на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

Відкритий лист на захист честі Григорія Грабовича
і за реформування Національної премії України ім. Т. Шевченка

Відкритий лист до Президента України Петра Порошенка та української громадськості

 

Шановний пане Президенте!

Шановна українська громадськосте!

Ми, представники міжнародної спільноти науковців, митців та громадянського суспільства, хочемо висловити крайню стурбованість тими явищами ідеологічного тиску, які супроводжують висунення претендентів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка. Водночас хочемо закликати Вас до глибокої реформи Національної премії з метою відновлення довіри до цього інструменту відзначення досягнень в українській культурі, науці та мистецтві.

До цього нас спонукає неприйнятний рівень заідеологізованості і дискусії довкола номінації на премію професора Гарвардського університету Григорія Грабовича. Українське суспільство, яке на Майдані боролося за гідність кожного та за цінності і свободи демократичного суспільства, заслуговує на Національну премію, що відповідає найвищим світовим стандартам. Натомість дискусія зводиться до обвинувачень у «бракові патріотизму», «антитрадиціоналізмі», «нестримному лібералізмі» замість серйозного обговорення внеску претендентів.

Премію імені Тараса Шевченка Рада міністрів УРСР започаткувала 1961 року на відзначення «високоідейних та високохудожніх» творів і для «сприяння дальшому розвиткові української радянської літератури, музики, образотворчого мистецтва, театру і кінематографії». Упродовж існування премії і до сьогодні саме «ідейний» бік цієї відзнаки часто переважав критерії естетичної якості й наукової глибини, що призвело до послідовної дискредитації премії, яка носить ім’я визначного українського поета. Уже давно премія не співмірна із генієм Тараса Шевченка і мало впливає на культурні та наукові процеси в країні.

Праці Григорія Грабовича на здобуття премії у галузі «літературознавство та мистецтвознавство» висунув Інститут літератури ім. Т. Шевченка Національної академії наук України. Глибину кризи та рівень заідеологізованості премії унаочнила дискусія довкола цієї номінації.

Як професор кафедри української літератури імені Дмитра Чижевського у Гарвардському університету і президент Наукового товариства ім. Шевченка у США Григорій Грабович робить неоціненний вклад у дослідження української літератури та культури на найвищому світовому рівні. Як головний редактор часопису і видавництва «Критика» він є одним із найвпливовіших борців за поширення методів неупередженої та зваженої раціональної дискусії щодо всіх складних питань української історії та культури від давнини до сучасності. Глибокі й інноваційні праці Григорія Грабовича привертають до українських питань і молодих, і досвідчених науковців з усього світу. Своїми працями він впроваджує найвищі стандарти світової науки в україністику і є посередником між західною та українською наукою. Це стосується його розвідок з українсько-польських та українсько-російських літературних взаємин, єврейської теми в українській літературі, студій про багатьох українських письменників, починаючи від Івана Вишенського до Миколи Хвильового та Павла Тичини, критичних досліджень про колоніальний і тоталітарний спадок в українській літературі, культурі та науці. Особливої уваги заслуговують його шевченкознавчі студії, яким він присвятив понад сорок років свого життя.

Вихід Григорія Грабовича у другий тур конкурсу на здобуття премії імені Тараса Шевченка спровокував низку нападів на особу науковця та його праці. Представники правих і праворадикальних організацій, рухів та партій («Свобода», «Правий сектор», «Науково-ідеологічний центр імені Д. Донцова») та науковці із сумнівною або скомпрометованою репутацією, ідеологічно пов’язані з цими силами, розгорнули широку кампанію з дифамації особи Григорія Грабовича. В опублікованих заявах і закликах ці особи та організації вдаються до методів дискредитації та знищення опонента, добре знайомих нам із совєтських часів.

Відтак формулювання та висловлення Григорія Грабовича вони виривають із контексту досліджень і перекручують, а самому дослідникові приписують ідеї, озвучення яких повинно викликати почуття «праведного гніву» у тих, хто не знайомий із працями чи особою науковця. Керуючись своїми застарілими і вкрай політизованими уявленнями про сучасне українське суспільство, ці сили приписують Григорію Грабовичу саме ті висловлення і навішують ті наліпки, які, на їхню думку, найефективніше шокують українців і переконують їх у тому, що присудження йому премії є нібито неприпустимим. Зайве й говорити, як далеко такі методи лежать від принципів літературознавства та наукового дослідження і незаанґажованого суспільного обговорення.

