на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

21.01.2015

 

Ukrainian army retreated from Donetsk Airport

 

60b43-00britanian

78862-00usa

624f4-00australia

28722-00canada

06449-00ireland

e9521-00new0zelandU.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa


January 21 – Ukrainian army retreated from Donetsk Airport.

January 21 – 1 Ukrainian military was killed in the ATO area in the last 24 hours, – informed NSDC spokesman Andriy Lysenko.

January 21 – A large number of Russian soldiers in unmarked uniform was spotted near the city of Luhansk. Approximately 60 tanks, over 50 armored infantry carriers and 100 “Tigr” all-terrain infantry mobility vehicles have appeared in the city of Krasnodon. In the of Horlivka, militants of a terrorist group “People’s Republic of Donetsk” are being replaced with military of regular Russian Armed Forces. Approximately 100 Russian tanks are located near the cities of Shakhtarsk and Torez, – informed NSDC spokesman Andriy Lysenko.

January 21 – President of Ukraine Petro Poroshenko has spoken about two thousand Russian soldiers crossing Ukrainian border. In addition, he said, more military equipment, including 20 tanks, were relocated to Ukraine from Russia.

January 21 – A bridge over Sieverskyi Donets river in the village of Stanytsya Luhanska was blown up at approximately noon on Wednesday, – informed the Head of Luhansk Oblast State Administration Gennadiy Moskal.

January 21 – Ukraine has requested an explanation from the Russian Federation on the reasons behind stationing over 50 thousand Russian soldiers near the border with Ukraine, informed the spokesman of Ukraine’s Foreign Ministry Yevhen Perebyinis.

January 21 – President of Ukraine Petro Poroshenko has called upon the civilized world to support Ukraine in its fight against terrorism and Russia’s aggression when speaking at the World Economic Forum in Davos on Wednesday. The President noted that according to Ukrainian intelligence, 9000 Russian soldiers, 500 tanks, heavy artillery and armored vehicles are currently located in Ukraine. “If this is not aggression then what is?”, – asked Poroshenko.

January 21 – 8 Ukrainian soldiers were captured by terrorists at Donetsk airport, – informed the Advisor to the President of Ukraine and Assistant to the Minister of Defense Yuriy Biryukov.

January 21 – Broadcasting via TV station "Luhansk 24", the terrorists of “People’s Republic of Luhansk” have called upon the residents of the city of Shchastya and the village of Stanytsya Luhanska to rally and demand that Armed Forces of Ukraine leave the abovementioned municipalities, otherwise they will shell them with artillery, – informed the Head of Luhansk Oblast State Administration Gennadiy Moskal. Stanytsya Luhanska and Shchastya are under control of Ukrainian Armed Forces.

January 21 - President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Ann Brasser asked the Speaker of the State Council of the Russian Federation,  Serhiy Naryshkin to help free the Ukrainian air pilot and deputy Nadiya Savchenko from Russian Prison.  This is the content of the letter to the Head of the Russian Council, informs the PACE site.  In her letter Brasser asked that Savchenko be released "in a timely fashion, so that she can be present at the opening of the January session of the Assembly that will take place on January 26th." In her letter, Basser noted that the state of Savchenko's health is critical as a result of  the hunger strike and reminded that the Minsk protocol, approved by Russia and Ukraine, foresees the immediate of all prisoners and illegally detained people. "Therefore I ask you to pursue all avenues together with your managers in order to guarantee her immedia framework of the Minsk protocol either on humanitarian or other grounds," states the letter.  She noted that Savchenko was elected to the Ukrainain Parliament, while additionally also being a member of the Ukrainian delegation in PACE.

 

Russia’s hybrid war as international corporate raiding

http://blogs.ft.com/beyond-brics/2015/01/21/guest-post-russias-hybrid-war-as-international-corporate-raiding/?


P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

 

215de-00france

d8f57-00belgique

7172e-00canada

a7a40-00swissFrance, Belgique, Canada, Suisse


Le 21 janvier – « Au cours des dernières 24 heures, un soldat ukrainien a été tué dans la zone de l’ATO. » - le porte-parole de l’ATO, Andriy Lyssenko.

