повернутися Ї: кордон

Цільовий план Україна - НАТО на 2003 рік у рамках плану дій Україна - НАТО

Джерело: Веб-сайт Міністерства закордонних справ України http://www.mfa.gov.ua

РОЗДІЛ І. Політичні і економічні питання

1. Політика і безпека

А. Внутрішньополітичні питання
  Заходи Примітки

Ціль
І.1.А.1

Зміцнення демократичних і виборчих інституцій

 

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо вдосконалення виборчих процедур, зокрема підготовка законопроектів про внесення змін до Законів України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та "Про вибори народних депутатів України"

протягом року

Внутрішній захід

Вдосконалення роботи та реформування Центральної виборчої комісії, вдосконалення діяльності членів виборчих комісій щодо забезпечення відкритості виборчого процесу в день виборів та оприлюднення результатів виборів з урахуванням рекомендацій ОБСЄ

протягом року

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо поліпшення ситуації у сфері свободи слова та друку та сприяння розширенню кола власників ЗМІ

протягом року

Внутрішній захід

Сприяння, виходячи з рекомендацій ОБСЄ, вільним і чесним виборам згідно із законодавством, проведення конференції з цієї тематики із запрошенням представників іноземних держав та міжнародних організацій

протягом року

Ціль
І.1.А.2

Зміцнення повноважень та незалежності судів

 

Внутрішній захід

Початок роботи Апеляційного суду України

ІІ півріччя

Внутрішній захід

Початок роботи Касаційного суду України

ІІ півріччя

Внутрішній захід

Початок роботи адміністративних судів

ІІ півріччя

Внутрішній захід

Початок роботи Державної судової адміністрації України

січень

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо прийняття адміністративно-процесуального кодексу України, інших законів України з метою забезпечення належного функціонування судової системи, в тому числі новоутворених Вищого адміністративного суду України, Апеляційного суду України та Касаційного суду України

протягом року

Внутрішній захід

Збільшення фінансування на проведення судової реформи

ІІІ квартал

Внутрішній захід

Дальше реформування законодавства України у сфері правосуддя відповідно до євроатлантичних стандартів

протягом року

Внутрішній захід

Забезпечення виконання Закону України "Про судоустрій України"

протягом року

Внутрішній захід

Проведення консультацій з міжнародними організаціями щодо незалежності судів, у т.ч. щодо започаткування навчальної програми для державних службовців стосовно шляхів впровадження основних принципів судової реформи

протягом року

Ціль
І.1.А.3

Сприяння постійному розвитку і зміцненню громадянського суспільства, забезпеченню верховенства права, захисту основних прав людини і ГРОМАДЯНСЬКИХ свобод

 

Внутрішній захід

Перегляд законів та інших нормативно-правових актів України з метою зміцнення громадянського суспільства

ІІ півріччя

Внутрішній захід

Залучення донорів до консультативного процесу з перегляду законів та інших нормативно-правових актів України з метою раціоналізації міжнародної технічної допомоги громадським організаціям, діяльність яких спрямована на зміцнення громадянського суспільства в Україні

ІІ півріччя

Внутрішній захід

Сприяння проведенню конференцій громадських організацій з питань розвитку і зміцнення громадянського суспільства, забезпечення основних прав людини і громадянських свобод

протягом року

Внутрішній захід

Проведення консультацій з відповідними міжнародними організаціями з питань забезпечення основних прав людини і громадянських свобод, у тому числі прав національних меншин, свободи слова та друку, розвитку громадянського суспільства та дії принципу верховенства права

протягом року

Внутрішній захід

Проведення конференції з питань свободи слова та свободи зібрань за участю громадських організацій та із запрошенням представників іноземних держав та міжнародних організацій

протягом року

Ціль
І.1.А.4

Забезпечення свободи віросповідання

 

Внутрішній захід

Забезпечення виконання перспективного плану невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2002 року N 564-р

протягом року

Внутрішній захід

Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій стосовно заходів щодо інтеграції духовних і моральних цінностей в освітній процес

ІІ квартал

Внутрішній захід

Забезпечення інформування громадськості про заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики стосовно релігії та відновлення порушених прав церков та релігійних організацій

протягом року

Внутрішній захід

Проведення семінару з питань свободи віросповідання в Україні із запрошенням представників іноземних держав та міжнародних організацій

Ціль

І.1.А.5

Забезпечення свободи зібрань

 

Внутрішній захід

Проведення конференції з питань свободи слова та свободи зібрань за участю громадських організацій та із запрошенням представників іноземних держав та міжнародних організацій

Ціль
І.1.А.6

Завершення адміністративної реформи

 

Внутрішній захід

Підготовка концепції вдосконалення системи адміністративно-територіального устрою України

протягом року

Внутрішній захід

Підготовка законопроекту про адміністративно-територіальний устрій України

протягом року

Внутрішній захід

Забезпечення інформування громадськості про реформування адміністративно-територіального устрою України

ІІ квартал

Ціль
І.1.А.7

Зміцнення цивільного демократичного контролю над Збройними Силами і сектором безпеки в цілому

 

Внутрішній захід

Розроблення стратегії запровадження цивільного демократичного контролю над Збройними Силами України (ЗСУ)

ІV квартал

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо прийняття закону про цивільний демократичний контроль над ЗСУ та іншими військовими формуваннями

ІV квартал

Внутрішній захід

Навчання цивільних працівників МО та інших структур щодо забезпечення безпеки та правопорядку