Оскільки українська громадськість досі не виробила механізмів дієвого захисту від таких брудних кампаній, а українське законодавство надалі є неефективним у боротьбі з дифамацією, ми рішуче виступаємо на захист честі і гідності Григорія Грабовича – нашого колеги та відданого друга демократичної України.

Ми закликаємо усіх людей честі приєднатися до нас і рішуче засудити такі напади, як неприпустимі та руйнівні для нового українського суспільства, що прагне демократизації та звільнення від минулого тоталітарного спадку.

Водночас ми звертаємося до Вас, пане Президенте, із закликом до радикальної реформи самої Національної премії ім. Т. Шевченка та її рішучого відмежування від впливу ідеологічно упереджених сил. Для дієвості і престижу премії потрібно лише одне: присудження премії винятково на основі естетичних здобутків і наукових критеріїв комітетом, який складається з компетентних та ідеологічно незаангажованих митців і науковців, які мають міжнародне визнання.

Ми закликаємо українські громадські організації та всіх небайдужих громадян протистояти брудній кампанії проти Григорія Грабовича, а висунення  його на здобуття Шевченківської премії 2015 року сприймаємо як унікальний шанс розпочати реформу премії, яка вже давно на часі.

Ми готові долучитися до вироблення засад і посутнього обговорення реформи Національної премії імені Т. Г. Шевченка.

З повагою,

Віталій Чернецький
Професор, департамент славістики, університет Канзасу, США
Директор, Центр російських, східноєвропейських та євразійських студій, університет Канзасу, США
Президент, Американська асоціація україністів

Тамара Гундорова
Член-кореспондент НАН України, професор, доктор філологічних наук
Завідувачка, відділ теорії літератури, Інститут літератури ім. Т. Шевченка Національної академії наук України
Декан, Вільний український університет, Мюнхен, Німеччина

Олег Коцюба
Доктор філософії (Ph.D.), лектор, стипендіат Коледжу, департамент славістики, Гарвардський університет, США
Головний редактор, портал «Критики» www.krytyka.com

Микола Рябчук
Президент, Український центр Міжнародного ПЕН-клубу

Михайло Мінаков
Доцент, доктор філософських наук, НаУКМА

Олександр Пронкевич
Доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології Чорноморського державного університету імені Петра Могили
Президент Асоціації іспаністів України

Сергій Плохій
Професор, департамент історії, кафедра української історії ім. М. Грушевського, Гарвардський університет, США
Директор, Український науковий інститут Гарвардського університету, США

Майкл С. Флаєр
Професор, департамент славістики, кафедра української філології ім. О. Потебні, Гарвардський університет, США

Джованна Броджі
Професор, Міланський університет, Італія

Михайло Назаренко
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії російської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Оксана Луцишина
Письменниця
Лекторка з україністики, університет Техасу, США

Сергій Біленький
Історик, університет Торонто, Канада

Андрій Заярнюк
Викладач, університет Вінніпеґу, Канада 

Андрій Мокроусов
Директор і відповідальний редактор, видавництво «Критика»

Оксана Форостина
Відповідальна редакторка, часопис «Критика»

Алесандро Акілі
Стипендіат премії імені Юджина та Деймел Шклярів та Фонду кафедр українознавства, Український науковий інститут Гарвардського університету, США

Юлія Бентя
Музикознавиця, архівістка

Йосиф Зісельс
Дисидент, член Української Гельсинської групи, правозахисник
Голова, Ваад України
Виконавчий віце-президент, Конгрес національних громад України (КНГУ)

Григорій Стариков
Кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України

Микола Боровик
Кандидат історичних наук, постдок у Вищій школі досліджень Східної та Південно-Східної Європи університету Людвіга-Максиміліана у Мюнхені, Німеччина

Мартін Полсен
Професор російських студій, університет Берґена, Норвегія

Олексій Скорик
Директор, державне підприємство «Кримський дім»

