повернутися Ї-інформ

У справі проєкту пам’ятника «Жертвам ОУН-УПА» у Варшаві

Ряд громадських кресових організацій Польщі ініціював встановлення у Варшаві пам'ятника «Жертвам ОУН-УПА». Сама ідея встановлення памятника та його архітектурне вирішення викликала рішучий протест в українських середовищах Польщі і в самій Україні. Не менше запитань виникло і у тих польських середовищах, які останні 50 років працювали на українсько-польське примирення та поєднання. У Варшаві постала ініціативна група, яка виступила з протестом проти побудови цього пам'ятника. Протест підписали такі патріархи польської політики як колишні міністри закордонних смрав РП Броніслав Геремек, Адам Даніель Ротфельд та прем'єр-міністр Тадеуш Мазовєцкі. Протест передано голові Ради міста Варшава Леху Яворскому та голові Ради з питань увічнення місць мучеництва та боротьби польського народу Анджею Пшевозніку. На цей час вони не дали згоди на встановлення такого контраверсійного памятника. Протест підписало 137 осіб. Текст подано мовою оригіналу.

6 березня   Warszawa, 6 marca 2007 r.

Szanowny Pan’
Lech Jaworski
Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Szanowny Panie Przewodniczący!

My, niżej podpisani, jesteśmy głęboko poruszeni projektem pomnika, który powstał na zamówienie Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa Dokonanego przez OUN – UPA na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich i miałby stanąć na pl. Grzybowskim, w formie odlanego z brązu pięciometrowego drzewa ze skrzydłami zamiast konarów, do którego pnia poprzybijane są zwłoki dzieci.

Drastyczna forma monumentu rodzi pytanie o intencje. Czy jego inicjatorzy chcą upamiętnić niewinnie pomordowanych, czy też ich celem jest pobudzanie nienawiści? A może chodzi o sensację, skoro jeden z inicjatorów pomnika powiedział: „Tylko coś niebywale wstrząsającego jest w stanie przyciągnąć dziś uwagę ludzi”.

Czcząc pamięć niewinnie pomordowanych powinniśmy pamiętać o słowach przesłania biskupów polskich i ukraińskich z 2005 r: Wznieśmy się ponad polityczne poglądy i historyczne zaszłości, ponad nasze kościelne obrządki, nawet ponad naszą narodowość - ukraińską i polską. Pamiętajmy przede wszystkim, że jesteśmy dziećmi Boga. Zwróćmy się do naszego Ojca: "Przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom". Aby nasza modlitwa była ze wszech miar owocna, powiedzmy wobec siebie słowa: "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie" - wszak mają już swoją historyczną moc w dziele pojednania narodów.

Przedstawiony opinii publicznej projekt – w naszym przekonaniu – nie służy dobrze upamiętnieniu ofiar, z całą pewnością też nie służy pojednaniu.

Panie Przewodniczący!

Wierzymy, że Radni naszego miasta rozumiejąc jakiego trudu wymaga budowa zaufania społecznego, nie dopuszczą, by został zaprzepaszczony wysiłek wielu ludzi dobrej woli, dzień po dniu przybliżających pojednanie polsko – ukraińskie.