протягом року

Спільний захід

Україна - НАТО

Проведення консультацій Україна - НАТО з питань цивільно-військових відносин та цивільного демократичного контролю в оборонній сфері України

І квартал

Спільний захід

Україна - НАТО

Організація проектів Україна - НАТО з підготовки цивільних працівників для МО та інших структур щодо забезпечення безпеки

Ціль
І.1.А.8

Боротьба з корупцією, відмиванням коштів та незаконною економічною діяльністю шляхом економічних, правових, організаційних і правоохо-ронних заходів; Здійснення необхідних заходів для виключення зі списку FATF, зокрема прийняття та забезпечення виконання закону, який відповідає стандартам FATF

 

Внутрішній захід

Дальший розвиток регулярних робочих контактів з FATF

протягом року

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо прийняття закону про боротьбу з відмиванням коштів у відповідності до стандартів FATF

І квартал

Внутрішній захід

Вжиття заходів щодо прийняття національної програми щодо здійснення реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності і ліцензування певних видів господарської діяльності єдиним органом ("one-stop shop")

ІV квартал

Внутрішній захід

Підготовка національної антикорупційної стратегії, яка б базувалась на вивченні думки різних верств населення України

протягом року

Внутрішній захід

Забезпечення інформування громадськості про небезпеку корупції і відмивання коштів, пов'язаних з фінансуванням тероризму, та про державну політику, спрямовану на боротьбу з відмиванням коштів

протягом року

Внутрішній захід

Оприлюднення інформації про держави, в яких відсутнє або не введено в дію законодавство про боротьбу з доходами, отриманими злочинним шляхом

двічі на рік

Внутрішній захід

Підбиття підсумків виконання програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік

IV квартал

Спільний захід

Україна - НАТО

Продовження за допомогою НАТО та інших міжнародних організацій навчання цивільного та військового персоналу з питань боротьби з корупцією та відмиванням коштів

Ціль
І.1.А.9

Забезпечення рівноваги між трьома гілками влади - законодавчою, виконавчою та судовою - шляхом конституційних і адміністративних реформ і забезпечення їхньої ефективної співпраці

 

Внутрішній захід

Створення комісії з вироблення проекту концепції політичної реформи в Україні

ІІ квартал

Внутрішній захід

Початок роботи з підготовки відповідних змін до Конституції України з метою зміцнення місцевого самоврядування та судів

І квартал

Внутрішній захід

Підготовка проекту муніципального кодексу України

ІІ квартал

B Зовнішня політика і політика у галузі безпеки

Ціль
І.1.B.1

Оновлення зовнішньої політики і політики в галузі безпеки з метою відображення мети України щодо повної євроатлантичної інтеграції

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо оновлення Концепції (основ державної політики) національної безпеки України

протягом року

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо оновлення Воєнної доктрини України

презента-ція проекту закону:

І квартал

Внутрішній захід

Вивчення можливості розтаємничення карт, результатів супутникових спостережень, аерофотозйомки з метою їх використання у цивільних цілях

ІІ квартал

Спільний захід

Україна - НАТО

Проведення консультацій між Україною і НАТО з питань внесення змін до законів України у сфері безпеки та зовнішньої політики з метою відображення євроатлантичних устремлінь України

Ціль
І.1. B.2

Реформування державних органів у сфері національної безпеки та оборони, яке б відображало євроатлантичну політику України

 

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо визначення повноважень Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України

І квартал

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо початку роботи Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України

І квартал

Спільний захід

Україна - НАТО

Інформування НАТО про бачення Україною державної системи координації співробітництва з НАТО

ІІ квартал

Ціль
І.1. B.3

Утвердження України як провідного контрибутора регіональної стабільності та безпеки, включаючи збільшення внеску України до міжнародного співробітництва з врегулювання конфліктів та підтримання миру

 

Внутрішній захід

Обмін інформацією з державами - партнерами з Кавказького регіону та Центральної Азії та державами - учасницями ГУУАМ про досвід співробітництва Україна - НАТО у сфері миротворчої діяльності

протягом року

Спільний захід

Україна - НАТО

Підтримка політичного діалогу між Україною і НАТО з питань безпеки на Балканах та продовження співробітництва з державами - членами НАТО в різних форматах з метою просування мирного процесу у Колишній Югославській Республіці Македонія

протягом року

Спільний захід

Україна - НАТО

Проведення консультацій Україна - НАТО щодо заходів, необхідних для підтримання миру та стабільності в євроатлантичному регіоні, включаючи Кавказ та Центральну Азію

протягом року

Спільний захід

Україна - НАТО

Проведення консультацій Україна - НАТО з питань безпекової ситуації у Молдові, у т.ч. з питання ліквідації російських боєприпасів у Придністров'ї

Ціль
І.1. B.4

Продовження і розширення участі у відповідних операціях з підтримання миру

 

Заходи передбачено у цілі ІІ.В.3

Ціль
І.1.B.5

Повне дотримання міжнародних зобов'язань з контролю над озброєннями

 

Внутрішній захід

Прийняття закону про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання

ІV квартал

Внутрішній захід

Внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності за порушення законодавства у галузі постачання товарів військового призначення

ІV квартал

Внутрішній захід

Регулярне інформування учасників Режиму контролю за ракетними технологіями (РКРТ), Групи ядерних постачальників згідно з відповідними режимами, Комітету Цангера, Вассенаарських домовленостей, а також реєстрів ООН і ОБСЄ та Австралійської групи** про зобов'язання України в сфері контролю над озброєннями і постачання

