жахливою (30-ті роки ХХ століття), а політична модернізація без модернізації ідентичності та цінностей провалюється («Помаранчева революція»). Зараз ми маємо хороший шанс, оскільки всі «потоки» модернізації включені одночасно: Майдан ніс гасла і економічної свободи, і національної незалежності, і Революції Гідності.

Невдача модернізації означає реставрацію традиційних інститутів, хай і під иншими вивісками. Совєтське середньовіччя було несхожим на імперське в гаслах і образах, але, по суті, мало що змінилося. (Мало що змінилося і згодом: за влучним висловом В. С. Чорномирдіна, «яку б громадську організацію ми не створювали – виходить КПРС».) Різниця в інститутах є не випадковою, не помилкою вибору, закріпленого потім культурними традиціями, як вважає Олександр Аузан. Різниця в інститутах визначена різницею в цінностях, форматах релігійного та економічного життя і так далі, як прекрасно показує порівняння доль колишніх британських та іспанських колоній у Новому Світі.

Безумовно, прихильників Модерну мало потішить той факт, що Модерн є винятком, а Середньовіччя – правилом. Модернізація аж ніяк не є природним процесом, це завжди ламання природного, що відбувається під впливом безлічі взаємопов’язаних факторів. Лише 25% країн світу сьогодні знаходяться в Модерні, і багато відсталих зробили вже не одну спробу запустити цей процес.

Що ж є силою, яка тягне вниз равликів, що символізують суспільства? Що не дозволяє накопичити енергію для ривка? Що є аналогом гравітації, яка тягне вниз звичайних равликів на схилі Фудзі? Цю силу слід було б назвати соціальною ентропією, яка проявляється в нездатності створювати соціальні інститути та структурувати суспільство через брак довіри, віри, позитивної енергії.

Для проростання Модерну потрібно не знищення інститутів Середньовіччя, а їх «творче руйнування». Наприклад, просте знищення релігії, заміна її атеїстичними віруваннями фундаменталістського спрямування (типу «наукового комунізму» або «релігії розуму») ніяк не допомагає розлучитися із Середньовіччям. Як ми бачимо на прикладі України, падіння значимості традиційних релігійних цінностей, особливо чітке на Донбасі, далеко не завжди означає модернізацію. Говорячи про Донбас, треба згадати і про системи ідентичностей: Совєтський Союз уже давно зник, а совєтська (імперська) ідентичність нікуди не поділася, відсутність української ідентичності зовсім не означає формування російської національної.

Отже, для успіху української модернізації необхідно якомога швидше впровадження інститутів Модерну у всіх сферах. Економічна модернізація передбачає швидке досягнення максимального рівня економічної свободи (сьогодні – 162 місце в світовому рейтингу), що призведе до появи середнього класу, який сповідує модерні цінності. Духовна модернізація передбачає відкритий діалог церков і конфесій, що породжує саморозвиток релігій назустріч духовним потребам людини Модерну. Культурна модернізація передбачає появу нових героїв, які сповідують нові цінності, і проникнення їх у дитячі та дорослі книжки, серіали і комікси. Еволюція ідентичностей пов’язана з формуванням і прийняттям ідентичності політичної нації, об’єднаної спільним проектом майбутнього (для цього він повинен існувати), а не спільним минулим, яке у різних етнічних груп, очевидно, різне. Інтелектуальна модернізація пов’язана з підвищенням статусу, ролі та незалежності університетів. Всі ці аспекти є майданчиками для роботи українських «прогресорів», і тільки злагоджена і напружена робота сотень тисяч людей (згаданої вище активної меншості) здатна зробити Україну тим самим 26% Модерну, про який пише Ярослав Грицак в однойменній книзі.

 

Яндекс.Метрика