<>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

.

9.02.2015

 

This is Ukraine today February 9: German Chancellor Angela Merkel has put forward an ultimatum for Putin

 

60b43-00britanian

78862-00usa

624f4-00australia

28722-00canada

06449-00ireland

e9521-00new0zelandU.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa


February 9 Nine Ukrainian military were killed and twenty six were injured in the ATO area on February 8th, said Ukrainian military spokesman Vladyslav Seleznyov.

February 9 German Chancellor Angela Merkel has put forward an ultimatum for Putin she gave Russian President Vladimir Putin time until Wednesday to agree on a "road map" to end fighting in eastern Ukraine. If Russian Federation doesnt make concessions and decides to block the agreement, Merkel promised Putin further sanctions against Russian companies including, in particular, freezing of assets (sanctions may include defense industry and possibly financial sector). At the same time Merkel, who is publicly against the supply of arms to Ukraine, has told Putin in private that she will not resist Barack Obama if he decides to supply lethal weapons to Ukraine.

February 9 Approximately 1,5 thousand Russian soldiers and 300 military vehicles have arrived from Russia in Ukraine over the weekend, said NSDC spokesman Andriy Lysenko. He emphasized that Russian Federation continues to transfer ammunition to Ukraine.

February 9 During the day terrorists continuously attempted to cut off the city of Debaltseve (controlled by Ukrainian troops) from main units of Ukrainian army. Their attempts to stop transport communication at the "road of life" Donetsk-Debaltseve have failed. Prior to negotiations, which will take place in Minsk on Wednesday, the terrorists would like to occupy Debaltseve because it is an important railway junction (to strengthen Putins position).

February 9 Prosecutor General of Ukraine Vitaliy Yarema has been dismissed at the request of Ukrainian Parliament.

February 9 On Monday fourteen EU foreign ministers and French ambassador held a rally in Brussels demanding to release Ukrainian pilot Nadiya Savchenko who has been imprisoned by Russian authorities and is currently on hunger strike in Moscow.

February 9 Citing own sources, Brussels media report that Ukrainian Foreign Ministry has asked the EU to postpone the implementation of new sanctions against Russia. Meanwhile, in Kyiv they claim that EU Council meeting could have resulted in no further sanctions introduced against Russia, whereas Ukrainian Foreign Ministry has helped to bring some sanctions about.

February 9 - The conflict in Ukraine will last for a long time, until the Ukrainian authorities do not reach a negotiation with the pro-Russian fighter-separatists in the Donetsk and Luhansk regions. This was stated by the President of the Russian Federation Volodymyr Putin in an interview with the Egyptian newspaper Al' - Akhram before his visit to Egypt. He continues to force Ukraine to sit at the table with terrorists.

February 9 - In Kharkiv the court found physician Olha Vorzheyinova guilty in that she cruelly attacked with her feet, the lying and wounded activist of the EuroMaidan. Olha Vorzheyinova did not admit her offense. She was sentenced to a punishment of one year and six months of curtailment of freedom.

 

Preserving Ukraines Independence, Resisting Russian Aggression. What the United States and NATO Must Do

by Ivo Daalder, Michele Flournoy, John Herbst, Jan Lodal, Steven Pifer, James Stavridis, Strobe Talbott and Charles Wald

http://www.thechicagocouncil.org/sites/default/files/UkraineReport_February2015_FINAL.pdf

 

The Woman Who Would Take on Vladimir Putin

http://www.wsj.com/articles/andrew-foxall-the-woman-who-would-take-on-vladimir-putin-1423430549

 

The Bad Sad Mad Mr. Putin

http://cepa.org/content/return-kremlinology

 

 

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

 

215de-00france

d8f57-00belgique

7172e-00canada

a7a40-00swissFrance, Belgique, Canada, Suisse


Le 9 février  Au cours des dernières 24 heures, neuf soldats ukrainiens ont été tués dans la zone de lATO, et 26 autres sont blessés,  - le porte-parole de létat-major général, Vladyslav Selezniov.

