на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

4.03.2015

 

Russia is supporting the separatists in eastern Ukraine with approximately 12 thousand Russian soldiers
U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

March 4 – According to the US military, Russia is supporting the separatists in eastern Ukraine with approximately 12 thousand Russian soldiers.

March 4 – Ukraine is unilaterally suspending an agreement on local border traffic between Ukraine and the Russian Federation, -informed Ukraine's Prime Minister Arseniy Yatsenyuk.

March 4 – Russian President Vladimir Putin has demanded that his security agencies react instantly to activities of extremists who use "coloured revolution technologies."

March 4 – President of Ukraine Petro Poroshenko has sent Russia's President Vladimir Putin a letter requesting an immediate release of Ukrainian pilot Nadiya Savchenko. Unfortunately the successor to Felix Dzerzhinsky would rather destroy his victim than free her...

March 4 – President of Ukraine Petro Poroshenko has expressed hope that OSCE mission locates its observation post at Donetsk airport. He is just kidding...

March 4 – First President of Ukraine Leonid Kuchma who is also the representative of the contact group [on conflict resolution in Ukraine] has said that negotiations on Donbas situation are very problematic, and that Russia does not want to allow the United States to join the negotiations. It is much easier for Russia to negotiate with Ms.Merkel, of course...

March 4 – The bodies of 9 miners were recovered at Zasyadko mine in Donetsk. Overall 14 miners have died in an accident there. The mine is located within the areas occupied by Russian terrorists.

March 4 – The US and the EU will discuss a possible deepening of sectoral sanctions against Russia if ceasefire with Ukraine will be violated, – stated Victoria Nuland, Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs at the United States Department of State. But does this American lady understand that she is dealing with the follower of Nikolai Yezhov... how sad is this?...

March 4 – EU High Representative for Foreign and Security Policy Federica Mogherini has urged Russian authorities to release Nadiya Savchenko, Oleg Sentsov and other illegally detained Ukrainian citizens. But does this European lady that she is dealing with a dedicated follower of Lavrentiy Beria... sad, isn't it?...

March 4 – In the estimation of American soldiers, Russia supports the seperatists in Eastern Ukraine by about 12,000 soldiers. This was stated by the Commander of U.S. Ground Forces in Europe, General-Lieutenant Ben Hodges in Berlin on March 3rd in the evening, informed DW with bck-up from Reuters. This refers Russian army instructors, technicians who man current weaponryand direct fighter units. According to him,n addition to the named numbers one should also include almost 29,000 soldiers who are dislocated in Crimea. Until the annexation on the peninsula, in accordance with the agreement between Russia and Ukraine, there could be up to 25,000 servicemen, reminds the agency. Also approximately 50,000 soldiers, according to Hodges, are on Russian territory with a direct proximity to the Ukrainian border – in case the separatists suffer serious defeat, as it was at the end of 2014.

US Soldiers Readying for Ukraine Deployment 

The US Army is preparing to send approximately 300 troops at a time to train Ukrainian forces in western Ukraine, according to documents posted on a government contracting site.

In Russia, victims may change, but little else does (video) 

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.France, Belgique, Canada, Suisse

Le 4 mars – Selon l'armée américaine, la Russie a déployé environ 12.000 soldats pour soutenir les séparatistes terroristes dans l'est de l'Ukraine.

Le 4 mars – "L'Ukraine suspend unilatéralement l'accord sur le trafic frontalier local entre l'Ukraine et la Fédération de Russie." a déclaré le premier ministre, Arseniy Iatseniouk.

Le 4 mars – Le président Petro Porochenko a envoyé une lettre à Vladimir Poutine en lui demandant de libérer immédiatement la pilote ukrainienne, Nadia Savtchenko. (Mais, le successeur de Félix Dzerjinski préfère détruire sa victime...-Ed.)

Le 4 mars – Le président Petro Porochenko espère que la mission de l'OSCE va poster un point d'observation à l'aéroport de Donetsk. (Il plaisante?-Ed.)

Le 4 mars – Le représentant ukrainien du groupe de contact, Leonid Koutchma a déclaré que les négociations sur le Donbass s'avère très difficiles, et que la Russie refuse la participation des États-Unis. (Bien sûr, il est préférable de négocier avec Mme Merkel...-Ed.)

Le 4 mars – Dans la mine Zasyadko à Donetsk, on a trouvé les corps de neuf mineurs. 14 mineurs sont morts dans cet accident. La mine est située dans le territoire occupé par des terroristes russes qui refusent l'aide de spécialistes de Kyiv.

Le 4 mars – Victoria Nuland, sous-secretaire d'État américaine déclare que les États-Unis et l'UE vont discuter sur l'imposition de sanctions sectorielles plus dures contre la Russie si le cessez-le-feu n'est pas respecté. (Mais, cette dame américaine comprend-elle qu'elle a affaire au successeur de Nikolaï Iejov... C'est triste...-Ed.)