протягом року

Внутрішній захід

Забезпечення виконання Україною вимог нових та оновлених режимів експортного контролю, у яких вона бере участь

протягом року

Ціль
І.1.B.6

дальший розвиток цивільно-військових відносин

 

Заходи передбачено у цілях І.1.А.7, ІІ.А.2, ІІ.А.3, ІІ.В.5

Ціль
І.1.B.7

Розширення участі у міжнародній боротьбі проти тероризму, включаючи повне виконання всіх пов"язаних із цією проблемою резолюцій Ради безпеки Організації Об"єднаних Націй, а також участь у заходах, передбачених Планом дій Партнерства проти тероризму

 

Внутрішній захід

Завершення розслідування та підготовка доповіді щодо недоведених звинувачень про передачу озброєнь Іраку

**У частині, що стосується Австралійської групи, виконання зобов'язань здійснюється після набуття Україною членства в згаданій Групі

Внутрішній захід

Підготовка переліку можливих змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо вдосконалення взаємодії між банками та правоохоронними органами, звернення до держав - членів НАТО за експертними рекомендаціями

IV квартал

Внутрішній захід

Вдосконалення робочих відносин з Інтерполом

протягом року

Внутрішній захід

Встановлення контактів з Європолом

І півріччя

Спільний захід

Україна - НАТО

Обмін інформацією із заінтересованими державами - членами НАТО в рамках операцій міжнародної антитерористичної коаліції

Спільний захід

Україна - НАТО

Проведення консультацій Україна - НАТО з політичних та безпекових аспектів нерозповсюдження зброї масового знищення

Спільний захід

Україна - НАТО

Обговорення з Спеціальним комітетом НАТО питань протидії новим ризикам та загрозам безпеці

Спільний захід

Україна - НАТО

Запрошення НАТО до обговорення питання захисту від терористичних атак на ядерні, біологічні, хімічні та радіологічні об'єкти

Спільний захід

Україна - НАТО

Організація конференції з державами - членами НАТО для обміну досвідом щодо реагування на сучасні загрози міжнародній безпеці і стабільності

Спільний захід

Україна - НАТО

Встановлення "другої лінії оборони" у вигляді радіаційних детекторів на основних пунктах перетину державного кордону, в морських портах та аеропортах

Спільний захід

Україна - НАТО

Продовження переговорів з НАТО щодо ініціативи України заснувати в рамках Ради євроатлантичного партнерства багатонаціональний оперативний підрозділ для боротьби з тероризмом

Спільний захід

Україна - НАТО

Продовження переговорів з НАТО щодо ініціативи України про утворення, на додаток до вже існуючих, Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань боротьби з тероризмом

Спільний захід

Україна - НАТО

Підписання угоди щодо використання державами - членами НАТО можливостей України з авіаперевезень

Спільний захід

Україна - НАТО

Продовження розвитку партнерських стосунків зі спецслужбами та правоохоронними органами держав - членів НАТО

Спільний захід

Україна - НАТО

Проведення консультацій Україна - НАТО з удосконалення правової бази двостороннього та багатостороннього співробітництва з спецслужбами та правоохоронними органами держав - членів НАТО

Ціль
І.1.B.8

Продовження Здійснення відповідних внутрішніх заходів щодо боротьби з тероризмом, у тому числі шляхом зміцнення безпеки кордонів і системи експортного контролю з метою боротьби з розповсюдженням ЗМЗ та засобів її доставки, а також відмиванням коштів

 

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо внесення змін та доповнень до законодавства України відповідно до рішень, прийнятих в рамках міжнародних режимів експортного контролю

ІV квартал

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо боротьби з корупцією у прикордонних військах

Внутрішній захід

Продовження дозволу військовим літакам держав - членів НАТО на перетин повітряного простору України, надання українських літаків для транспортування військових підрозділів НАТО до Афганістану

протягом року

Внутрішній захід

Передача до Верховної Ради України проекту закону про боротьбу проти тероризму

Внутрішній захід

Забезпечення виконання Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму

протягом року

Внутрішній захід

Продовження реалізації заходів щодо заморожування рахунків осіб, визначених Комітетом з санкцій, заснованим відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН від 15 жовтня 1999 року N 1267

протягом року

Внутрішній захід

Продовження здійснення заходів, ухвалених Кабінетом Міністрів України 28 грудня 2001 р., щодо виконання резолюцій Ради Безпеки ООН від 12 вересня 2001 року N 1368 та від 28 вересня 2001 року N 1373 стосовно запобігання та боротьби з актами тероризму та використанням фінансово-банківської системи для фінансування тероризму

протягом року

2. Економічні питання

Ціль
І.2.1

Сприяння СТАЛОМУ економічному зростанню, у тому числі структурній перебудові економіки для підтримання стабільного зростання річного ВВП, низьких темпів інфляції, збільшення реальних доходів населення та обмеження бюджетного дефіциту

Внутрішній захід

Забезпечення виконання Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2003 рік

протягом року

Внутрішній захід

Введення нового соціального стандарту - регульованої державою мінімальної погодинної заробітної плати

IV квартал

Внутрішній захід

Вдосконалення процедури банкрутства підприємств шляхом внесення змін до чинного законодавства

