<>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

.

29.01.2015

 

Ministry of Defence of Ukraine is negotiating with foreign countries regarding availability of lethal weapons.

 

60b43-00britanian

78862-00usa

624f4-00australia

28722-00canada

06449-00ireland

e9521-00new0zelandU.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa


January 29  A resident of Vyazma Svetlana Davydova was arrested in Russia after she allegedly rang to the Embassy of Ukraine in Moscow and provided information on Russian troops being relocated to Ukraine. She was charged with "treason in the form of espionage".

January 29 5 Ukrainian military were killed in the ATO area in the last 24 hours, informed NSDC spokesman Andriy Lysenko.

January 29 New Minister of Foreign Affairs of Greece Nikolaos Kotzias has said that he favors a new EU strategy regarding Russia and federalized Ukraine. Putins investments yield dividends.

January 29 In the morning the militants shelled the city of Vuhlehirsk (Donetsk oblast) and at 2 pm a fight there was continuing, whereas in the city of Shchastya (Luhansk oblast) the militants shelled thermal power plant.

January 29 Ukraine has evidence to support the participation of Russian troops in the armed conflict in eastern Ukraine they are fighting alongside the militants, said Chief of General Staff of the Armed Forces of Ukraine Viktor Muzhenko.

January 29 Ministry of Defence of Ukraine is egotiating with foreign countries regarding availability of lethal weapons.

January 29 The mayor of Mariupol: Russia is an aggressor, but we cannot say that Russia attacked the city. Must be the Stockholm syndrome, no less.

January 29  One of the leaders of Mejlis of Crimean Tatar People Akhtem Chyyhoz was detained in Crimea on suspicion of organizing and participating in riots.

 

MSF report on medical+humanitarian situation in eastern Ukraine

http://www.msf.org/article/ukraine-hospitals-shelled-and-civilians-cut-fighting-intensifies#.VMmBOY7fG_M.mailto

 

Putin's Fantasy World

http://www.rferl.org/content/putins-fantasy-island/26816242.html?utm_medium=email

 

Tsar Putin's next move

http://www.nytimes.com/2015/01/28/opinion/thomas-friedman-czar-putins-next-moves.html?_r=2

 

Canada PM announces additional support for Ukraine

http://www.pm.gc.ca/eng/news/2015/01/28/pm-announces-additional-support-economic-stabilization-and-development-ukraine

 


P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

 

215de-00france

d8f57-00belgique

7172e-00canada

a7a40-00swissFrance, Belgique, Canada, Suisse


 

Le 29 janvier Une résidenté de Viazmy (Russie), Svetlana Davidova a été arrêtée parce quelle avait appelé lambassade dUkraine à Moscou pour annoncer lenvoi de troupes russes en Ukraine. Elle est accusée de  trahison et espionnage .

 

Le 29 janvier  Lors des dernières 24 heures, cinq soldats ont été tués dans la zone des opérations anti-terroristes.  - le porte-parole de lATO, Andriy Lyssenko.

Le 29 janvier - Le nouveau ministre des Affaires étrangères de la Grèce, Nikos Kotzias annonce que la Grèce est en faveur dune nouvelle stratégie européenne envers la Russie et une Ukraine fédérée. (Les investissements de Poutine se révelent tout à fait fructueux...-Ed.)

Le 29 janvier Le matin, les terroristes ont bombardé Vouhlehirsk (région de Donetsk). Les combats continuent, alors que dans la région de Louhansk ils ont tiré sur la Centrale éléctrique de Shtchastia.

Le 29 janvier  Les autorités ukrainiennes ont des preuves concrètes de la présence et la participation de troupes russes dans le conflit armé du côté des militants terroristes.  a déclaré le chef détat-major général des Forces armées de lUkraine, Viktor Mouzhenko.

 

Le 29 janvier - Le ministère de la Défense de lUkraine mène des négociations avec des pays étrangers pour des livraisons darmes létales.

Le 29 janvier - Le maire de Marioupol confirme que la Russie est un pays agresseur, mais que  nous ne pouvons pas dire que cest vraiment la Russie qui a lâché les missiles sur la ville.  (Syndrome de Stockholm-Ed.)

Le 29 janvier - Un des leaders du Meijlis des Tatars de Crimée, Akhtem Chyyhoz a été arrêté en Crimée; il est soupçonné dorganiser et participer à des émeutes.

 

 

Paris : hier devant lambassade de Russie

https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84838260&v=tgazl-g4D4U&x-yt-ts=1422327029

Tsipras est contre l'Otan et pour l'annexion de la Crimée

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150127.OBS0955/avec-tsipras-poutine-a-un-nouvel-ami-en-europe.html

Marioupol, la ligne rouge a été franchie, réflexions d'un Russe de St Pétersbourg

https://fr.informnapalm.org/marioupil-la-ligne-rouge-ete-franchie/

 


P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!

 

 

e0c56-00italyItalia, Svizzera, Vaticano


29 gennaio - In Russia è stata arrestata un'abitante di Vjaz'ma, Svetlana Davidova, perché essa aveva chiamato l'ambasciata ucraina a Mosca, comunicando la direzione dei militari russi in Ucraina.
E' stata incriminata di "tradimento della patria per via di spionaggio".

29 gennaio - Nel corso della giornata, nella zona dell'operazione antiterrorismo sono morti 5 militari ucraini, - ha detto il portavoce dell'ATO Andrij Lysenko. 

29 gennaio - Il nuovo ministro degli Affari Esteri della Grecia Nikos Kotzias si è espresso a favore di una nuova strategia dell'UE nei confronti della Russia e di un'Ucraina come federazione. Gli investimenti di Putin stanno dando i loro frutti. 