 1. dr hab. Elżbieta Aranowska (psycholog);
 2. Marek Balicki (samorządowiec);
 3. Edwin Bendyk (dziennikarz);
 4. Bogumiła Berdychowska (publicystka);
 5. Michał Bilewicz;
 6. Bartłomiej Biskup (politolog);
 7. Seweryn Blumsztajn (dziennikarz);
 8. Magdalena Bocheńska – Chojecka;
 9. Teresa Bogucka Publicystka);
 10. prof. Barbara Bokus (psycholog);
 11. Michał Boni (b. minister pracy);
 12. Wojciech Borowik (działacz pozarządowy);
 13. Marek Borowski (polityk);
 14. Halina Bortnowska (punblicystka);
 15. Anna Borucka;
 16. Jacek Borucki;
 17. Danuta Borucka – Brukwicka;
 18. Stefan Bratkowski (publicysta);
 19. Jerzy Brukwicki;
 20. Artur Buczyński (samorządowiec);
 21. Grażyna Cieślak;
 22. Mirosław Chojecki (producent filmowy);
 23. prof. Andrzej Chojnowski (historyk);
 24. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel (historyk);
 25. Ewa Dobrowolska;
 26. Katarzyna Dobrowolska;
 27. Waldemar Dubaniowski;
 28. Irena Dierzgowska (b. wiceminister edukacji);
 29. Sergiusz Dzierzgowski;
 30. prof. Andrzej Friszke (historyk);
 31. Cezary Gawryś (publicysta, „Więź”);
 32. prof. Bronisław Geremek (historyk, eurodeputowany, by. minister spraw zagranicznych);
 33. Jolanta Gołaś;
 34. Agnieszka Grudzińska;
 35. Adam Grzegrzółka (samorządowiec);
 36. dr hab. Ola Hantiuk (ukrainoznawca);
 37. Agnieszka Holland (reżyser filmowy);
 38. Michał Jagieło (pisarz);
 39. Andrzej Jagodziński (tłumacz);
 40. Zbigniew Janas (b. poseł na sejm);
 41. Andrzej Janiszewski;
 42. prof. Andrzej Janowski (pedagog, b. wiceminister edukacji);
 43. dr Jacek Jarymowicz (psycholog);
 44. prof. Maria Jarymowicz (psycholog);
 45. Tomasz Jastrun (pisarz);
 46. prof. Jerzy Jedlicki (historyk idei);
 47. Jacek Kastelaniec (działacz pozarządowy)
 48. dr Grażyna Kmita (psycholog);
 49. prof. Mirosław Kofta (psycholog);
 50. Katarzyna Kołodziejczyk (publicystka);
 51. dr Joanna Konieczna (socjolog);
 52. Piotr Kościński (dziennikarz);
 53. Piotr Kosiewski (historyk sztuki);
 54. Maciej Kozłowski (historyk);
 55. prof. Marcin Król (historyk idei);
 56. Stanisław Kryciński (wydawca);
 57. prof. Ireneusz Krzemiński (socjolog);
 58. Jan Kułakowski (eurodeputowany, b. szef Komitetu Integracji Europejskiej);
 59. Andrzej F. Kuroń;
 60. Danuta Kuroń;
 61. Maria Lehman;
 62. dr hab. Maria Lewicka (psycholog);
 63. prof. Maria Lis – Turlejska (psycholog);
 64. Regina Lityńska;
 65. Jan Lityński (b. poseł na sejm);
 66. Maciej Łętowski (dziennikarz);
 67. prof. Piotr Madajczyk (historyk);
 68. Andrzej Mandalian (pisarz);
 69. Andrzej Mańkowski;
 70. Wojciech Mańkowski (działacz pozarządowy);
 71. dr Mariusz Maszkiewicz (działacz pozarządowy);
 72. Wojciech Maziarski (dziennikarz);
 73. Tadeusz Mazowiecki (b. premier);
 74. prof. Andrzej Mencwel (historyk literatury);
 75. prof. UW Włodzimierz Mędrzecki (historyk);
 76. Martyna Michalik (działaczka pozarządowa);
 77. prof. UKSW Piotr Mitzner (historyk literatury);
 78. dr Alina Molisak (historyk literatury);
 79. dr Grzegorz Motyka (historyk);
 80. prof. Zdzisław Najder (historyk literatury);
 81. Zbigniew Nosowski (publicystka, red. naczelny miesięcznika „Więź”);
 82. Katarzyna Nowak;
 83. Janusz Onyszkiewicz (eurodeputowany);
 84. ks. Stanisław Opiela;
 85. prof. Jerzy Osiatyński (ekonomista);
 86. prof. Wiktor Osiatyński (socjolog);
 87. Grzegorz Pac (publicystka, „Więź”);
 88. .Elżbieta Petrajtis – O’Nell;
 89. prof. Jerzy Pomianowski (pisarz, tłumacz)
 90. Adam Pomorski (pisarz);
 91. Sławomir Popowski (publicysta);
 92. Danuta Przywara (działaczka praw człowieka);
 93. Wacław Radziwinowicz (dziennikarz);
 94. prof. Adam Daniel Rotfeld (politolog, b. minister spraw zagranicznych);
 95. Anna Monika Rómmel;
 96. K. Rómmel;
 97. Paula Sawicka (działaczka pozarządowa);
 98. Mirosław Sawicki (b. minister edukacji);
 99. ks. Aleksander Seniuk;
 100. Witold Sielewicz (samorządowiec);
 101. Magdalena Smoczyńska;
 102. Paweł Smoleński (dziennikarz)
 103. prof. Elżbieta Smułkowa (białorutenista);
 104. dr Danuta Sosnowska (historyk literatury);
 105. prof. Tytus Sosnowski (psycholog);
 106. dr Wojciech Stanisławski (politolog);
 107. Joanna Staręga – Piasek (b. wiceminister pracy i polityki socjalnej);
 108. dr Tomasz Stryjek (historyk idei);
 109. Piotr Syrowiński;
 110. prof. Barbara Szacka (socjolog);
 111. Joanna Szczęsna (dziennikarka);
 112. Anna Szeptycka;
 113. prof. Maria Szeptycka (fizyk);
 114. dr Andrzej Szeptycki (politolog);
 115. dr hab. Anna Szuster – Kowalewicz (psycholog);
 116. Joanna Szwedowska;
 117. gen. bryg. Zbigniew Ścibor – Rylski (prezes Związku Powstańców Warszawskich);
 118. Krzysztof Śliwiński;
 119. Marcin Święcicki (samorządowiec);
 120. dr Adam Tarnowski (psycholog);
 121. dr Zuzanna Toeplitz (psycholog);
 122. Andrzej Wajda (reżyser filmowy);
 123. dr Katarzyna Walewska;
 124. Piotr Wertenstein – Żuławski (samorządowiec);
 125. Katarzyna Winiarska (działaczka pozarządowa);
 126. Paweł Winiarski (działacz pozarządowy);
 127. Andrzej Wielowieyski (b. senator);
 128. Zofia Winawer (działaczka pozarządowa);
 129. Jolanta Wiszowata;
 130. Marcin Wojciechowski (dziennikarz);
 131. Piotr Wojciechowski;
 132. Natalia Woroszylska (dziennikarz);
 133. Henryk Wujec (b. poseł na sejm, działacz pozarządowy);
 134. Ludwika Wujec;
 135. Jakub Wygnański (działacz pozarządowy);
 136. Krystyna Zachwatowicz – Wajda (scenograf);
 137. prof. Leszk Zasztowt (historyk)