І півріччя

Внутрішній захід

Удосконалення банківського законодавства

протягом року

Внутрішній захід

Реформування системи пенсійного забезпечення

протягом року

Внутрішній захід

Забезпечення захисту прав власників акцій шляхом вдосконалення механізму корпоративного управління

протягом року

Внутрішній захід

Впровадження механізму регулювання позабанкової фінансової діяльності

протягом року

Внутрішній захід

Забезпечення функціонування чіткої та прозорої податкової системи, здійснення заходів щодо зменшення податкового тиску на інвестиції

протягом року

Ціль
І.2.2

Введення мораторію на ініціювання законопроектів про податкові пільги

 

Ціль
І.2.3

Створення умов, необхідних для вступу до СОТ

 

Внутрішній захід

Завершення двосторонніх переговорів з доступу до ринків товарів та послуг з державами - членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ

протягом року

Внутрішній захід

Підготовка проектів звіту Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ та протоколу зі вступу України до СОТ

IV квартал

Внутрішній захід

Забезпечення відповідності вимогам СОТ дальших заходів з питань регулювання торгівлі

протягом року

Внутрішній захід

Забезпечення дальшої гармонізації національного законодавства з нормами та принципами угод СОТ

протягом року

Внутрішній захід

Забезпечення виконання домовленостей та зобов'язань, прийнятих у рамках процесу вступу до СОТ

протягом року

Ціль
І.2.4

Сприяння економічному співробітництву між Україною, НАТО та країнами - партнерами

 

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо прийняття закону про транскордонне співробітництво

ІІ квартал

Внутрішній захід

Підготовка плану заходів щодо забезпечення виконання закону про транскордонне співробітництво

IV квартал

Спільний захід

Україна - НАТО

Проведення економічного симпозіуму НАТО в Україні (м. Алушта, Автономна Республіка Крим)

жовтень

Ціль
І.2.5

Проведення реформ оборонної промисловості для досягнення мети України щодо інтеграції в євроатлантичні структури

 

Внутрішній захід

Організація семінару з управління ресурсами у сфері оборонної промисловості із запрошенням представників іноземних держав та міжнародних організацій

протягом року

Внутрішній захід

Проведення консультацій з відповідними міжнародними організаціями з питань, пов'язаних із започаткуванням спеціальної позикової програми фінансування придбання житла для офіцерів, які звільняються у запас або відставку

вересень

Спільний захід Україна - НАТО

Проведення засідання Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань економічної безпеки для обговорення питань структурної перебудови оборонно-промислового комплексу України

дату буде визначено

Ціль
І.2.6

Створення інституційного середовища, що стимулюватиме ділову активність, економічне зростання на основі структурно-інноваційних перетворень, створення сучасної соціальної інфраструктури і механізмів соціально-ринкової економіки з одночасною адекватною підтримкою соціального захисту

 

Внутрішній захід

Підготовка законопроекту про валютне регулювання

грудень

Внутрішній захід

Впровадження структурних реформ, розроблених Україною разом зі Світовим Банком, у т.ч. заходів щодо прискорення приватизації, посилення боротьби з корупцією, підвищення прозорості державних закупівель

протягом року

Внутрішній захід

Проведення консультацій з відповідними міжнародними організаціями стосовно стратегії України щодо поліпшення бізнесового клімату, у т.ч. щодо проведення податкової реформи та внесення необхідних змін до законодавства України

IV квартал

Внутрішній захід

Створення умов для функціонування інститутів спільного інвестування відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", у т.ч. шляхом підготовки та прийняття відповідних нормативно-правових актів

протягом року

Ціль
І.2.7

Проведення економічних і структурних реформ, з урахуванням рекомендацій Світового Банку, МВФ та інших міжнародних інституцій, включаючи заходи щодо сприяння приватизації, боротьбИ з корупцією та підвищення прозорості державних витрат

 

Внутрішній захід

Здійснення заходів контролю діяльності з державними активами, удосконалення обліку державних активів

протягом року

Ціль
І.2.8

Розширення процесу земельної реформи

 

Внутрішній захід

Забезпечення виконання заходів щодо реалізації земельної реформи

протягом року

Ціль
І.2.9

Гарантування економічних прав і свобод громадян в усіх формах, у тому числі шляхом посилення захисту прав інтелектуальної власності

 

Ціль
І.2.10

Створення необхідних передумов для формування середнього класу

 

Ціль
І.2.11

ЗМЕНшення різниці в реальних доходах між верствами населення і докладання зусиль до ліквідації бідності

 

Внутрішній захід

Введення регульованої державою мінімальної погодинної заробітної плати в усіх секторах економіки

грудень

Ціль
І.2.12

Посилення енергетичної безпеки

 

Внутрішній захід

Забезпечення належної фізичної безпеки транзитних газопроводів

протягом року

3. Інформаційні питання

Ціль
І.3.1

удосконалення і забезпечення реалізації гарантій свободи думки і слова, свободи друку, вільного висловлення поглядів і переконань та доступу до інформації

Внутрішній захід

Забезпечення виконання Указу Президента України від 9 грудня 2000 року N 1323 "Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні" щодо реалізації додаткових заходів з підтримки діяльності журналістів та забезпечення особливих норм їх захисту

протягом року

Внутрішній захід

Підготовка з метою поліпшення доступу громадськості до інформації проектів інформаційного кодексу України, законопроекту про внесення змін до Закону України "Про інформацію" з урахуванням експертного аналізу та рекомендацій Ради Європи

протягом року

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо удосконалення діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з метою забезпечення дотримання принципів об'єктивності і гласності під час видачі ліцензій

Внутрішній захід

Проведення семінару із запрошенням представників іноземних держав та міжнародних організацій, присвяченого стану забезпечення свободи думки і слова, вільного висловлення думок і переконань в Україні

ІІ квартал

Внутрішній захід

Організація циклу навчальних семінарів для журналістів із запрошенням представників іноземних держав та міжнародних організацій щодо правових засад діяльності ЗМІ у демократичному суспільстві

протягом року

Ціль
І.3.2.