Аґнєшка Корнієнко
Доктор, професор, Вища державна східноєвропейська школа у Перемишлі, Польща

Галина Гринь
Доктор філософії
Головний редактор, журнал «Harvard Ukrainian Studies», Гарвардський університет, США

Дмітрій Кузьмін
Кандидат філологічних наук, директор асоціації "Literature without borders" (Латвія), перекладач української поезії

Лариса Головата
Доктор історичних наук, книгознавець, бібліограф

Володимир Іваненко
Професор, доктор, засновник і президент Українського Університету, співзасновник і президент Міжнародної фундації лідерства, Вашингтон, США
Наукознавець, літературознавець, перекладознавець

Галина Корнієнко
Докторантка, університет Канзасу, США

Надія Кравець
Доктор філософії
Стипедіатка постдокторантської програми GIS, Український науковий інститут, Гарвардський університет, США

Андреас Умланд
Старший науковий дослідник, Інститут Євро-Атлантичної кооперації, Київ, Україна

Мотря Пошиваник Кодиль
Професор-ад'юнкт, Школа громадської охорони здоров'я, університет Іллінойсу в Чикаго, США

Мирослав Маринович
Проректор, Український католицький університет, Львів

Валерій Джей Кул-Куликов
Антикварник книжкової справи та видавець, www.russica-book-and-art.com

Яків Гершкович
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАНУ, заступник голови ВГО "Спілка археологів України"

Лариса Мартинюк
Мисткиня

Софія Філоненко
Доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Бердянського державного педагогічного університету

Віктор Маринчак
Кандидат філологічних наук
Доцент Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна

Ярослав Грицак
Професор історії, Український Католицький Універститет, Львів

Петро Мідянка
Педагог, поет, лауреат Національноі премії України ім. Т. Шевченка

Юрій Макаров
Публіцист

Тетяна Журженко
Директорка програми «Україна в європейському діалозі», Інститут наук про людину, Відень

Катерина Ботанова
Критикиня, кураторка, головна редакторка он-лайн видання "Українська правда. Культура"

Володимир Єрмоленко
Доктор політичних студій (EHESS, Париж), викладач Києво-Могилянської академіі

Роксоляна Свято
Літературознавиця, перекладачка

Олександр Зайцев
Доктор історичних наук, професор Українського Католицького Університету

Олег Шинкаренко
Письменник, журналіст

Юрій Чорней
Журналіст, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності за 2009 рік

Йоханан Петровський-Штерн
Професор, Північно-західний університет, США

Мирослава Знаєнко
Професор-емеритка слов'янських мов та літератур, університет Ратґерса, США

Василь Черепанин
Керівник Центру візуальної культури, викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія», редактор журналу «Політична критика»

Олесь Федорук
Кандидат філологічних наук, працівник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Андрій Курков
Письменник, віце-президент Українського ПЕН-клубу

Станіслав Росовецький

Професор кафедри фольклористики Іституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор

 

Інна Булкіна

Доктор філософії (PhD), к.ф.н.

 

Галина Росоловська

Голова громадської організації «Рада жінок "Єдність"», громадський діяч

 

Євгенія Нестерович

Культурний менеджер, журналіст

 

Любов Якимчук

Поетка, журналіст, перекладачка

 

Віталій Півторак

Учитель української мови і літератури Калуської гімназії ім. Дмитра Бахматюка

 

Оксана Смерек

Кандидат філологічних наук, перекладач

 

Ярослава Стріха

Аспірантка кафедри слов'янських мов і літератур Гарвардського університету

 

Зоряна Рибчинська

Доцент кафедри філософії мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Юрій Рудницький

Журналіст («Дзеркало Тижня», «Історична правда», «Głos Polonii»)

 

Матеуш Свєтліцкі

Кандидат філ. наук, викладач Відділу україністики в Інституті слов'янської філології Вроцлавського університету

 

Ярина Цимбал

Кандидат філологічних наук, науковий працівник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН Украіни

 

Міхаель Мозер

Професор, Віденський університет, президент Міжнародної асоціації україністів

 

