РЕДАКЦІЯ ЧИСЛА

Тарас Возняк (головний редактор)
Юрій Цетнар (куратор числа)
Ірина Магдиш
Мирослава Прихода
Оксана Дащаківська
Євген Троян
Ян Чайковський

незалежний культурологічний часопис «Ї»
число 32* / 2004
КОРУПЦІЯ МІНУС СВОБОДА

Проект здійснено за підтримки
Програми “Партнерство за прозоре суспільство”, Київ

ЗМІСТ
АВТОРИ ЧИСЛА
ПЕРЕСЛАТИ (PDF 1,8 Mb)

Зустрічаючись з иноземцями (не тільки з-за океану), часто чув асоціації, які виникають у них з Україною. Це – Чорнобиль, Гонгадзе, Шевченко (не Тарас), корупція, Клички. Низка виглядає зовсім сюрреалістичною, але, на мою думку, достатньо правдоподібною. На жаль, тільки дві асоціації з цього списку є позитивними – це Клички і Андрій Шевченко. Про Чорнобиль та Георгія говорити не будемо, бо чимало вже сказано. Зупинимося на корупції. Читачі можуть скептично усміхнутися, мовляв, а що нового можна сказати про корупцію в Україні? Вона є, і нема на то ради. Взагалі то, вони праві.

Про те, що корупція в Україні існує, знає цілий світ. В останні роки Україна неухильно посідає чільні місця як одна з найкорумпованіших країн світу (дай, Боже, нам таких показників в економіці та розвитку демократії) і, зважаючи на теперішній стан справ, не залишить їх найближчим часом. Про існування корупції заговорили навіть найвищі державні достойники і понавидавали Указів, Законів, постанов, рішень, ухвал та чимало инших документів, в яких рішуче і жорстко засудили це ганебне явище і задекларували рішучу боротьбу з ним. Як наслідок, з регіонів почали надходити сигнали про перші успіхи: звільнено з роботи та оголошено догани десяткам сержантів міліції, позбавлено теплих насиджених місць сотні державних службовців районних і міських адміністрацій, податкових інспекторів, пожежників, начальників ЖЕУ, инших корупціонерів, які своїми діями псували імідж нашої держави перед світовим товариством.

Наступний рейтинг, проте, залишив Україну на тій же позиції. Тому у боротьбі з корупцією почали використовувати важку артилерію (благо, американські друзі допомогли). Павло Лазаренко виявився тією рятівною соломинкою, за яку вхопилася влада і навішала на неї «всіх собак». З’явилися статті про астрономічні суми, викрадені Лазаренком, про корупційні діяння з його боку, про пенсії, забрані ним у мільйонів пенсіонерів, про хабарі астрономічних розмірів, отримані від партнерів по бізнесу. Проти його колишніх партнерів неодноразово відкривали і закривали кримінальні справи. Шуму було багато, зрештою, він і зараз триває. Але чомусь нам не повірили і ми знову – перші серед корупціонерів.

Чому? Невже Лазаренко не хабарник, не зловживав становищем, перебуваючи на різних високих державних посадах, чи не спонукав до хабарництва? Безумовно, так. Одне тільки запитання: невже про це ніхто не знав? Невже про це не знала прокуратура, УМВС, СБУ, ДПА і инші державні органи, покликані вести непримиренну і постійну боротьбу з корупцією? На це запитання може бути дві відповіді: знали – та не знали. Якщо перше, то чому не вжили ніяких заходів? Якщо друге, то навіщо потрібні органи, які у себе під боком не можуть знайти і нейтралізувати злочинця?

Тут ми підходимо до найголовнішого висновку: звичайно, знали. І мали всі можливості, ресурси, можливо, й бажання, але були безсилі. Не могли, тому що корупція стала системним елементом управління державою і суспільством, системно утворюючим фактором; її неґативний вплив на політику, економіку, соціальну сферу набув визначального та незворотного характеру. Оскільки правоохоронні і фіскальні органи є частиною цієї влади, то вони змушені грати за встановленими правилами, а не виконувати безпосередні обов’язки.

Чи існували спроби протидії чи боротьби з корупцією? Безумовно, вони були і будуть. Чинне законодавство не є досконалим, але достатнім, щоби доволі ефективно боротися з корупцією і запобігати їй. Крім законодавчих актів опубліковано сотні листів, роз’яснень, формулярів та инших документів, які пояснюють, де і яким чином боротися з цим злом. Були спроби залучення громадськости до цієї боротьби. На цьому зупинюся докладніше.