Забезпечення вільного отримання та поширення інформації засобами масової інформації

 

Внутрішній захід

Організація циклу семінарів для працівників ЗМІ та заінтересованих органів виконавчої влади щодо практичного застосування положень законодавства України в галузі ЗМІ в їх професійній діяльності

протягом року

Ціль
І.3.3

Імплементація відповідного законодавства для усунення перешкод у діяльності ЗМІ

 

Внутрішній захід

Продовження роботи над проектом закону України про внесення змін до Закону України "Про інформаційні агентства" з метою зняття обмежень для іноземних фізичних і юридичних осіб щодо заснування інформаційних агентств

протягом року

Внутрішній захід

Переклад законодавчих та інших нормативно-правових актів держав - членів ЄС і НАТО в галузі інформації та здійснення заходів щодо приведення законодавства України з питань регулювання діяльності в інформаційній сфері, зокрема Законів України "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про інформацію", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", до стандартів держав - членів НАТО

І півріччя

Внутрішній захід

Підготовка до приєднання України до Протоколу до Європейської конвенції про транскордонне телебачення 2001 року, здійснення заходів щодо ратифікації Європейської конвенції про транскордонне телебачення та Протоколу 2001 року до неї

ІІ квартал

Внутрішній захід

Підготовка пропозицій щодо подолання юридичних, адміністративних, економічних та організаційних перепон у дальшому розвитку діяльності ЗМІ

протягом року

Внутрішній захід

Підготовка концепції національної інформаційної політики України та здійснення заходів щодо її прийняття

протягом року

Внутрішній захід

Спрощення порядку видачі ліцензій на телерадіомовлення

Внутрішній захід

Сприяння здійсненню парламентського контролю за додержанням конституційного права на свободу думки і слова

протягом року

Ціль
І.3.4

Поглиблення співробітництва України з НАТО у сфері інформації, включаючи парламентське співробітництво

 

Внутрішній захід

Розроблення програми інформаційної підтримки співробітництва Україна - НАТО на 2003 рік

ІІ квартал

Внутрішній захід

Створення громадського інформаційного центру для популяризації євроатлантичної інтеграції України

ІІ квартал

Внутрішній захід

Відкриття веб-сайту "Співробітництво Україна - НАТО"

ІV квартал

Внутрішній захід

Підготовка стратегії співробітництва органів виконавчої влади України з Верховною Радою України та громадськими організаціями щодо поширення серед громадськості інформації про НАТО

І квартал

Внутрішній захід

Забезпечення створення в центральних та місцевих органах виконавчої влади України структурних підрозділів з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

ІІІ квартал

Спільний захід

Україна - НАТО

Надання НАТО фінансової підтримки та "ноу-хау" для підтримки зазначених вище заходів через Центр інформації і документації НАТО в Україні як основну контактну організацію

ІІ квартал

Ціль

1.3.5

Підвищення рівня обізнаності громадськості з діяльністю НАТО через співробітництво України з НАТО у сфері інформації, включаючи співпрацю з Центром інформації і документації НАТО в Україні

 

Спільний захід

Україна - НАТО

Продовження практики проведення "круглих столів" з Північноатлантичною асамблеєю та НАТО з актуальних питань співробітництва Україна - НАТО за підтримки двох офісів НАТО, розміщених у Києві

протягом року

Спільний захід

Україна - НАТО

Проведення регулярних ознайомчих візитів журналістів та представників ЗМІ

протягом року

Розділ ІІ. ПИТАННЯ безпеки і оборони ТА ВОЄННІ Питання

ІІ.А. Реформа у секторі оборони і безпеки

Ціль
ІІ.А.1

Реформування Збройних Сил України З МЕТОЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ на добре підготовлені та оснащені, більш мобільні та сучасні збройні сили, здатні відповідати на загрози безпеці, захищати територію держави та брати участь у діяльності миротворчих і гуманітарнИХ місій під егідою міжнародних організацій

Напрям

Проведення оборонного огляду з метою забезпечення здатності України розвивати менші за кількісними показниками, але більш гнучкі та більш боєздатні сили, які можна утримувати в межах існуючого бюджету

 

Внутрішній захід

Навчання спеціалістів ЗСУ з питань проведення оборонного огляду

січень

Внутрішній захід

Створення внутрішньодержавних робочих груп для проведення оборонного огляду в Україні

І квартал

Внутрішній захід

Проведення консультацій з НАТО щодо обміну досвідом у сфері проведення оборонного огляду

січень - квітень

Внутрішній захід

Створення правової і організаційної основи в Україні для проведення оборонного огляду