Марія Маєрчик,

Кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України, заст. директорки НГО «Центр культурно-антропологічних студій»

 

Ольга Плахотнік

Кандидатка філософських наук, доцентка кафедри філософії Національного аерокосмічного університету «ХАІ», старша наукова співробітниця «Центру культурно-антропологічних студій»

 

Марина Антонюк

Науковий співробітник, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

 

Олесь Барліг,

Поет, прозаїк, драматург, голова Запорізького літературного клубу «99»

 

Ігор Цимбровський,

Архітектор, головний архітектор Музею народної архітектури у Львові

 

Тетяна Хорунжа

Редактор газети «Форум націй»

 

Володимир Старик

Голова товариства «Український Народний Дім в Чернівцях»

 

Наталя Старченко

Старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім М.С. Грушевського НАН України, д.і.н.

 

Олександр Боронь

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

 

Олександр Потєхін

Провідний науковий співробітник, Інститут всесвітньої історії НАН України, доктор історичних наук

 

Тарас Чубай

Співак, композитор, продюсер

 

Вікторія Сергієнко

Кандидатка історичних наук, наукова співробітниця Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, стипендіатка Студій Східної Європи, Варшавський університет

 

Михайло Жилін

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської літератури Донецького національного університету (м.Вінниця)

 

Остап Середа

Історик, Український католицький університет, Львів

 

Вікторія Середа

Соціолог, Український католицький університет, Львів

 

Наталія Космолінська

Мистецький критик, Львів

 

Гордійчук Мирон

Старший науковий співробітник Національного музею Тараса Шевченка, аспірант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Уляна Кирчів

Студентка-історик

 

Каталкіна Віра

Викладач ХНМУ, к. ф. н.

 

Ярина Груша

Магістр італійської літератури, перекладач з італійської мови

 

Надія Копаниця

Бізнес - тренерка, психолог, волонтер

 

Володимир Лободаєв

Кандидат історичних наук, доцент, університет економіки та права «КРОК»

 

Юрій Чекан

Доктор мистецтвознавства, лауреат премії Миколи Лисенка

 

Олександра Провозін

Студентка Університету Віадріна, Франкфурт-на-Одері, Німеччина

 

Іван Козленко

Директор кіноархіву та музею кіно, Національний центр Олександра Довженка

 

Оксана Юркова

Провідний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України

 

Ігор Гайдай

Фотограф, «Гайдай студія», галерея «Камера»

 

Андрій Павлишин

Історик, перекладач

 

Володимир Думанський

Журналіст, історик

 

Олександра Бінерт

Правозахисниця, координаторка «PRAVO. Berlin Group for Human Rights in Ukraine», Берлін

 

Олег Безбородько

Композитор, піаніст, кандидат мистецтвознавства, доцент Національної Музичної Академії України ім. П.І.Чайковського

 

Ігор Балинський
Керівник Школи журналістики Українського католицького університету

Іван Мигул
Професор політичних наук, Український вільний університет, Мюнхен, Німеччина
Професор-емирит, Бішопс університет, Шербрук, Квебек, Канада

Олена Фоменко
Філолог, наразі у відпустці по догляду за дитиною

Драгана Василієвич
Аспірант, Белградський університет, філологічний факультет

Юлія Гасиліна
Театральний режисер, художній керівник театру МІСТ

Андрій Трохимчук
Фізик, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем НАН України

Оксана Меркулова
Кандидат філологічних наук, кафедра української мови Запорізького національного університету

Вікторія Бавикіна
Публіцистка, аспірантка ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Діана Клочко

Спеціаліст відділу стратегічного планування, НаУКМА

 

Дмитро Козак

Студент спеціальності «Теорія, історія літератури та компаративістика» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

 

Ігор Чорновол
Кандидат історичних наук, керівник Центру регіональної історії Галичини Інституту українознавства ім. І.Крипякевича НАН України

Олег Шинкаренко
Письменник, журналіст

Антоніна Колодій
Доктор філософських, професор, зав.кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Євгеній Монастирський
Дослідник-асистент Інституту Макса Планка з соціяльної антропології, студент маґістеріюму Українського католицького університету 

Володимир Склокін
Кандидат історичних наук, доцент УКУ

Тетяна Пилипчук
Завідувачка, науково-дослідний відділ, Харківський літературний музей

Олександр Гриценко
Кандидат технічних наук, засл. діяч мистецтв України, письменник

Юра Чопко

Суддя, господарський суд Тернопільської області, LL.M.