Le 9 février - La chancelière allemande, Angela Merkel a donné un ultimatum à Poutine. Il a jusquà mercredi pour se mettre daccord sur une  feuille de route  qui mettrait fin aux combats dans lest de lUkraine. Au cas où la Russie ne feraitit aucune concession et bloquerait les accords, Merkel a promis dimposer de nouvelles sanctions contre les entreprises russes qui comprendraient, en particulier, le gel des avoirs. Les sanctions pourraient également nuire au secteur de la défense et éventuellement au secteur financier. Mme Merkel, qui est publiquement contre la livraison darmes à lUkraine, a dit à Poutine en privé quelle ne sopposera pas aux plans de Barack Obama sil se décide de fournir des armes létales à lUkraine.

Le 9 février  Au cours du week-end, environ 1.500 soldats russes et 300 véhicules militaires sont arrivés de la Russie en Ukraine.  - le porte-parole de lATO, Andriy Lyssenko. Il a souligné que la Fédération de Russie continue à transférer des véhicules chargés darmes.

Le 9 février - Toute la journée, les terroristes ont essayé de couper la route à Debaltsevo contrôlée par les troupes ukrainiennes. La tentative terroriste de couper  la ligne vitale  qui relie Donetsk à Debaltsevo a échoué. Les terroristes veulent capturer ce nœud ferroviaire important pour renforcer la position de Poutine avant les pourparlers de Minsk le mercredi.

Le 9 février Le Procureur général de lUkraine, Vitaly Yarema a été suspendu de ses fonctions à la demande de la Verkhovna Rada.

Le 9 février - Quatorze ministres des Affaires étrangères de lUE et lambassadeur français à Bruxelles ont organisé un rassemblement pour demander la libération de Nadia Savtchenko.

Le 9 février Les médias de Bruxelles signalent que le ministère ukrainien des Affaires étrangères a demandé à lUE de reporter les nouvelles sanctions contre la Russie jusquà la fin de la réunion de Minsk. Kyiv confirme quil y avait un réel danger que la réunion du Conseil de lUE se termine sans quaucune décision soit prise sur limposition des sanctions.

 


P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!

 

Polska

9 lutego Dziewięć ukraińskich żołnierzy zostało zabitych i 26 rannych w strefie ATO 8 lutego rzecznik Sztabu Generalnego Władysław Sełezniow.

9 lutego Kanclerz Niemiec Angela Merkel postawiła Putinowi ultimatum prezydentowi Rosji dano czas do środy, aby zgodzić się na "mapę drogową" w kwestii zaprzestania walk we wschodniej Ukrainie. W przypadku, gdyby RF zgodziła się na ustępstwa i zablokowała umowę, Merkel obiecała Putinowi dalsze sankcje wobec rosyjskich firm, jakie przewidują zamrożenie aktywów, sankcje przeciw sektora obronnego i ewentualnie sektora finansowego. Jednocześnie Merkel, która publicznie występuje przecie dostaw broni w Ukrainę, prywatnie powiedziała Putinowi, że nie będzie opierać się planom Baracka Obamy, jeżeli on zdecyduje się na dostawę Ukrainie rażącej broni.

9 lutego W ciągu weekendu z Rosji w Ukrainę przybyli około 1,5 tysięcy rosyjskich żołnierzy i około 300 pojazdów wojskowych rzecznik ATO Andrij Łysenko. Pułkownik Łysenko także podkreślił, że Rosja nadal przerzuca ciężarówki z bronią i amunicją.

9 lutego Terroryści w ciągu całego dnia próbowali odciąć Debalcewe, kontrolowane przez ukraińskich wojskowych, od głównych sił Armii Ukraińskiej. Próby terrorystów zablokować "drogę życia" DonieckDebalcewe nie powiodły się. Terroryści chcą do początku rozmów w Mińsku w środę zająć ten ważny węzeł kolejowy, by wzmocnić pozycję Putina.

9 lutego Prokurator Generalny Ukrainy Witalij Jarema został zwolniony na wniosek Rady Najwyższej Ukrainy.

