на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

25.02.2015

 


U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

February 25 – 75 military from the UK will be deployed to Ukraine in the upcoming weeks to train Ukrainian military, – saidPrime Minister of the United Kingdom David Cameron.

February 25 – Canada could send military instructors to train in Ukraine, reports thestar.com citing Canada’s Minister of Defence Jason Kenney. The Minister also mentioned that the the US and the UK have already made similar decisions.

February 25 – In Donetsk, Ukrainian partisans of the group named “Tini” (“Shadows") who are fighting in the occupied areas, have blew up a military warehouse of the militants.

February 25 – European Commission proposes to discuss the possibility of separate accounting for Russian gas supplied to "Naftogaz of Ukraine" (Ukraine) and to occupied Donbas. Russian "Gazprom" would like to supply gas directly to Donbas and to force Ukraine to pay for it – this is what business Russian style looks like.

February 25 – Moscow City Court decided to leave Ukrainian pilot Nadiya Savchenko in custody until May 13th (Savchenko was abducted from Ukraine). She has been on hunger strike for 75 days. Ukrainian pilot Nadiya Savchenko made a speech during the trial in Moscow. "Deceitful bastards from the Investigative Committee are keeping me here illegally and are forcing me to starve", – she said.

February 25 – Ukrainian hryvnia has slightly strengthened after its dramatic decrease in value on Monday-Tuesday. The Government and the National Bank have limited the purchase of foreign currency and introduced a number of restrictions that eased the “currency rush”. National Bank Chairman and Finance Minister have held a press conference and described the steps that will be taken. The Ministry of Finance does not intend to review the average exchange rate of hryvnia (21.7 UAH to 1 USD), which was used to prepare the amendments to 2015 state budget.

By Renee Rigdon, Stuart A. Thompson and Taylor Umlauf: Shifting Lines - Russia-Backed Rebels Claim New Territory in Ukraine

http://graphics.wsj.com/ukraine-rebel-maps/?mod=e2tw

Not another Iron Curtain

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=59150

 

Europe throws Ukraine under the bus

http://www.newsweek.com/europe-throws-ukraine-under-bus-308853#.VOzvSMsjZCs.email

 

A new Ukraine could emerge - democratic, liberal, and much better governed... 

http://edition.cnn.com/2015/02/25/opinion/ukraine-putin-speck/index.html

 

David Cameron on sending military instructors to Ukraine (video)

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/11432686/British-forces-head-for-Ukraine-as-David-Cameron-issues-warning-to-Vladimir-Putin.html

 

Russian trups in Ukraine

http://ck.ridna.ua/wp-content/uploads/2015/02/1907945_854005584661948_2709404278414267012_n.jpg

 

This Is What Putin Really Wants

http://nationalinterest.org/feature/what-putin-really-wants-12311

 

Ivan Krastev&Stephen Holmes: The Ukrainian School of War

https://www.project-syndicate.org/commentary/ukraine-russia-diplomatic-solution-by-stephen-holmes-and-ivan-krastev-2015-02

 

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

 

 France, Belgique, Canada, SuisseLe 25 février – « 75 militaires britanniques seront envoyés en Ukraine dans les prochaines semaines pour y conduire des consultations et former les soldats ukrainiens. » a déclaré le premier ministre de la Grande-Bretagne, David Cameron.

Le 25 février - Jason Kenney, ministre canadien de la Défense a annoncé que le Canada pourrait envoyer des instructeurs militaires pour former les troupes ukrainiennes. (thestar.com) Il a ajouté que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont déjà pris cette decision.

Le 25 février – Des partisans ukrainiens du groupe « Tine » (Ombre) qui combattent sur les territoires occupés ont fait sauter un entrepôt de munitions terroriste à Donetsk.

Le 25 février - La Commission européenne propose une discussion sur la comptabilité distincte de livraisons de gaz russe à « Naftogaz Ukraine» (en Ukraine) et au Donbass occupé. La compgnie russe « Gazprom » voulait livrer le gaz directement au Donbass et obliger l’Ukraine à le payer. (« business » à la russe!)

Le 25 février - Le tribunal municipal de Moscou déclare que Nadia Savtchenko, la pilote ukrainienne kidnappée en Ukraine restera en garde à vue jusqu’au 13 mai. Cela fait 75 jours que Savtchenko fait la grève de la faim. « Ces foutus cons de la Commission d’enquête me condamne illégalement et me force à mourir de faim. » dit-elle pendant son « procès » à Moscou.

Le 25 février – La hryvnia ukrainienne se renforce après la chute spectaculaire du lundi-mardi. Le gouvernement et la Banque nationale ont limité l’achat de devises étrangères et introduit un certain nombre de restrictions qui ont stabilisé la monnaie ukrainienne. La présidente de la Banque nationale et le ministre des Finances ont tenu une conférence de presse pendant laquelle ils ont rapporté les mesures à prendre.
Le ministère des Finances n’a pas l’intention de revoir le taux moyen de 21,70 UAH contre un dollar, ce qui est prévu dans les amendements au budget de l’Etat 2015.