Дмитро Шевчук
Декан гуманітарного факультету НаУОА

Огнєва Тетяна
Викладач КНУ ім.Т.Шевченка

Юрій Чорноморець

Професор кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професор, доктор філософських наук

 

Олександр Фісун

Професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

Анатолій Мінаков
Вчитель, пенсіонер

Наталія Шалашна
Кандидат історичних наук, доцент Донбаського державного педагогічного університету, місто Слов'янськ

Оксана Олійник
Культуролог

Анатолій Дністровий
Письменник

Василь Вовкун
Народний артист України, кандидат культорології

Леонід Гольберг
Член Національної спілки журналістів України, заступник головного редактора Дрогобицької інтернет-газети «Майдан»

Наталія Сінкевич
Старший науковий співробітник, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Матвій Вайсберг

Художник

Олександр Забірко
Науковий співробітник

Лариса Довга
Доктор філософських наук, проф. кафедри історії та теорії культури Національної музичної академії України

Корчевний Василь
Студент НаУКМА

Яна Кононова
Кандидат соціологічних наук

Ганна Пароваткіна
Арт-критик, журналіст

Андрій Круглашов
Кандидат політичних наук, координатор Громадського руху «ЧЕСНО»

Катерина Чернявська
Аспірантка з україністики у римському університеті La Sapienza

Сергій Подлепич
Редактор агентства з моніторингу ЗМІ

Юрій Чекан
Доктор мистецтвознавства, лауреат премії М.В.Лисенка

Юлія Скубицька
Аспірантка, Університет Пенсильванії

Артем Харченко
Кандидат історичних наук, доцент національного технічного університету «ХПІ», ГО Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи, Харків

Микола Бабак
Художник, письменник, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка

Василь Карпенко
Інженер-електрик

Ганна Довбах
Магістр культурології та магістр психології, програмний директор Євразійської мережі зменшення шкоди

Меланія Ливка
Випускниця інституту славістики та педагогіки (магістр) університету Людвіга-Максиміліана у м. Мюнхен (Баварія, Німеччина), колишня активістка Союзу українських студентів Німеччини, наразі вчителька німецької мови як іноземної для молодих мігрантів та біженців, перекладач у міжкультурних молодіжних проектах

Віталій Черноіваненко
президент Української асоціації юдаїки, куратор магістерської програми з юдаїки в НаУКМА

Сергій Гірік
вчений секретар Української асоціації юдаїки

Інна Сорока

Випускниця Києво-Могилянської академії

 

Остап Сливинський
Доцент кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка, поет, перекладач

 

Володимир Чемерис
голова ВГО Інститут Республіка

 

Боґуміла Бердиховська
редакторка квартальника «Więź», Варшава

Валерій Трофімов
Історик, випускник історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Харків

Павло Вікнянський
Голова ВМГО "Студентська республіка"

Оксана Міхеєва
Історик, соціолог, Український католицький університет, Львів

Геннадій Боряк
Заступник директора Інституту історії України Національної академії наук України

Сергій Тележинський
Підприємець

 

Марія Тетерюк
Докторантка Автономного університету Барселони (Іспанія), викладачка Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Олег Чорний
Кінорежисер

 

Дмитро Мотайленко
Режисер

 

Дмитро Десятерик
Кінокритик, журналіст, газета "День", Київ

 

Ірина Плехова
Редактор (Інформаційна агенція культурних індустрій), канд. наук із соціальних комунікацій
 

Олена Д'ячкова
Музикознавець, кандидат мистецтвознавства, доцент НМАУ ім.П.І.Чайковського
 

Роман Горбик
Докторант, проектний дослідник, університет Сьодертьорну, Швеція / Києво-Могилянська академія, Київ

 

Віталій Ляска
Кандидат історичних наук, науковий керівник проекту "Локальна історія" (ГО "Українська Галицька Асамблея")