Le 21 janvier – « Un grand nombre de soldats russes sans insignes ont ete fixés dans la région de Louhansk... à Krasnodon  - environ 60 chars, plus de 50 véhicules blindes de troupes d’infanterie et environ 100 GAZ Tigre. La rotation des groupes terroristes a eu lieu dans la ville de Horlivka; ils ont été remplacés par des unités des Forces armées russes. Près de 100 chars des Forces armées russes se trouvent dans les districts de Shakhtiarsk et Torez. » a déclaré le porte-parole de l’ATO, Andriy Lyssenko.

Le 21 janvier - Le Président de l’Ukraine, Petro Porochenko a annoncé que deux mille soldats russes ont traversé la frontière ukrainienne, y compris des unités d’équipement militaire (notamment 20 chars).

Le 21 janvier – « Cet après-midi, une explosion a détruit le pont reliant Siversk Donetsk à Stanytsia Louhanska. » - le president de l’administration régionale de  Louhansk, Guennadiy Moskal.

Le 21 janvier – « L’Ukraine demande à la Russie d’expliquer la présence de plus de 50 mille soldats russes près de la frontière russo-ukrainienne. » - le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de l’Ukraine, Yevhen Perebyynisse.

Le 21 janvier - Lors de son discours au Forum économique mondial de Davos, le Président de l’Ukraine, Petro Porochenko a appelé le monde à soutenir l’Ukraine dans la lutte contre le terrorisme et l’agression russe. Selon les renseignements ukrainiens, 9.000 soldats russes, 500 chars, de l’artillerie lourde et des véhicules blindés se trouvent actuellement en Ukraine. « Si cela n’est pas une agression, alors qu’est-ce une vraie agression? » demanda le président.

Le 21 janvier – « Les terroristes ont pris huit soldats ukrainiens à l’aéroport de Donetsk. » a annoncé le conseiller du président, Youriy Birioukov.

Le 21 janvier – Guennadiy Moskal, président de l’administration régionale de  Louhansk rapporte que les terroristes séparatistes de « LNR » contrôlent le canal TV « Louhansk 24 » et l’utilisent pour appeler les habitants des villes de Shtchastia et Stanytsia Louhanska à sortir dans la rue et exiger que les unités ukrainiennes quittent la région... autrement ils les bombarderont avec l’artillerie. Stanytsia Louhanska et Shtchastia sont sous le contrôle des autorités ukrainiennes.

 


P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!

 

 

e0c56-00italyItalia, Svizzera, Vaticano


………………………………………………….

 


Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.

 

http://blog.img.pravda.com/images/doc/8/e/8eff9-00polska.jpg

Polska

 

21 stycznia – W ciągu doby w strefie ATO zginął jeden wojskowy – rzecznik ATO Andrij Łysenko.

 

21 stycznia – W pobliżu Ługańska odnotowano pojawienie się dużej liczby żołnierzy rosyjskich bez znaków rozpoznawczych. W Krasnodonie pojawiły się około 60 czołgów, ponad 50 pojazdów bojowych piechoty i transporterów opancerzonych, około 100 rosyjskich wojskowych samochodów terenowych GAZ-2975 Tigr. W mieście Horłówka trwa wymiana terrorystów z gangu "DNR" na jednostki armii Rosji. W pobliżu miast Szachtarska i Toreza umieszczono około 100 czołgów armii FR – rzecznik ATO Andrij Łysenko.

21 stycznia – Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ogłosił o przekroczeniu dziś granicy ukraińskiej przez dwóch tysięcy rosyjskich żołnierzy. Ponadto powiedział, że na okupowany terytorium Ukrainy z Rosji został przywieziony kolejny sprzęt wojskowy, w tym 20 czołgów.

21 stycznia – W środę po południu został wysadzony w powietrze most przez Siwiersky Doniec w Stanicy Ługańskiej – szef Ługańskiej obwodowej administracji państwowej Hennadij Moskal.

21 stycznia – Ukraina zaapelowała do Rosji z wymogą zgłosić cele koncentracji ponad 50 tys. rosyjskich żołnierzy w pobliżu granicy z Ukrainą – powiedział rzecznik MSZ Ukrainy Jewhen Perebyjnis.