І півріччя

Внутрішній захід

Проведення аналізу і оцінки існуючого стану ЗСУ

протягом року

Внутрішній захід

Оновлення головних пріоритетів реформування та розвитку ЗСУ до 2010 року

до жовтня

Внутрішній захід

Визначення основних заходів щодо забезпечення всебічної ресурсної підтримки ЗСУ

до травня

Внутрішній захід

Розробка середньо- і короткострокових планів реалізації Національних цілей воєнної реформи в Україні (далі - НЦВР) відповідно до напрямів реформування і розвитку ЗСУ

грудень 2003 -

березень 2004

Внутрішній захід

Початок роботи щодо реалізації запланованих заходів в рамках оборонного огляду

до грудня

Напрям

Продовження реалізації НЦВР і Цілей партнерства, прийнятих Україною

 

Внутрішній захід

Завершення роботи щодо започаткування пілотних проектів з реалізації НЦВР

грудень

Внутрішній захід

Оновлення НЦВР і здійснення моніторингу їх реалізації

грудень

Внутрішній захід

Реалізація Цілей партнерства для ЗСУ на 2003 рік (відповідно до затвердженого плану)

протягом року

Внутрішній захід

Проведення навчального курсу з методів оборонного планування НАТО із залученням представників органів та організацій, які беруть участь в оборонному плануванні

ІІ квартал

Внутрішній захід

Застосування Процесу планування і оцінки сил щодо ЗСУ в цілому

протягом року

Напрям

Навчання військовослужбовців

 

Внутрішній захід

Створення Програми розширення мовної підготовки особового складу ЗСУ, модернізація інформаційних технологій та обладнання зв'язку з метою підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами ЗСУ та збройними силами держав-членів НАТО

до листопада

Внутрішній захід

Відкриття Центру мовного тестування Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

вересень

Внутрішній захід

Оптимізація бази даних про офіцерів ЗСУ, які володіють іноземними мовами та/або закінчили вищі військові навчальні заклади держав - членів НАТО

вересень

Внутрішній захід

Удосконалення нормативної бази щодо забезпечення визнання в Україні документів про освіту, що здобувається офіцерами та працівниками ЗСУ у вищих військових навчальних закладах держав - членів НАТО та держав - партнерів

IV квартал

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо збільшення кількості офіцерів ЗСУ на посадах у штабних елементах ПЗМ

липень

Напрям

Організаційні і кадрові заходи

 

Внутрішній захід

Експериментальна реформа бригади ЗСУ відповідно до типового штатного розпису держав - членів НАТО (J-структура)

листопад

Внутрішній захід

Збільшення військового представництва Місії України при НАТО відповідно до її нового штатного розпису

підготовка пропозицій - до червня, акредитація -

до листопада

Внутрішній захід

Оцінка відповідності функцій підрозділів Генерального штабу ЗСУ стандартам держав - членів НАТО з метою дальшого коригування їхніх завдань, підготовка у разі потреби пропозицій щодо відповідних структурних змін

грудень

Напрям

Інші напрями

 

Внутрішній захід

Організація обміну інформацією з питань міжнародного тероризму між українською стороною та офісами військових аташе держав - членів НАТО, акредитованих в Україні

протягом року

Внутрішній захід

Організація поглибленого і орієнтованого на конкретні цілі інформування підрозділів ЗСУ щодо структури і характеру союзницьких і національних збройних сил держав - членів НАТО

протягом року

Внутрішній захід

Утворення у складі ЗСУ бюро кодифікації у військовій сфері і забезпечення початку його роботи

до липня

Внутрішній захід

Складання відповідно до стандартів НАТО і публікація топографічних карт військових полігонів, на яких проводяться багатонаціональні навчання

протягом року

Внутрішній захід

Організація роботи Центру оперативного реагування на кризові ситуації МО відповідно до стандартів НАТО

протягом року

Ціль
ІІ.А.2

Посилення цивільного контролю над Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, включаючи підвищення рівня співробітництва з Парламентом і посилення його контролю, а також більш активну участь цивільних осіб у процесі прийняття рішень у сфері безпеки

 

Внутрішній захід

Початок реалізації розвитку цивільного компонента МО, збільшення кількості цивільних працівників на усіх рівнях МО

березень

Внутрішній захід

Започаткування у Національній академії оборони України постійних курсів з цивільно-військових відносин і демократичного контролю над ЗСУ

січень

Внутрішній захід

Ініціювання проведення дня ЗСУ у Верховній Раді України, організація зустрічей народних депутатів України з військовослужбовцями українських миротворчих контингентів

протягом року

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо вдосконалення механізмів цивільного контролю над ЗСУ

протягом року

Внутрішній захід

Запрошення представників науково-дослідницьких установ та громадських організацій узяти участь у перегляді і розробленні навчальних планів Національної академії оборони України та інших вищих військових навчальних закладів, здійснення заходів щодо залучення офіцерів та працівників МО до міжнародних програм обміну з питань цивільно-військових відносин

протягом року

Ціль
ІІ.А.3

Зміцнення державних структур з метою поліпшення реагування на ситуації, ПОВ'ЯЗАНІ з невійськовими і асиметричними загрозами

 

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо реформування і модернізації Прикордонних військ України

протягом року

Внутрішній захід

Організація навчання військовослужбовців та працівників Прикордонних військ України в освітніх закладах держав - членів НАТО і держав - партнерів

протягом року

Внутрішній захід

Запрошення лекторів з держав - членів НАТО для проведення лекцій і семінарів з питань цивільно-військових відносин, обмін делегаціями у рамках Програми "Партнерство заради миру" (далі - ПЗМ)