29 gennaio - La mattina, i militanti hanno bombardato Vuhlehirs'k della regione di Donets'k, dove è ancora in corso la battaglia, mentre a Shchastja, nella regione di Luhans'k, è stata bombardata una centrale elettrica termica. 

29 gennaio - La parte ucraina ha le prove che confermano la partecipazione dei militari russi nel conflitto armato in Ucraina orientale dalla parte dei militanti, - dichiara il capo del dipartimento centrale delle Forze Armate dell'Ucraina Viktor Muzhenko.

29 gennaio - Il Ministero della Difesa dell'Ucraina sta conducendo le trattative con i Paesi esteri per la fornitura di armi. 

29 gennaio - Il sindaco di Mariupol ha detto che la Russia è certamente un aggressore, ma che noi non possiamo affermare che sia stata la Russia a bombardare la città. Sindrome di Stoccolma.

29 gennaio - Uno dei leader del Mejlis del popolo tataro di Crimea Akhtem Chyjhoz è stato arrestato in Crimea, essendo sospettato dell'organizzazione e della partecipazione in manifestazioni di massa.

 


Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.

 

 

 

http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/2/32b09-00polska.jpg

Polska

29 stycznia W Rosji została zatrzymana mieszkanka Wiaźmy, gospodyni domowa, matka 7 dzieci Swietłana Dawydowa. W kwietniu 2014 roku zatelefonowała do Ambasady Ukrainy w Moskwie i uprzedziła o wysłaniu wojskowych rosyjskich z Wiaźmy w Ukrainę. Pacyfistkę bez dostępu do tajemnic państwowych oskarżono o "zdradę państwa w formie szpiegostwa".

29 stycznia W ciągu doby na obszarze operacji antyterrorystycznej zginęło 5 ukraińskich wojskowych rzecznik ATO Andrij Łysenko.

29 stycznia Nowy minister spraw zagranicznych Grecji, były komunista Nikos Kotzias (Νίκος Κοτζιάς) występuje na rzecz nowej strategii UE wobec Rosji i federalizacji Ukrainy. Inwestycji Putina przynoszą dywidendy.

29 stycznia Bojówkarze rosyjsko-terrorystyczne ostrzelali i atakowali Wuhłehirśk obwodu Donieckiego, w mieście Szczastia w obwodzie Lugańskim ostrzelali elektrownię cieplną.

29 stycznia Ukraińska strona ma dowody udziału wojsk rosyjskich w konflikcie zbrojnym na Wschodniej Ukrainie po stronie bojówkarzy, powiedział szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Wiktor Mużenko.

29 stycznia Ministerstwo Obrony Ukrainy prowadzi pertraktację z państwami obcymi o nadaniu śmiercionośnej broni.

29 stycznia Prezydent Mariupola powiedział, że Rosja, oczywiście jest napastnikiem, ale rada miejska nie może otwarcie powiedzieć, że Rosja zadała cios miastowi (rada miejska najpierw po ataku sobotnim napiętnowała zabójców, a potem szybko wycofała własną decyzję). Syndrom sztokholmski.

29 stycznia Jeden z przywódców Medżlisu Tatarów krymskich Achtem Chyjhoz został zatrzymany na Krymie przez rosyjską policję polityczną pod zarzutem organizowania i udziału w zamieszkach masowych.

 


Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.

 

 

http://blog.img.pravda.com/images/doc/5/f/5fc08-00deutchland.jpg

Deutschland, Österreich, Schweiz


29. Januar In Russland wurde die Einwohnerin von Wjasma Swetlana Dawidowa festgehalten, weil sie die ukrainische Botschaft in Russland angerufen und mitgeteilt hat, dass sich die russischen Soldaten in Richtung Ukraine begeben. Man beschuldigt sie, die Heimat in Form von der Spionage verraten zu haben.

29. Januar Während des letzten Tages wurden in der ATO-Zone 5 Soldaten umgebracht, so der Pressesprecher der Antiterroristischen Operation Andrij Lyssenko.

29. Januar Der neue Außenminister von Griechenland Nikos Kotzias steht für eine neue EU-Strategie für Russland und die föderativen Ukraine. Putins Investitionen funktionieren.

29. Januar Die Terroristen beschossen am Morgen Wuglegirsk im Donezker Gebiet und bis 14 Uhr findet da ein Kampf statt, und im Dorf Schtschastja im Luhansker Gebiet wurde die Wärmekraftwerk beschossen.

29. Januar Die Ukraine hat die Beweise, die die Teilnahme der russischen Soldaten im Konflikt im Osten der Ukraine auf der Seite der Terroristen beweisen, teil der Chef vom Generalstab der ukrainischen Streitkräfte Wiktor Muschenko.

29. Januar Das Verteidigungsministerium der Ukraine führt Verhandlung mit anderen Ländern über das Bereitstellen von letalen Waffen.

29. Januar Der Bürgermeister von Mariupol sagt, dass Russland ein Angreifer ist, aber sie könenn nicht sagen, dass Russland die Stadt angegriffen hat. Stockholm-Syndrom.

29. Januar Einer der Leiter von Medschlis des krimtatarischen Volkes Achtem Tschyjgos wurde auf der Krim festgehalten unter Verdacht gegen die Organisation und Teilnahme an den Massenwiderständen.

 

 


PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.

 

 

97879-000000000

 

29 - , . " ",

29 - 5 -  .

29 - ͳ . .

29 - 14 ,

29 - , , .

29 - ̳ .

29 - : , , . .

29 - .

 


: , .

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.
̳ "³" .

 


 

.