21 stycznia – Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wezwał cywilizowany świat wesprzeć Ukrainę w walce z terroryzmem i agresją Rosji. Powiedział o tym w Davos w czasie przemówienia na Światowym Forum Ekonomicznym. Poroszenko zauważył, że według danych wywiadu ukraińskiego w Ukrainie są teraz 9000 żołnierzy rosyjskich, 500 czołgów, ciężka artyleria i pojazdy opancerzone. "Jeśli to nie agresja, to czym jest agresja?" – zapytał prezydent.

21 stycznia – Na lotniska Doniecka 8 ukraińskich żołnierze zostali schwytani przez terrorystów – doradca prezydenta, asystent ministra obrony Jurij Biriukow.

21 stycznia – Terroryści z gangu "ŁRL" za pośrednictwem kontrolowanego przez separatystów kanału telewizji "Ługańsk 24" wezwali mieszkańców miast Szczastia i Stanica Ługańska wyjść na wiece i wymagać od jednostek ukraińskich opuścić te miasteczka, bo inaczej zostaną one zniszczone przez artylerię. O tym oświadczył szef regionalnej administracji Hennadij Moskal. Stanica Ługańska i Szczastia – osady, kontrolowane przez władze ukraińskie.

 


Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.

 

http://blog.img.pravda.com/images/doc/c/0/c03d2-00deutchland.jpg

Deutschland, Österreich, Schweiz


21. Januar – Gestern ist in der Zone der antiterroristischen Operation ein ukrainischer Soldat ums Leben gekommen, so der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates Andrij Lysenko.

21. Januar – Im Gebiet um Luhanskhat man beträchtliche Anzahl der russischen Soldaten ohne Kennzeichen bemerkt. In die Stadt Krasnodonsind gegen 60 Panzer, über 50  Schützen- und Transportpanzer  sowie auch gegen 100 Panzerwagen Tiger angekommen. In der Stadt Horliwka findet der Ersatz von den Terroristen der sogenannten Donezker Volksrepublik durch die Einheiten der Streitkräfte der Russischen Föderation statt. Im Gebiet um Schachtarsk und Tores befinden sich 100 Panzer der Streitkräfte der Russischen Föderation, so der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates Andrij Lysenko.

21. Januar – Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat erklärt, dass zwei Tausend russische Militärs die Grenze zur Ukraine überschritten haben. Außerdemwurde auf das Territorium der Ukraine zusätzliche Militärtechnik aus der Russischen Föderation gebracht, so er.

21. Januar – Heute gegen Mittag hat man die Brücke über Siwerskyz Donezk in StanyzjaLuhanskagesprengt, so der Vorsitzende der LuhanskerGebietsverwaltung HennadijMoskal.

21. Januar – Die Ukraine hat sich mit der Anforderung  an die Russischen Föderation gewendet die Konzentration  von gegen 50 Tausend russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine zu erklären, so der Sprecher des Außenministeriums der Ukraine JewhenPerebyjnis.

21. Januar – Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat  in seinem Vortrag bei dem Weltwirtschaftsforum in Davos die zivilisierte Welt aufgerufen die Ukraine im Kampf gegen den Terrorismus und russische Aggression zu unterstützen.Poroschenko betonte, dass sich nach den Angaben des ukrainischen Geheimdienstes 9 Tausend russische Soldaten, 500 Panzer, schwere Artillerie und Transportpanzer in der Ukraine befinden. „Wenn dies keine Aggression ist, was ist dann die Aggression?“ fragte er.

21. Januar – Im Flughafen Donezk sind 8 ukrainische Soldaten in Gefangenschaft zu den Terroristen geraten, so der Präsidentenberater und Assistent des Verteidigungsministers Jurij Birjukow.

21. Januar – Durch den von Terroristen kontrollierten Fernsehkanal „Luhansk-24“ haben sie die Bewohner von den Städten Schtschastjaund StanyzjaLuhanska aufgerufen, sich zu einer Protestkundgebung zu versammeln mit der Anforderung an die Streitkräfte der Ukraine die Städte zu verlassen, dann sonst werden sie aus der Artillerie beschossen. Das erklärte der Vorsitzende der Luhansker GebietsverwaltungHennadijMoskal. Es sei zu bemerken, dass sich die Städte Schtschastjaund StanyzjaLuhanska unter der Kontrolle der ukrainischen Armee befinden.


PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.

 

http://blog.img.pravda.com/images/doc/1/4/145c1-00russian.jpg

Россия

 

21 января - За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб 1 военный - спикер АТО Андрий Лысенко.