У грудні 2001 року створено громадську організацію «Антикорупційний форум». Наведу цитати з виступу на форумі Голови (на той час) ДПА України М. Азарова:

«Якщо йдеться про нас, країну, яка проголосила європейський вибір, особливої актуальності набуває досягнення відповідальності між задекларованими цілями і повсякденною дійсністю. Принципово важливим є розуміння того, що масова корупція унеможливлює побудову громадянського суспільства. А у «негромадянському суспільстві» гальмуються ринкові реформи, економічна політика за визначенням не зможе набути соціальної спрямованості. <...> Якщо практика корупційних дій стає нормою, то корупційні зв’язки і діяння набувають загрозливих для суспільства масштабів і характеру. Якщо практика корупції стає суцільною, то з нею просто нікому боротися».

Пророчі і правильні слова, проте вони залишилися тільки словами. Тому «Антикорупційний форум», як, зрештою, і багато инших, організованих владою заходів, закінчився деклараціями, закликами і резолюціями, що успішно не виконувалися.

Щодо ситуації, яка склалася в Україні, можна з певністю стверджувати, що корупція є небезпечною саме як сфера зловживань, яка вражає усі структури державної влади і поширюється на все суспільство.

Важливим є чітке усвідомлення сутности корупції, від чого значною мірою залежить формування стратегії і тактики антикорупційної діяльности. Існує чимало визначень терміну «корупція», починаючи від зведення її до такого злочину, як отримання хабаря, і закінчуючи загальними формулюваннями, які не містять конкретних ознак злочину. Тому чітке роз’яснення поняття корупції дасть змогу визначити коло корупційних діянь, і головне, наповнити конкретним юридичним змістом. Чинне законодавство не подає чіткого та однозначного поняття корупції, більше того, деякі трактування у різних публікаціях нечіткі, неконкретні та неоднозначні, що створює додаткові проблеми і без того нечастим судовим засіданням щодо корупції.

Чи вирізняється корупція в Україні певними особливостями? Корупція не є українським винаходом, вона присутня майже у всіх країнах світу. Але якщо в Україні вона супроводжує людину від пологового будинку, тобто від народження, до цвинтаря, це означає тільки одне – глибоку системну духовну кризу суспільства. І тим більше обурення повинна викликати система, що ставить кожну людину у такі принизливі умови.

Можна, звісно, послатися на об’єктивні труднощі: помилки державного будівництва, управлінські проблеми, незавершеність формування нової політичної системи, нерозвинуті інститути громадянського суспільства, спадщина командно-адміністративної економіки і тоталітарного суспільного ладу. Однак, якими б національними особливостями не визначалась природа корупції як суспільного явища, боротьба з ним і методи його усунення в основному збігаються у більшості країн світу. Вони передбачають:

- підконтрольність державних чиновників і державних інститутів громадськості і парламенту;

- відкритість і прозорість прийняття рішень усіх рівнів державної влади і місцевого самоврядування;

- свободу слова;

- свободу засобів масової інформації (ЗМІ) та їхньої реальної незалежности;

- можливість громадського контролю за прийняттям найважливіших економічних і політичних рішень;

- незалежність судової влади;

- збалансованість гілок влади.

Тепер накладемо цей перелік, на нашу українську дійсність і зауважимо, що жоден із перерахованих пунктів не виконується повноцінно, а стан зі свободою ЗМІ, незалежністю судової влади, підконтрольністю чиновників продовжує погіршуватись.

Особливістю України є існування вже сформованих і структурованих фінансово-політичних кланів, що зосередили у своїх руках величезні владні, фінансові та інформаційні ресурси. Про боротьбу державних органів з такими кланами говорити важко, бо, фактично, саме останні і є реальною владою.

Чи можна подолати корупцію? Цілковито мабуть неможливо, але зменшити її вплив на суспільство є справою цілком реальною. Явище корупції – це соціальна, політична та економічна проблема суспільства і держави, а не лише правоохоронних органів, об’єднань громадян тощо. Проблема протидії корупції – це, насамперед, проблема політичного керівництва держави, яке визначає політику в усіх сферах суспільного життя. І якщо в наших керманичів є така політична воля та відчуття нагальної потреби щось змінити, то можна сподіватися на позитивні зрушення. На жаль, досвід останніх років засвідчив, що далі політичних гасел, гучних заяв і показових заходів справа не йде.