Le 4 mars – La Haute Représentante de l'UE pour la politique étrangère et la sécurité, Federica Mogherini a demandé aux autorités russes de libérer Nadia Savtchenko, Oleh Sentsov et d'autres ressortissants ukrainiens détenus illégalement en Russie. (Mais, cette dame européenne comprend-elle qu'elle a affaire au successeur de Lavrenti Beria... C'est triste...-Ed.)

Des responsables européens non grata aux obsèques de Boris Nemtsov

Russie-Ukraine: Boris Nemtsov détenait-il des preuves contre Poutine?

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!Polska

4 marca – Fachowcy armii USA szacują, że Rosja wysłała na odsiecz separatystom na wschodzie Ukrainy około 12 tysięcy swoich żołnierzy.

4 marca – Ukraina jednostronnie zawiesiła czynność umowy o małym ruchu granicznym między Ukrainą i Rosyjską Federacją – premier Arsenij Jaceniuk.

4 marca – Prezydent Rosji Władimir Putin zażądał od swoich sił bezpieczeństwa natychmiastowego reagowania na działania "ekstremistów", udających się do "technologii kolorowych".

4 marca – Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko przekazał prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi list z prośbą o natychmiastowym uwolnieniu ukraińskiej kobiety-pilota Nadiji Sawczenko. Niestety spadkobierca Feliksa Dzierżyńskiego woli zniszczyć ofiarę, niż wypuścić...

4 marca – Prezydent Petro Poroszenko wyraził nadzieję, że misja obserwacyjna OBWE zostanie umieszczona na lotnisku w Doniecku. Czarny humor...

4 marca – Przedstawiciel grupy kontaktowej, były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma powiedział, że negocjacje w sprawie Donbasu są bardzo trudne, Rosja nie chce dopuścić udziału w nich Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, lepiej negocjować z panią Merkel...

4 marca – W kopalni im. Zasiad'ko w Doniecku znaleziono ciała 9 górników, które zginęli w wypadku pod ziemią, ogółem stracili życie 14 górników. Kopalnia znajduje się na okupowanym przez rosyjskich terrorystów terytorium, co zablokowało udział ukraińskich fachowych służb ratowniczych w pomocy poszkodowanym.

4 marca – USA i UE negocjują możliwe pogłębienie sankcji gospodarczych przeciwko Rosji w wypadku zerwania rozejmu z Ukrainą. O tym powiedziała asystent sekretarza stanu USA Victoria Nuland. Czy rozumie ta amerykańska pani, że ma sprawę z kontynuatorem zbrodni Nikołaja Jeżowa... Smutnie...

4 marca – Wysoki Przedstawiciel UE ds polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federica Mogherini wezwała rosyjskie władze do uwolnienia Nadiji Sawczenko, Ołeha Siencowa i innych bezprawnie więzionych w Rosji obywateli Ukrainy. Ale czy rozumie ta europejska pani, że ma sprawę ze zwolennikiem Laurentija Berii... Smutnie...


Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.Italia, Svizzera, Vaticano

4 marzo – Secondo le valutazioni dei militari americani, la Russia sostiene i separatisti in Ucraina orientale con almeno 12 mila soldati.

4 marzo – L'Ucraina sospende in via unilaterale l'accordo sul traffico frontaliero tra l'Ucraina e la Federazione russa, – ha detto il Primo Ministro Arsenij Iatseniuk.

4 marzo – Il presidente della Russia Vladimir Putin ha voluto che le sue forze dell'ordine reagissero immediatamente alle azioni degli estremisti che fanno uso delle "tecnologie del colore".

4 marzo – Il presidente Petro Poroshenko ha inviato una lettera al presidente Vladimir Putin con la richiesta di rilasciare immediatamente il pilota ucraino Nadiia Savchenko. Purtroppo, è più facile che questo uccida la sua vittima per non liberarla.

4 marzo – Il presidente Petro Poroshenko ha espresso la speranza che la missione dell'OSCE baserà il suo punto di osservazione nell'aeroporto di Donets'k. Starà scherzando...

4 marzo – Il rappresentante del gruppo di contatto, l'ex presidente dell'Ucraina Leonid Kuchma dice che le trattative sulla situazione nel Donbas sono molto ardue; la Russia non vuole coinvolgere gli Stati Uniti nel processo. Certo, è meglio trattare con la Signora Merkel.

4 marzo – Nella miniera di Zasiadko, vicino a Donets'k, sono stati trovati 9 minatori. In tutto sono morte 14 persone. La miniera si trova sul territorio occupato dai terroristi russi.