 

Олесь Пограничний
Голова Капітули "Журналу Ї"

 

Наталія Юріна-Вернидуб
Арт куратор, мистецтвознавець, громадський діяч, секретар Антикорупційного комітету ГО"Рух за процвітання Черкащини"

 

Олександр Старовойт
Кандидат філософських наук, старший лейтенант Збройних Сил України

 

Ірина Каневська

Кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України 

 

Петро Мацкевич
Кандидат фізичко-математичних наук (PhD), власник і керівник видавництва "Кальварія"

 

Ксенія Мацкевич
PR-технолог, координатор культурних проектів, видавець, Викладач Школи Громадських Проектів і Школи рекламних технологій
 

Олександр Гусєв
Кінокритик

 

Євгенія Кононенко

Письменниця, перекладач, член НСПУ

 

Анастасія Сімферовська
Мистецтвознавець, Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького
 

Наталя Громакова
Кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та політології Національного університету державної податкової служби України

 

Іґор Торбаков
Старший дослідник, Центр російський та евразійських студій, університет Уппсали, Швеція

 

Катерина Демчук 
Перекладачка, драматургиня

Іван Колодій 
Соціолог, підприємець 

Яків Яковенко
Науковий співробітник Центру юдаїки НаУКМА

Костянтин Покотило

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Київського національного університету будівництва і архітектури

 

Михайло Білецький
Заступник директора, Всесвітня служба радіомовлення України
 

Юрій Мисів
Викладач літургіки, Дрогобицька Духовна Семінарія

 

Ростислав Семків

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри літературознавства Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»

 

Василь Махно
Письменник

 

Богдана Матіяш
Письменниця, перекладачка

 

Андрій Чернюк
Журналіст, продюсер

 

Ірина Старовойт

Доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Станіслав Волощенко
Реставратор, Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка

 

Наталя Лазар
Докторантка, університет Кларк, кандидат політичних наук

 

Оксана Кісь

Кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця, Інститут народознавства НАН України

 

Роман Сенкусь
Відповідальний редактор, Енциклопедія України, Канадський інститут українських студій

 

Олександр Бойченко
Літературний критик, перекладач

 

Євген Глібовицький
Засновник pro.mova, учасник Несторівської групи

 

Олексій Кресін
Кандидат юридичних наук, керівник Центру порівняльного правознавства Інституту держави і права НАН України, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права

 

Ігор Сердюк
Кандидат історичних наук, доцент ПНПУ імені В.Г.Короленка

 

Ірина Склокіна
Історик

 

Тамара Ткаченко
Художник-живописець

 

Олександр Вашків
Доцент Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук

 

Олександр Білокобильський
Доктор філософських наук, професор

 

Мар'яна Матвейчук
Національний центр театрального мистецтва ім Леся Курбаса

 

Рорі Фіннін
Голова кафедри славістики, Кембриджський університет, Великобританія

 

Євгенія Лебідь-Гребенюк 
Кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка

 

Ілля Гундоров
CRA

 

Тетяна Пастушенко
Старша наукова співробітниця Інституту історії України НАНУ, кандидатка історичних наук

 

Ірина Подоляк
Депутатка ВР України

 

Євгенія Сарапіна
Аспірантка університету Сорбонна Париж IV, Франція

 

Мар'яна Левицька
Канд. мистецтвознавства, науковий співробітник від. Мистецтвознавства, Інститут народознавства НАНУ

 

Олександр Чертенко

Кандидат філологічних наук, літературознавець

 

Валерій Зема
Науковий співробітник Інституту історії України НАН України

 

Петро Мацкевич
Головний редактор видавництва Кальварія

 

Ксенія Мацкевич
Заступник головного редактора видавництва Кальварія.