Реальне зрушення у протидії корупції може настати зі зміною політичної влади. Саме поняття зміни вже несе позитивний елемент. Пригадаймо прихід до влади нового грузинського керівництва – основним гаслом була боротьба з корупцією. Звісно, переносити грузинський досвід на українські реалії немає потреби і сенсу. Окрім того, шлях від проголошення гасел до їх реалізації складний і тернистий. Та все ж, перейняти позитивний досвід і вміло його використати завжди корисно.

Значний внесок у боротьбу з корупцією та її профілактику повинна вносити громадськість. Активна громадська протидія корупціонерам, підтримка роботи правоохоронних органів, громадський контроль за ними, максимальне забезпечення гласности і відкритости – ось основні шляхи до зменшення цього ганебного явища. Не останню роль повинні відігравати і громадські організації, а особливо, їх об’єднання.

Останні два роки в Україні діє антикорупційна програма «Громадськість проти корупції в Україні/Партнерство за прозоре суспільство», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку в Україні, Бєларусі та Молдові. Особливістю Програми є участь у ній не окремих недержавних організацій, а їх коаліції. Спектр організацій найрізноманітніший – від культурологічних до правозахисних. Програма діє в 10-ти регіонах України і участь у ній беруть понад 150 громадських організацій. За час діяльности програми у громадських приймальнях, на гарячих лініях, у судових засіданнях, семінарах, круглих столах, тренінгах та инших заходах, організованих Програмою, отримали допомогу десятки тисяч громадян, виграні сотні судових справ, а головне – громадяни починають вірити, що можуть себе захищати, відстоювати власні права, впливати на прийняття рішень.

Сподіваюсь, що з приходом до влади в Україні нової політичної еліти прийдуть зміни і боротьба з корупцією перейде з площини риторики в площину реальних та дієвих справ. Час уже не терпить.

Юрій Цетнар

ЗМІСТ

Рей М. Джонс Академічна корупція в Україні

Вікторія Бутенко Природа і причини корупції в Україні

Ігор Жданов Корупція в Україні: спроба аналізу

Володимир Єшкілєв Явище корупції. Корупція і преса

Ольга Муха Консерватор в умовах ліберальної свободи

Лариса Новак Що нам хоче сказати наша реклама?

Андрій Рєпа Нотатки про холод. Війна і телебачення

Анастасія Шиманська Стан свободи слова в Україні

Олег Коляса Свобода в слові

Всеволод Гордієнко Ідеократія політичного маніпулювання

Роман Ганджа Дещо про вади

Юлія Далека Свобода слова - свобода слуху... а різниці ніякої!

Автори числа

Вікторія Бутенко, студентка кафедри політології Національного університету “Києво-Могилянська Академія”, асистент Програми правового захисту та освіти ЗМІ IREX U-Media (Київ, Україна).

Всеволод Гордієнко, директор приватної фірми Українська аналітична група «Праксі». Сфери діяльности: політична аналітика, соціологічні дослідження (Харків, Україна).

Рей М. Джонс (Ray M. Johns), професор економіки коледжу Гаґерставн Ком’юніті м. Гаґерставн (Меріленд), працює в Україні як стипендіат Програми наукових обмінів ім. сенатора Фулбрайта. У 1992-1993 роках за програмою ім. Фулбрайта працював у Сільськогосподарському університеті м. Нітра, Словаччина. Викладав в університеті Меріленд, коледжі Ашланд в Огайо, університеті штату Пенсільванія та університеті Таусон у Балтиморі. Проходив стажування в Йельському університеті, де вивчав альтернативні методи успішного викладання.

Юлія Далека, студентка факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка (Львів, Україна).

Ігор Жданов, директор політико-правових програм, Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (Київ, Україна).

Володимир Єшкілєв, філософ, культуролог (Івано-Франківськ, Україна).

Ромко Ганджа, студент факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка (Львів, Україна).

Олег Коляса, аспірант кафедри політології ЛНУ ім. Івана Франка (Львів, Україна).

Ольга Муха, магістр філософії, аспірантка кафедри історії та теорії культури ЛНУ ім. Івана Франка (Львів, Україна).

Лариса Новак, студентка історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка (Львів, Україна).

Андрій Рєпа, культуролог, аспірант національного Університету «Києво-Могилянська Академія». Досліджує сучасні проблеми соціології, філософії та історії літературознавства, (Київ, Україна).

Юрій Цетнар, координатор Львівської коаліції громадських організацій програми “Партнерство за прозоре суспільство” (Львів, Україна).

На головну сторінку | Пишіть нам