на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

1.03.2015

 

Russian citizens will have to use their foreign passports to enter Ukraine


http://blog.img.pravda.com/images/doc/2/c/2c727-00britanian.jpgU.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

March 1 – No attacks by the terrorists were recorded in the ATO area from midnight to 6 am, reports ATO press center.

March 1 – Starting on March 1st Russian citizens will have to use their foreign passports to enter Ukraine.

March 1 – A column of Russian military equipment was recorded moving towards Luhansk. Local residents believe that the vehicles might have entered Ukraine through border crossing point "Izvaryne", controlled by the Russians.

March 1 – "In order to mislead members of the OSCE mission, the militants are moving military equipment from the boundary to rear areas during the day, and at night – in the opposite direction", – said NSDC spokesman Andriy Lysenko. National Security and Defense Council has also issues a statement saying that the militants haven't yet submitted all the necessary information about their military vehicles, movement routes and its subsequent location to international observers. President of Ukraine Petro Poroshenko has said that militants are carrying out a fake withdrawal of heavy weapons from the boundary in Donbas.

March 1 – In Moscow during a funeral procession in memory of slain opposition leader Boris Nemtsov, local police arrested Member of Ukrainian Parliament Oleksiy Goncharenko. He will be transferred to Investigative Committee of the Russian Federation for undisclosed proceedings. It is possible that Goncharenko will become a defendant within some criminal case, for instance related to events in Odessa last year that led to fatalities. After that Goncharenko was released.

March 1 – On the territory of Donetsk region, there are three unlawful armed formations acting, which include specific groups and fighter detachments, whose total number of verified participants number close to 1,664 individuals. This information was provided by the Head of the Regional Management of the Ministry of Internal Affairs in Donetsk Region, V'yacheslav Abroskin. "Their crimes do not have a long-term history," Abroskin emphasized. "In the past year there have been 785 individuals reported suspicious in committing crimes, of which 257 individuals were apprehended. During this year, there were reports of suspicion of 326 individuals, of which 68 individuals were apprehended and 258 individuals were placed on the search list," added Abroskin.

Additionally, Abroskin noted, that until now the names of all the managers of the terrorist organization "DNR", including the list of names of "DNR Police" and criminals from the number of former police collaborators of Donetsk region. "Some of the 'former' policeman were apprehended for treason," he added.

Putin's hybrid Great terror

Lviv has become a refuge for Muslims from Crimea

Bojan Pancevski: It's her again: Kremlin's war-zone fake

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/b/1/b1039-00france.jpgFrance, Belgique, Canada, Suisse

Le 1 mars – "Pendant cette nuit, il n'y pas eu de tirs ou attaques terroristes dans la zone de l'ATO." – le Centre de presse de l'ATO.

Le 1 mars – A partir d'aujourd'hui, les ressortissants russes auront besoin d'un passeport international pour entrer en Ukraine.

Le 1 mars – Des véhicules et de l'equipement militaires russes ont été remarqués dans la région de Louhansk. Ils se dirigent vers la ville de Louhansk. Les locaux pensent qu'ils ont pu traverser la frontière au point de contrôle occupé d'Izvaryne.

Le 1 mars – "Dans le but de tromper les membres de l'OSCE, les militants terroristes transfèrent l'équipement militaire de la frontière vers la zone arrière, et la nuit ils ramènent tout." a déclaré le porte-parole de l'ATO, Andriy Lyssenko. Le Conseil national de la sécurité et de la défense a affirmé que les terroristes n'ont toujours pas donné aux observateurs internationaux tous les renseignements sur leurs véhicules militaires, les itinéraires de mouvements et les emplacements ultérieurs. Président Porochenko a déclaré que les militants réalisent "un faux retrait" d'armes lourdes de la ligne de démarcation au Donbass.

Le 1 mars – A Moscou, lors de la marche à la mémoire de Boris Nemtsov, leader de l'opposition assassiné la veille, la police russe a arrêté Oleksiy Hontcharenko, députe de la Verkhovna Rada de l'Ukraine. Elle veut le remettre à la Commission d'enquête de la Fédération de Russie. Il est possible que Hontcharenko soit accusé d'avoir participé dans une affaire criminelle... par exemple, les événements tragiques à Odessa l'an dernier qui ont conduit à la mort de plusieurs personnes.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!

http://blog.img.pravda.com/images/doc/a/5/a5207-00polska.jpgPolska

1 marca – Na obszarze ATO od północy do 6 rano po raz pierwszy od dłuższego czasu nie odnotowano ostrzałów ze strony terrorystów – Centrum Prasowe ATO. Później, co prawda zostały wznowione.