 

Адріяна Гельбіґ
Професорка музики, декан-асистент, гуманітаристика та академічна чесність, Піттсбурзький університет

 

Марк Креймер
Старший дослідник, директор програми з досліджень Холодної війни, Центр Дейвіса з російських та евразійських студій, Гарвардський університет

 

Мартин Зодлер
Приватна особа, пошановувач літератури

 

Дейвід Фішмен

Професор історії, Єврейська теологічна семінарія Америки, Нью Йорк, США

 

Ігор Гільбо

Фотограф

 

Дарія Меттінґлі

Докторантка, департамент слов'янських студій, факультет сучасних та середньовічних мов, Кембридзький університет, Великобританія

 

Юлія Ільчук

Професор, департамент слов'янських мов та літератур, Стенфордський університет, США

 

Джон-Пол Химка

Професор-емерит, департамент історії та класичних студій, Альбертський університет

 

Стівен Бленк

Старший дослідник, Американська рада з зовнішньої політики, США

 

Оксана Шевель
Професор політології, університет Тафтса, США

 

Дарія Старикашкіна
Маґістр, програма вивчення Голокосту, університет Гаіфи, Ізраїль

 

Галина Койнаш
Харківська правозахисна група

 

Юрій Радченко

Доктор філософії (Ph.D.), директор Центру дослідження міжетнічних відносин у Східній Европі, Харків; стипендіят постдокторської програми, фундація Яд Ганадів/Барача, Єрусалим, Ізраїль

 

Костянтин Федоренко
Молодший науковий дослідник, Інститут Євро-Атлантичної кооперації

 

Якобус Дельвайде

Професор-емерит, університет Брюселю, Бельгія

 

Світлана Крись
Завідувачка катедри українськи студій ім. Кюле, професор, директор, Центр українських ресурсів та розвитку, МакІвенський університет, Канада

 

Роберт Романчук

Професор славістики, Університет Флориди, США

 

Надія Кізенко
Професор історії, Університет в Албані, США

 

Джулія Верхоланцев
Професор слов'янських мов та літератур, Університет Пенсильванії, США

 

Ґрейс Магоні

Кандидатка на студії, департамент слов'янських мов та літератур, Університет Мічиґану, США

 

Марта Кучар
Професор та завідувачка катедри, коледж Роанокі, США

 

Люцина Ґеберт
Професор слов'янської лінгвістики, Римський університет «Сапієнца», Італія

 

Мирослав Іванек

Українсько-канадський Центр з досліджень та документування, Торонто, Канада

 

Сімоне А. Белєцца
Дослідник, університет Тренто; професор історії Східної Европи, Університет Східного П'ємонту

 

Пабло Маркін
Асоційований редактор, відділення культури та соціології, програма відкритого доступу до книжок, De Gruyter Open

 

Ю-Хсуан Хсу

Перекладач (українська-китайська мови), асистент-дослідник, TAITRA, Тайвань

 

Ірина Дмитришин

Професор, Інститут східних мов та цивілізацій, Париж, Франція

 

Мирослава Пінковська
Науковець, Інститут ядерних досліджень, Київ

 

Марія Ґрація Бартоліні

Професорка, Міланський університет, Італія

 

Сергій Єкельчик
Професор історії та славістики, Університет Вікторії, Канада

 

Володимир Дубовик

Професор, Національний університет ім. Мечнікова, Одеса

 

Александр Ґрушевський
Доктор філософії (Ph.D.), міжнародний девелопер

 

Дмитро Єсипенко

Кандидат філологічних наук, учений секретар відділу шевченкознавства Інституту літератури НАН України

Джордж П. Маджеска
Професор історії, Університет Мериленду, США

 

Євгеній Стасіневич

Літературний критик, докторант кафедри літературознавста НаУКМА

 

Софія Андрухович
Письменниця, перекладачка

 

Андрій Бондар

Письменник, перекладач

 

Мирослав Слабошпицький
Кінорежисер, лавреат державної премії ім. Олександра Довженка, член Европейської кіноакадемії

 

Владислав Яценко
Кандидат історичних наук, голова історичної секції Харківського історико-філологічного товариства, лауреат нагороди . Івана Виговського (NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO Studium Europy Wschodnej) 2015-2016 рр.