протягом року

Внутрішній захід

Вивчення нормативно-правової бази НАТО та розроблення відповідних пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства з питань охорони державного кордону

протягом року

Внутрішній захід

Вивчення досвіду, набутого під час реформування сил безпеки держав - членів НАТО і держав - партнерів, включаючи питання соціального захисту військовослужбовців та працівників міліції

протягом року

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо зміцнення двосторонніх відносин із силами внутрішньої безпеки держав - членів НАТО, включаючи розроблення програм стажування

протягом року

Внутрішній захід

Підготовка пропозицій щодо залучення сил щодо забезпечення внутрішньої безпеки і правопорядку до програм Україна - НАТО з перепідготовки, мовної підготовки і соціальної адаптації

січень

Внутрішній захід

Здійснення оцінки існуючої системи військової освіти та підготовка пропозицій щодо її адаптації до стандартів держав - членів НАТО

ІІ половина року

Внутрішній захід

Підготовка і включення до системи командного і професійного навчання курсу про правові механізми і правила діяльності НАТО та про співробітництво Україна - НАТО

І квартал

Внутрішній захід

Започаткування навчання особового складу сил щодо забезпечення внутрішньої безпеки і правопорядку іноземним мовам шляхом запровадження відповідних національних курсів із залученням навчальних закладів держав - членів НАТО та використанням можливостей ПЗМ

протягом року

Внутрішній захід

Підготовка пропозицій щодо встановлення контактів між вищими військовими навчальними закладами України і держав - членів НАТО

протягом року

Внутрішній захід

Підготовка плану дій щодо навчання військовослужбовців та працівників ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів для участі у миротворчих операціях та організації їх матеріально-технічного забезпечення

І квартал

Внутрішній захід

Обмін досвідом з питань цивільно-військових відносин шляхом участі особового складу сил щодо забезпечення внутрішньої безпеки і правопорядку у курсах та семінарах у рамках ПЗМ

протягом року

Внутрішній захід

Поліпшення міжвідомчої координації і обміну інформацією у сфері реалізації заходів, які стосуються безпеки і оборони

протягом року

Ціль
ІІ.А.4

Посилення державної міжвідомчої координації між Міністерством оборони, Мінпромполітики, Прикордонними військами, МНС і МВС з метою поліпшення реагування на наслідки природних та антропогенних катастроф, включаючи терористичнІ акти

 

ІІ.В. Співробітництво з НАТО

Ціль
ІІ.В.1

Максимальне використання потенціалу СПІЛЬНОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ з питань воєнної реформи, підвищення ролі та координації практичного співробітництва Україна - НАТО у рамках Програми "Партнерство заради миру" ТА у двосторонній співпраці з метою сприяння реалізації Національних цілей воєнної реформи та Цілей партнерства

Внутрішній захід

Зосередження відповідальності за планування та виконання програм співробітництва Україна - НАТО і двостороннього співробітництва України з державами-членами НАТО в одному підрозділі на кожному відповідному рівні управління ЗСУ (Генеральний штаб, командування видами ЗСУ тощо)

листопад

Внутрішній захід

Включення загальних цілей співробітництва України з НАТО до Індивідуальної програми партнерства Україна - НАТО (ІПП), включення програм двостороннього співробітництва України з державами - членами НАТО до частини V ІПП

січень

Ціль
ІІ.В.2

спрямування військового співробітництва України з НАТО на досягнення ПРОГОЛОШЕНОЇ Україною мети щодо підвищення можливостей Збройних Сил України забезпечувати реалізацію планів воєнної реформи

 

Ціль
ІІ.В.3

Збільшення внеску України у миротворчі операції під проводом НАТО на Балканах та заходів держав - членів нато в рамках боротьби з тероризмом

 

Внутрішній захід

Забезпечення продовження участі у Силах з підтримання безпеки в Косово (КФОР) українського компонента українсько-польського миротворчого батальйону

протягом року

Спільний захід

Україна - НАТО

Забезпечення введення українського підрозділу до складу бельгійсько-люксембурзько-румунського миротворчого контингенту КФОР

протягом року

Спільний захід

Україна - НАТО

Обмін інформацією про заходи у сфері боротьби з тероризмом у рамках зустрічей військових аташе НАТО з Генеральним Штабом ЗСУ

лютий

Ціль
ІІ.В.4

Досягнення повної взаємосумісності та готовності до виконання завдань підрозділами ЗБРОЙНИХ СИЛ України шляхом забезпечення виконання визначених Цілей партнерства

 

Внутрішній захід

Створення при факультеті штабних офіцерів багатонаціональних сил Національної академії оборони України аналітичного центру для вивчення досвіду, набутого під час участі у миротворчих операціях

червень

Внутрішній захід

Удосконалення навчально-тренувальних програм українських військовослужбовців та підрозділів з метою розвитку взаємосумісності, враховуючи досвід, набутий під час участі у миротворчих операціях

протягом року

Внутрішній захід

Надання можливості державам - партнерам брати участь в українських навчальних і тренувальних програмах, які сприяють реалізації Цілей Партнерства, шляхом внесення цих програм до Робочої програми партнерства

вересень

Спільний захід

Україна - НАТО

Завершення впровадження рекомендацій пілотного навчального лінгвістичного проекту для підвищення відповідності мовної підготовки відповідним вимогам, удосконалення управління лінгвістичними програмами та підвищення ефективності використання в ЗСУ персоналу, що пройшов навчання за такими програмами