1 marca – Od dziś wjazd w Ukrainę dla obywateli rosyjskich możliwy jest tylko po wylegitymowaniu się paszportem zagranicznym.

1 marca – W obwodzie Ługańskim zauważono kolumnę rosyjskiej techniki wojskowej, która poruszała się w kierunku Ługańska. Miejscowi mieszkańcy uważają, że pojazdy mogły wjechać w Ukrainę przez zajęte Rosjanami przejście graniczne "Izwaryne".

1 marca – "W celu wprowadzenia w błąd przedstawicieli misji OBWE, bojownicy przenoszą ciężki sprzęt wojskowy od linii rozgraniczenia na zaplecze, a w nocy – w przeciwnym kierunku" – powiedział rzecznik prasowy sztabu ATO Andrij Łysenko. W RNBO oświadczyli, że bojownicy wciąż nie przekazali międzynarodowym obserwatorom całej istotnej informacji na temat swoich pojazdów wojskowych, tras ich ruchu i późniejszej lokalizacji. Prezydent Petro Poroszenko twierdzi, że bojówkarzy czynią "fałszywe" wycofanie ciężkiej broni od linii styczności na Donbasie.

1 marca – W Moskwie, w czasie procesji upamiętniającej zabitego przywódcę opozycji Borysa Niemcowa policja rosyjska aresztowała posła Rady Najwyższej Ukrainy Ołeksija Honczarenkę. Został zadenuncjowany przez terrorystów z charkowskiego gangu "Opłot", działającego na Donbasie i brutalnie przepytany w komisariacie w sprawie wydarzeń w Odessie w ubiegłym roku, które doprowadziły do śmierci dużej grupy terrorystów rosyjskich. Policjanci wiedzieli, że jest posłem, lecz bili jego i poniżali, grożąc śmiercią. W końcu po interwencji instytucji europejskich i ambasady ukraińskiej został zwolniony pod warunkiem udziału jutro w rozprawie sądowej – jakoby ukraiński poseł okazał nieposłuszeństwo policji.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/7/d7299-00italy.jpgItalia, Svizzera, Vaticano

1 marzo – Stanotte, dalla mezzanotte alle 6 del mattino, nella zona dell'ATO,non ci sono stati attacchi da parte dei terroristi, – comunica il centro stampa dell'ATO.

1 marzo – Dal 1 marzo l'ingresso sul territorio dell'Ucraina per i cittadini russi è possibile solo con i passaporti validi per l'espatrio.

1 marzo – Nella regione di Luhans'k è stata avvistata una colonna di armamenti militari russi che si muoveva verso Luhans'k. Gli abitanti suppongono che le macchine siano potute entrare sul territorio ucraino attraverso il punto di controllo di "Izvaryne".

1 marzo – Al fine di fuorviare i rappresentanti della missione dell'OSCE, i militanti stanno spostando le attrezzature militari dalla linea di confine, mentre di notte le spostano nel verso contrario, – ha detto il portavoce dell'ATO Andrij Lysenko. Nel Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale hanno dichiarato che i militanti non hanno ancora dato agli osservatori internazionali tutte le informazioni richieste riguardo alle attrezzature militari in loro possesso, al loro spostamento e la loro futura posizione. Il presidente Petro Poroshenko ha dichiarato che i militanti stanno effettuando un finto ritiro delle armi pesanti dalla zona di conflitto nel Donbas.

1 marzo – A Moska, nel corso del corteo funebre in onore di Boris Nemtsov, un rappresentante dell'opposizione russa, la polizia ha arrestato un deputato del Parlamento ucraino Oleksij Honcharenko. Essi vogliono passarlo al comitato investigativo della Federazione russa perché venga coinvolto in qualche procedimento. Non è escluso che a Honcharenko verrà coinvolto in qualche caso criminale, ad esempio riguardo agli eventi ad Odesa l'anno scorso.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/c/d/cd6df-00deutchland.jpgDeutschland, Österreich, Schweiz

1. März – In der Nacht um den 1. März (zwischen 12 Uhr in der Nacht und 6 Uhr am Morgen) gab es keine Angriffe seitens der Terroristen – das Pressezentrum der antiterroristischen Operation.

1. März – Ab dem 1. März dürfen die Russen nur mit ihren Reisepässen die ukrainische Grenze überschreiten.

1. März – Im Luhansker Gebiet hat man einen Zug der russischen Militärtechnik gesehen. Dieser Zug fuhr in der Richtung Luhansk. Die hiesigen Einwohner nehmen an, dass der Zug durch die von den Terroristen besetzte Grenzübergangsstelle "Izwaryne" auf das Territorium der Ukraine eingefahren ist.

