повернутися Ї: дискусія

Доповідач: Тарас Возняк

Тези вступної доповіді (профільна група №1)

на Регіональному круглому столі

у м. Львові, 21 вересня 2012 року

 

А. Два типи державного устрою.

Б. Що за державу ми маємо сьогодні?

В. Три етапи історії державотворення в Україні:

автентичний український (європейський): всі державні інститути - продукт природного розвитку українського суспільства, інститут приватної власності, незалежний суд, справедливе з точки громадян законодавство місцеве самоврядування, магдебурське право, забезпечені права та вольності громадянина, прийняття більшості рішень на території України її громадянами – представниками суспільства, високий рівень освіти громадян, вільний розвиток і функціонування української мови та розквіт всіх форм національних культур, вільне право громадянина обирати конфесію, рівноправність всіх конфесій, мультиетнічність і взаємна толерантність всіх етносів, українці як нація єдині, об’єднані власною і власноруч створеною державою. Відповідно господарем на українській землі був український народ.

колоніальний (європейський): державні інститути мперські, чужі і не властиві для українця, залишилися недоторканість приватної власності і незалежний суд, однак українське законодавство замінене на законодавство метрополії, становлення вищості імперського над національним, звуження рамок місцевого самоврядування, права і вольності громадянина обмежуються, всі рішення приймаються в метрополіях (у Петербурзі чи Відні), поширення масової неграмотності серед українського етносу, обмеження сфер вжитку української мови виключно на побутовому рівні, перешкоди розвитку всіх інших культур, окрім імперської, дозвіл метрополії лише на одну конфесію, українці як нація виявилися штучно роз’єднані між окремими метрополіями, залишки цього роз’єднання проявляються і сьогодні. Відповідно господарем на українській землі була та чи інша метрополія.

комуністичний (азійська деспотія): цілковито ліквідовані інститути приватної власності, місцевого самоврядування, незалежного суду, права і вольності громадянина, всі сфери суспільства, в т.ч. освіта і культура, функціонують виключно в інтересах зміцнення державного апарату, запанував державний атеїзм, нівельована роль церкви в суспільстві, всі рішення приймаються верховним правителем і його вертикаллю. Концентрація влади і власності в руках провладної вертикалі стала причиною тотального страху і залежності кожного громадянина від цієї вертикалі, а відтак і спричинила необмежені можливості до маніпулювання народом, українці знову були об’єднані сильною диктатурою Москви, але як нація поступово деградували, насильно перетворюючись в «новую общность – советский народ». Відповідно господарем на українській землі була і є досі деспотія азійського зразку.

Г. Висновок:

- сучасна Україна, залишаючись європейською ментально, має азійський тип держави і через це на невдачі приречена наперед;

- єдино можливою успішною моделлю держави  і суспільства на території України є саме українська Україна і успіх в побудові такої держави можливий лише при усвідомленні необхідності кардинальної відмови від азійськї моделі та рішучому переході до побудови європейської держави одночасно у всіх областях державотворення. Цитата п. Б. Гаврилишина "Скажу радикально: я не вірю в якісь умовні реформи у якихось сферах. Нам  потрібна тотальна трансформація системи, і структури політичної влади. і економічної моделі";

 

Д. Тому треба:

- перейти до європейського типу державного устрою

- вивчити і відновити цивілізаційні риси автентичного українського суспільства

 

Яндекс.Метрика