21 января - В районе Луганска зафиксировано появление значительного количества российских солдат без опознавательных знаков. В Краснодоне появилось около 60 танков, более 50 БМП и БТР, а также около 100 ТБМ "Тигр". В городе Горловка происходит замена террористов бандформирования "ДНР" на подразделения ВС РФ. В районах Шахтерская и Торез сосредоточено около 100 танков ВС РФ - представитель АТО Андрий Лысенко.

21 января - Президент Украины Петро Порошенко заявил о пересечении двух тысяч российских военных украинской границы. Кроме того, по его словам, на территорию Украины из России было ввезено дополнительная военная техника, в том числе 20 танков.

21 января - В среду около полудня был взорван мост через Северский Донец в Станице Луганской - председатель Луганской областной администрации Геннадий Москаль.

21 января - Украина обратилась к Российской Федерации с требованием информировать о причине концентрации более 50 000 российских военнослужащих около границы с Украиной - спикер МИД Украины Евген Перебыйнис

21 января - Президент Украины Петро Порошенко призвал весь цивилизованный мир поддержать Украину в борьбе против терроризма и агрессии России. Об этом он рассказал на в Давосе во время выступления на Всемирном экономическом форуме в среду. Порошенко отметил, что по данным украинской разведки на территории Украины находятся 9000 российских солдат, 500 танков, тяжелая артиллерия и БТРы. "Если это не агрессия, то что такое агрессия?", Спросил президент.

21 января - В Донецком аэропорту 8 украинских военных попали в плен к террористам - советник президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

21 января - Террористы "ЛНР" через контролируемый сепаратистами телеканал "Луганск-24" призвали жителей города Счастье и Станицы Луганской выйти на митинги требовать от подразделений Вооруженных сил Украины оставить населенные пункты, так как  иначе они их обстреляют из артиллерии. Об этом сообщил председатель Луганской областной администрации Геннадий Москаль. Станица Луганская и Счастье - населенные пункты, которые находятся под котролем украинской власти.


Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.

 

 

97879-000000000Україна

 

21 січня - Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовий - речник АТО Андрій Лисенко.
21 січня - У районі Луганська зафіксовано появу значної кількості російських солдатів без розпізнавальних знаків. В Краснодоні з’явилося близько 60 танків, понад 50 БМП і БТР, а також близько 100 ТБМ "Тигр". У місті Горлівка відбувається заміна терористів бандформування "ДНР" на підрозділи ЗС РФ. В районах Шахтарська і Торез зосереджено близько 100 танків ЗС РФ - речник АТО Андрій Лисенко.
21 січня - Президент України Петро Порошенко заявив про перетин двох тисяч російських військових українського кордону. Крім того, за його словами, на територію України з Росії була ввезена додаткова військова техніка, у тому числі 20 танків.
21 січня - У середу близько обіду було підірвано міст через Сіверський Донець у Станиці Луганській - голова Луганської обласної адміністрації Геннадій Москаль.
21 січня - Україна звернулася до Російської Федерації з вимогою повідомити цілі концентрації понад 50 тисяч російських військовослужбовців біля кордону з Україною - речник МЗС України Євген Перебийніс
21 січня - Президент України Петро Порошенко закликав весь цивілізований світ підтримати Україну в боротьбі проти тероризму і агресії Росії. Про це він розповів на у Давосі під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у середу. Порошенко зазначив, що за даними української розвідки на території України знаходяться 9 тисяч російських солдатів, 500 танків, важка артилерія та БТРи. "Якщо це не агресія, то що агресія?", запитав президент.
21 січня - У Донецькому аеропорту 8 українських військових потрапили в полон до терористів - радник президента, помічник міністра оборони Юрій Бірюков.
21 січня - Терористи "ЛНР" через контрольований сепаратистами телеканал "Луганськ-24" закликали мешканців міста Щастя та Станиці Луганської вийти на мітинги та вимагати від підрозділів Збройних сил України залишити населені пункти, бо інпкше вони їх обстріляють з артилерії. Про це повідомив голова Луганської обласної адміністрації Генадій Москаль. Станиця Луганська та Щастя – населені пункти, які знаходяться під котролем української влади.


Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.
Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.

 


 

Яндекс.Метрика