1. März – "Um die OSZE-Vertreter zu täuschen, ziehen die Terroristen am Tage ihre Militärtechnik von der Grenzlinie ins Hinterland ab, in der Nacht wird sie aber zurückgezogen", so der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates Andrij Lysenko. Im Nationalen Sicherheitsrat erklärte man, dass die Separatisten bis jetzt internationale Beobachter über ihre Militärtechnik, ihre Beförderungswege und weitere Lage nicht informiert haben. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko erklärte, dass die Terroristen einen Pseudoabzug von der Grenzlinie im Donbass betätigen.

1. März – Während des Trauermarsches in Moscow im Gedenken an den getöteten Oppositionspolitiker Boris Nemzow hat die Polizei den ukrainischen Abgeordneten Oleksij Hontscharenko inhaftiert. Man hat vor, ihn an die Vertreter von dem Untersuchungsausschuss der Russischen Föderation weiterzuleiten mit dem Ziel irgendwelche Prozesshandlungen durchzuführen. Man kann nicht ausschließen, dass Hontscharenko zu dem Figuranten eines Strafverfahrens wird – z. B. wegen der letztjährigen Ereignisse in Odessa, infolge von denen mehrere Menschen ums Leben kamen.

1. März – Boris Reitschuster: Putin ist ein Mann der Gesten, Symbole und Signale. Tigerbändiger. Halbnackter Reiter. Kampfflieger. Es geht immer um Macht, Stärke, Gewalt. Boris Nemzow, der ihn öffentlich roh beleidigte ("er ist gevögelt"), einen Dieb nannte und seinen Clan als kriminell bezeichnete, wurde gegenüber seines Amtssitzes erschossen, ja geradezu hingerichtet, mit sieben Schüssen – einen Steinwurf vom Kreml entfernt, in Sichtweite. An einem Ort, der zugepflastert ist mit Überwachungskameras. Die Festnahme Chodorkowskijs versetzte die Unternehmer in Angst und Schrecken, Nemzows Tod die Opposition. Er ist eine Zäsur. Jetzt ist kein Widerspruch mehr geduldet. Jeder, der Putin öffentlich kritisiert, muss um sein Leben fürchten. Merkwürdige Mörder sind das, die sich keinen finsteren Winkel aussuchen, sondern den Ort, wo das Risiko, dass sie gefilmt werden, so hoch ist wie kaum an einem anderen in Russland. Jetzt laufen die Demutsgesten – die Ängstlichen vermeiden gezielt das Unaussprechliche, reden von einem normalen Mord. Dass der Mord ausgerechnet am neu geschaffenen Feiertag für die "Sondereinsatzkommandos für Spezialoperationen" geschah, dass Putin zynisch ankündigte, die Ermittlungen unter "persönliche Kontrolle" zu nehmen, setzt allem noch eins obendrauf.

Aber selbst wenn man all das zur Seite legt: Wladimir Putin hat ein Klima geschaffen, in dem seine Kritiker als Kriminelle dargestellt werden, als Faschisten, als Vaterlandsverräter. In der sie ständig hysterisch beschimpft werden. Ein tödliche Klima.

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/0/00c24-000000000.jpgУкраїна

1 березня – У зоні АТО в ніч на 1 березня – з опівночі до 6 ранку – обстрілів з боку терористів не зафіксовано – прес-центр АТО.

1 березня – З 1 березня в'їзд на територію України для громадян Росії можливий за закордонними паспортами.

1 березня – На Луганщині помітили колону російської техніки. Йшла на Луганськ. Місцеві жителі припускають, що машини могли зайти в Україну через захоплений прикордонний пропускний пункт "Ізварине".

1 березня – "З метою введення в оману представників місії ОБСЄ, бойовики здійснюють переміщення військової техніки від лінії розмежування до тилових районів, а в нічний час – у зворотному напрямку", – заявив речник штабу АТО Андрій Лисенко. В РНБО заявили, що бойовики досі не надали міжнародним спостерігачам всієї необхідної інформації про свою військову техніку, маршрути її пересування і її подальше місцезнаходження. Президент Петро Порошенко заявив, що бойовики здійснюють "фейкове" відведення важкого озброєння від лінії зіткнення на Донбасі.

1 березня – У Москві під час траурної ходи на пам'ять вбитого опозиціонера Бориса Нємцова поліція затримала депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка. Його хочуть передати представникам Слідчого комітету РФ для проведення якихось процесуальних дій. Не виключено, що Гончаренко стане фігурантом якоїсь кримінальної справи – наприклад подій в Одесі минулого року, які призвели до смертельних випадків.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


Яндекс.Метрика