9 lutego Czternaście ministrów spraw zagranicznych krajów UE i francuski ambasador w poniedziałek w Brukseli odbyli akcję wsparcia, domagając się uwolnienia ukraińskiej kobiety-lotnika, deputowanej Parlamentu Europejskiego Nadiji Sawczenko, porwanej przez bandę terrorystów i utrzymywaną bezprawnie w Moskwie.

9 lutego Media brukselskie z powołaniem na źródła dyplomatyczne podają, że ukraiński MSZ zwrócił się do UE o opóźnieniu wprowadzenia nowych sankcji wobec Rosji. W Kijowie twierdzą, że istniało realne niebezpieczeństwo, że posiedzenie Rady UE kończy się w ogóle bez decyzji o sankcjach, tymczasem interwencja MSZ Ukrainy pomogła uratować sytuację.

 


Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.

 

e0c56-00italyItalia, Svizzera, Vaticano


 


Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.

 

 

Deutschland, Österreich, Schweiz


9. Februar Am 8. Februar kamen 9 ukrainische Soldaten im Laufe der Antiterroristischen Operation ums Leben und noch 26 erlitten Verletzungen, berichtete der Pressesprecher des Generalstabes Wladyslaw Selesnjow.
9. Februar Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte dem russischen Präsidenten Putin ein Ultimatum: sie gab Putin Zeit bis zum Mittwoch um den Roadmap für die Unterbrechung der Kämpfe im Osten der Ukraine abzustimmen. Falls die Russische Föderation die Zugeständnisse ablehnt und die Vereinbarungen blokiert, so versprach Merkel dem Putin die Einführung von weiteren Sanktionen gegen russische Unternehmen, die außerdem das Einfrieren von Vermögen einschließen sollen. Die Sanktionen können sich auch auf den Verteidigungs- und Finanzsektor verbreiten. Gleichzeitig sagte aber Merkel, die vor dem Publikum gegen die Waffenlieferungen in die Ukraine auftritt, im Privatgespräch mit Putin, dass sie keinen Widerstand den Plänen von Barack Obama machen würde, wenn er sich entscheidet, die Lieferung von Waffen in die Ukraine zu beginnen.

9. Februar Am Wochenende kamen aus Russland in die Ukraine fast 1,5 Tausend russischer Soldaten und 300 Einheiten von Militätechnik, sagte der ATO-Pressesprecher Ansrij Lyssenko. Er betonte, dass die Russische Föderation die Waffen immer noch liefert.

9. Februar Die Terroristen versuchten den ganzen Tag den Wohnort Debalzewo, der von ukrainischen Truppen kontrolliert wird, den Ukrainern zu entreißen. Dieser Versuch der Terroristen den Lebensweg Artemiwsk-Debalzewe zu sperren wurde gescheitert. Die Terrositen beabsichtigen diesen wichtigen Bahnknotenpunkt vor den Verhandlungen in Minsk am Mittwoch zu erobern um die Positionen vonb Putin zu verstärken.

9. Februar Der Generalstaatsanwalt der Ukraine Witalij Jarema wurde von seinem Posten auf Anforderung des Obersten Rates der Ukraine gekündigt.

9. Februar Am Montag führten vierzehn EU-Außenminister und der französische Botschafter in Brüssel eine Aktion durch, mit der Aufforderung die ukrainische Fliegerin Nadija Sawtschenko aus der russischen Haft zu befreien.

9. Februar Die Massenmedien von Brüssel berichten mit Verweis auf eigene Quellen, dass das ukraininische Außenministerium die EU um die Verschiebung der neuen Sanktionen gegen Russland bat. Inzwischen behauptete man in Kyjiw, dass es eine wirkliche Gefahr bestand, dass die Sitzung des Europäischen Rates überhaupt ohne Enscheidung über die Sanktionen endet, und dank der Einmischung des ukrainischen Außenminiseriums konnte man die Situation retten.

 


PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.

 

 

97879-000000000

9 - ' 26 " " 8 - - .
9 - ͳ - , " " . , , , , , , , , .  , , , , .
9 - 1,5 300 - . ³ , .
9 - , 쳿. " " - . ̳ , .
9 - ³ - .
9 - .
9 - ̲ ,   . ̳ , : , , .


: , .

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.
̳ "³" .

 


.