4 marzo – Gli Stati Uniti e l'UE stanno trattando sulla possibilità di un aggravamento delle sanzioni contro la Russia nel caso in cui la tregua con l'Ucraina dovesse essere violata. Lo ha dichiarato l'assistente del segretario di Stato degli Stati Uniti Victoria Nuland. Chissà se la Signora capisce con chi ha a che fare...

4 marzo – L'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Federica Mogherini ha chiamato il governo russo a liberare Nadiia Savchenko, Oleh Sentsov e gli altri cittadini ucraini detenuti illegalmente. Chissà se la Signora capisce con chi ha a che fare...

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.Deutschland, Österreich, Schweiz

4. März – Nach den Einschätzungen von den amerikanischen Militärs unterstützt Russland die Separatisten mit gegen 12 Tausend Soldaten.

4. März – Die Ukraine hat einseitig den ukrainisch-russischen Vertrag über die Erleichterung der Grenzüberschreitung für die Bürger, die in der Grenzzone leben, ausgesetzt, so der Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk.

4. März – Der russische Präsident Putin verlangt von den machtausübenden Strukturen, dass sie momentan auf die Aktionen von Extremisten reagieren sollen, die "bunte Technologien" benutzen.

4. März – Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat an den russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Schreiben verschickt, mit der Bitte die ukrainische Pilotin Nadija Sawtschenko unverzüglich freizulassen. Leider vernichtet der Nachfolger von Felix Dserschinski sein Opfer eher, als er es freilässt...


4. März – Petro Poroschenko hofft, dass die OSZE-Mission ihre Beobachtungsstelle auch im Flughafen Donezk aufstellen wird. Scherzt er, oder?

4. März – Der Vertreter der Kontaktgruppe, der ehemalige ukrainische Präsident Leonid Kutschma erklärte, dass die Verhandlungen um den Donbass sehr schwer verlaufen, Russland will die USA zu dem Verhandlungsprozess nicht zulassen. Natürlich ist es besser mit Frau Merkel zu verhandeln...

4. März – Bei der Zasjadko-Grube in Donezk hat man die Leichen von 9 Grubenarbeitern gefunden, insgesamt sind 14 Personen ums Leben gekommen. Die Grube befindet sich auf dem von den Terroristen besetzten Territorium.

4. März – Die USA und die EU werden die mögliche Verschärfung der sektoralen Sanktionen gegen Russland besprechen, für den Fall, dass die Waffenruhe mit der Ukraine verletzt wird, so die Europabeauftragte im amerikanischen Außenministerium Victoria Nuland. Versteht aber diese amerikanische Dame, dass sie mit einem Nachfolger von Nikolai Jeschow zu tun hat?... Traurig...

4. März – Die Außenbeauftragte der EU Federica Mogherini hat die russische Regierung aufgerufen, Nadija Sawtschenko, Oleh Senzow und andere ukrainische Bürger, die gesetzwidrig festgehalten werden, freizulassen. Versteht aber diese europäische Dame, dass sie mit einem Direktnachfolger von Lawrentij Berija zu tun hat?... Traurig...

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.Україна

4 березня – За оцінками американських військових, Росія підтримує сепаратистів на сході України приблизно 12 тисячами солдатів.

4 березня – Україна в односторонньому порядку зупиняє дію угоди про малий прикордонний рух між Україною і Російськоє Федерацією – прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

4 березня – Президент Росії Володимир Путін зажадав від своїх силовиків миттєво реагувати на акції екстремістів, які користуються "кольоровими технологіями".

4 березня – Президент Петро Порошенко направив президенту Росії Володимиру Путіну листа з проханням негайно звільнити українську льотчицю Надію Савченко. На жаль наслідник Феліуса Дзержинського радше знищить свою жертву, ніж випустить...

4 березня – Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що місія ОБСЄ розмістить свій пункт спостереження в Донецькому аеропорту. Жартує...

4 березня – Представник контактної групи перший президент України Леонід Кучма каже, що переговори щодо Донбасу проходять дуже складно, а Росія не хоче допускати США до процесу. Звичайно, краще вести переговори з пані Меркель...

4 березня – На шахті імені Засядька в Донецьку знайшли тіла 9 гірників, усього в аварії загинули 14 шахтарів. Шахта знаходиться на окупованій російськими терористами території.

4 березня – США і ЄС побговорюють можливе поглиблення секторальних санкцій проти Росії, якщо перемир'я з Україною буде порушено.Про це заявила помічник держекретаря США Вікторія Нуланд. Але чи розуміє ця амераканська пані, що вона має справу з послідовником Ніколая Єжова... Печально...

4 березня – Високий представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні закликала російську владу звільнити Надію Савченко, Олега Сенцова та інших незаконно утримуваних українських громадян. Але чи розуміє ця європейська пані, що вона має справу з прямим послідавником Лаврентія Берії... Печально...

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


Яндекс.Метрика