 


P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!

 

Polska

25 lutego – 75 brytyjskich wojskowych zostaną wysłane do Ukrainy w ciągu najbliższych kilku tygodni dla konsultowania i szkolenia ukraińskich żołnierzy – premier Wielkiej Brytanii David Cameron.

25 lutego – Kanada może wysłać instruktorów wojskowych do Ukrainy dla szkolenia żołnierzy Wojska Ukraińskiego. O tym informuje thestar.com, powołując się na ministra obrony Jasona Kenney. Minister dodał, że podobne decyzji już zostały podjęte przez USA i Wielką Brytanię.

25 lutego – W Doniecku ukraińscy partyzanci z grupy "Cienie", którzy walczą na terytoriach okupowanych przez Rosję i rosyjskich kolaborantów, wysadzili magazyn wojskowy bojówkarzy.

25 lutego – Komisja Europejska proponuje przedyskutować możliwość oddzielnego rozliczania dostaw rosyjskiego gazu dla "Naftogazu Ukrainy" (Ukraina) i okupowanego Donbasu. Rosyjski "Gazprom" chce dostarczać gaz bezpośrednio na Donbas, zmuszając jednocześnie Ukrainę do płacenia za te dostawy – tak wygląda "business po rosyjsku".

25 lutego – Moskiewski Sąd Miejski zostawił w areszcie do 13 maja porwaną w Ukrainie przez rosyjskich gangsterów i sprowadzoną nielegalnie do Rosji ukraińską kobietę-pilota Nadiję Sawczenko. Porwana przez Rosjan posłanka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy głoduje już 75 dni. Ukraińska kobieta-pilot Nadija Sawczenko wystąpiła podczas procesu w Moskwie. "Kłamliwe drani z Komitetu Śledczego utrzymują mnie nielegalnie i zmuszają głodować" – powiedziała w sądzie.

25 lutego – Ukraińska hrywna wzmocniła się nieco po dramatycznym spadku w poniedziałek-wtorek. Rząd i Bank Narodowy ograniczyły zakup walut obcych i wprowadziły szereg ograniczeń, co spowodowało spadek podniecenia. Prezes Narodowego Banku i minister finansów odbyli konferencję prasowa, gdzie zgłosili szczegóły dotyczące podjętych działań. Ministerstwo finansów nie zamierza rewidować średni roczny kurs hrywny na poziomie 21,7 UAH do 1 USD, podany w przygotowanych przez parlament zmianach do budżetu państwowego na 2015 r.

 

Kazimierz Wóycicki

Potwierdził się udział Falangi w nowej prorosyjskiej partii Zmiana

https://kazwoy.wordpress.com/2015/02/24/potwierdzil-sie-udzial-falangi-w-nowej-prorosyjskiej-partii-zmiana/

 


Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.

 


Україна

25 лютого - 75 британських військовослужбовців будуть відправлені в Україну у найближчі кілька тижнів для консультації і навчання українських військовослужбовців - прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон
25 лютого - Канада може відправити військових інструкторів в Україну для підготовки українських військ. Про це повідомляє  thestar.com з посиланням на міністра оборони країни Джейсона Кенні. Міністр додав, що таке рішення вже прийняли США і Британія.
25 лютого - У Донецьку українські партизани з загону "Тіні", що воюють на окупованій території, підірвали військовий склад бойовиків.
25 лютого - Європейська Комісія пропонує обговорити можливість роздільного обліку поставок російського газу на адресу "Нафтогазу України" (України) і на окупований Донбас. Російський "Газпром" хотів постачати газ на Донбас напряму і заставити Україну за нього платити - так виглядає бізнес по-російськи.
25 лютого - Московський міський суд залишив викрадену в Україні українську льотчицю Надію Савченко під вартою до 13 травня. Вона голодує вже 75 день. Українська льотчиця Надія Савченко виступила під час судового засідання в Москві. "Брехливі мерзотники зі Слідчого комітету тримають мене незаконно і змушують голодувати", - заявила вона.
25 лютого - Українська гривня зміцнилася після драматичного падіння у понеділок-вівторок. Уряд і Національний банк обмежили купівлю іноземної валюти і ввели ще ряд обмежень, що й призвело до спаду ажіотажу. Голова НБУ та Міністр фінансів провели прес-конференцію, де повідомили подробиці кроків, які буде здійснено. Міністерство фінансів не має наміру переглядати середньорічний курс гривні 21,7 гривні за долар, який передбачений при підготовці змін до державного бюджету на 2015 рік.


Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.
Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


Яндекс.Метрика