 

Сергій Сєряков
Історик, к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

 

Олексій Радинський
Публіцист, документаліст, Центр візуальної культури

 

Олена Рибка
Заступник директора з наукової роботи ОКЗ "Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди"

 

Ігор Соломадін
Історик, вчитель, викладач ХНУ

Олександр Вербило
Підприємець

 

Олеся Островська-Люта
Експерт з питань культури, керівник аналітики, аналітичний центр pro.mova

 

Ярослав Федорук
Історик, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України, доктор історичних наук 

 

Олександр Ройтбурд
Художник

 

Олександра Коваль

Президент ГО «Форум видавців», Львів

 

Євгеній Самборський

Кандидат наук

 

Ігор Михайлин
Професор, доктор філологічних наук, кафедра журналістики, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, член Національної спілки письменників України, голова Харківського історико-філологічного товариства

 

Богдан Ковалів
Інженер

 

Олександр Кирильчук
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Рівненського державного гуманітарного університету

 

Марко Павлишин

Професор українознавства, Університет Монаша, Австралія; член Австралійської академії гуманітарних наук

 

Христина Спольски
Біолог-емерит, членкиня Академії природничих наук Філадельфії, США

 

Ольга Онух
Професор політології, Університет Манчестера, Великобританія

 

Лев Чабан

Бібліотекар славістичної бібліотеки, Гарвардський університет

 

Зенон Когут

Професор-емерит, університет Альберти

 

Домінік Арель

Голова відділу українських студій, університет Оттави

 

Софія Вільсон

Дослідник, Український науковий інститут Гарвардського університету

Професор, Університет Едвардсвіл у Південному Іллінойсі  

 

Анна Кліміна,

Професор, Саскачеванський університет, Канада

 

Юрій Волошин

Доктор історичних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

 

Людмила Гриневич     

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історіі Украіни НАНУ

 

Юрій Микитенко          

Шеф-редактор і президент журналу "Всесвіт", Ph.D., заслужений журналіст України

 

Владислав Гриневич   

Доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Кураса НАНУ

 

Роксолана Михайлик 

Доктор філософії, лінгвіст, керівник українського проекту, Гугл, Нью-Йорк

 

Віталій Пономарьов    

Філософ

 

Грибовський Владислав           

Кандидат історичних наук

 

Марко Андрейчик       

Викладач української літератури, Колумбійський університет, СШA

 

Євген Головаха              

Заступник директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук, професор

 

Ірена Коваль   

Драматург, письменник

 

Ольга Черемська

Літературознавець, завідувачка науково-освітнього відділу Харківського літературного музею

 

Поліна Поберезкіна    

Літературознавець, кандидат філологічних наук

 

Микола Сорока             

PhD, Едмонтон

 

Тарас Кознарський      

Професор, Департамент славістики, Університет Торонто, Канада

 

Віталій Лісничий            

Лікар-психіатр, ООМЦПЗ, м.Одеса

 

Елеонора Соловей      

доктор філологічних наук, професор

 

Павло Мірошниченко

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Запорізького національного університету, докторант Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка

 

Ірина Микитин

Кандидат філологічних наук, доцент ЦК «Видавнича справа та редагування» Івано-Франківської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

 

Дмитро Горбачов

Мистецтвознавець, професор, кандидат мистецтвознавства

 

Марта Кічоровська Кебало

Доктор філософії (PhD) антрополог, Головний Представник СФУЖО до ООН ЕКОСОР

 

Ірина Цапліна (Лада Хортич

Доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету, поет

 

Назар Козак

Старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України 

 

Роман Коропецький

Професор славістичних, східноєвропейських та євразійських студій, Каліфорнійський університет, Лос Анджелес

 

Мрідула Гош

Історик-міжнародник, журналіст, перекладач української літератури на мову бенгалі, голова правління Східно-Європейського Інституту Розвитку (Ph.D. з історії)

 

 

http://krytyka.com/ua/articles/vidkrytyy-lyst-na-zakhyst-chesti-hryhoriya-hrabovycha-i-za-reformuvannya-natsionalnoyi-0

Додати свій підпис до відкритого листа, а також пояснити свою позицію стосовно кампанії супроти Григорія Грабовича ви можете на цій сторінці формуляру Google. Підписи переноситимуться у порядку їх надходження.

Англомовні підписанти можуть долучити свій підпис на цій сторінці.

 

Яндекс.Метрика