листопад

Спільний захід

Україна - НАТО

Реформування структури однієї бригади ЗСУ відповідно до стандартів НАТО (J-структура) в рамках пілотного проекту

листопад

Спільний захід

Україна - НАТО

Огляд завдань та функцій підрозділів Генерального штабу ЗСУ, порівняння їх із завданнями і функціями відповідних органів в державах - членах НАТО, підготовка рекомендацій щодо проведення відповідних структурних реформ

вересень

Спільний захід

Україна - НАТО

Перегляд механізму матеріально-технічного і тилового забезпечення дислокованих сил для підвищення їх сумісності з процедурами і структурами НАТО та забезпечення постійної дієздатності цих сил

листопад

Спільний захід

Україна - НАТО

Оцінка стандартів НАТО в сфері безпеки та розроблення плану їх впровадження в ЗСУ

листопад

Ціль
ІІ.В.5

Підвищення рівня професійної підготовки українського цивільного і військового персоналу

 

Внутрішній захід

Запровадження постійно діючих курсів з військово-цивільних питань, питань демократичного контролю над ЗС та питань безпеки і оборони в Національній академії оборони України та в Українській Академії державного управління при Президентові України

двічі на рік

(ІІ та IV квартали)

Внутрішній захід

Удосконалення нормативної бази щодо забезпечення визнання в Україні документів про освіту, що здобувається офіцерами та працівниками ЗСУ у вищих військових навчальних закладах держав - членів НАТО та держав - партнерів

IV квартал

Внутрішній захід

Направлення офіцерів та працівників ЗСУ для стажування з питань організації оборонного планування до НАТО та її держав - членів

протягом року

Спільний захід

Україна - НАТО

Збільшення кількості українських офіцерів на посадах у штабних елементах ПЗМ

липень

Спільний захід

Україна - НАТО

Продовження курсів НАТО з вивчення процедур оборонного планування для представників державних структур, які беруть участь в оборонному плануванні

січень

Ціль
ІІ.В.6

продовження розроблення та впровадження угод щодо співробітництва між Україною і НАТО, таких як Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки Україною операцій НАТО та Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічних авіаперевезень, а також забезпечення їх повної імплементації

 

Спільний захід

Україна - НАТО

Навчання військових і цивільних кадрів з питань забезпечення виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки Україною операцій НАТО

Ціль
ІІ.В.7

Підтримання готовності підрозділів ОБ'ЄДНАНИХ Сил швидкого реагування до участі у спільних операціях з НАТО, а також здійснення підготовки цих підрозділів відповідно до стандартів НАТО

 

Внутрішній захід

Продовження участі в операціях ПЗМ під керівництвом НАТО

протягом року

Внутрішній захід

Розроблення проектів угод із державами - членами НАТО (двосторонніх і багатосторонніх) щодо надання українських авіатранспортних потужностей для проведення навчань і операцій

протягом року

Ціль
ІІ.В.8

Досягнення необхідного рівня сумісності існуючих та майбутніх зразків озброєнь, військової техніки та доктрини Збройних Сил України, що дозволить мати рівень взаємосумісності, мінімально достатній для виконання в кожному окремому випадку завдань у спільних з НАТО інтересах та приведення практики закупівель у відповідність до стандартів ДЕРЖАВ - членів НАТО

 

Внутрішній захід

Впровадження стандартів НАТО з тилового і матеріально-технічного забезпечення, розроблення і виробництва озброєнь і військової техніки, забезпечення систематичної та орієнтованої на конкретні цілі роботи Спільної робочої групи з питань озброєнь, завершення розробки документа "Стан і основні напрями розвитку співробітництва Україна - НАТО у сфері озброєнь"

до грудня

Внутрішній захід

Розроблення програми гармонізації національних стандартів у сфері озброєння з відповідними стандартами НАТО

до грудня

Внутрішній захід

Адаптація українського законодавства щодо технічного управління у сфері експлуатаційних характеристик продукції, підтвердження відповідності і якості озброєнь і техніки, що виробляються, до відповідних стандартів НАТО та законодавства держав - членів НАТО

протягом року

Внутрішній захід

Переклад українською мовою стандартів НАТО, визначених для впровадження в Україні

протягом року

Внутрішній захід

Розроблення рекомендацій щодо впровадження стандартів НАТО в Україні

протягом року

Внутрішній захід

Навчання експертів з питань стандартизації, оцінки відповідності, аудиту і гарантування якості за стандартами НАТО

протягом року

Внутрішній захід

Гармонізація національних стандартів з питань метрологічного забезпечення з відповідними стандартами НАТО

протягом року

Внутрішній захід

Розроблення програми створення державної системи кодування продукції України і забезпечення її функціонування

протягом року

Внутрішній захід

Розроблення і впровадження автоматизованої інформаційно-пошукової системи "Код"

протягом року

Внутрішній захід

Створення в Україні центру реєстрації стандартів НАТО і бібліотеки стандартів НАТО

протягом року

Спільний захід

Україна - НАТО

Проведення зустрічі Спільної робочої групи з питань озброєнь та оновлення документа "Стан і основні напрями розвитку співробітництва Україна - НАТО у сфері озброєнь"

дату буде визначено

Спільний захід Україна - НАТО

Проведення семінару щодо організації метрологічного забезпечення озброєнь та військової техніки

дату буде визначено

Ціль
ІІ.В.9

посилення ролі України як провідного учасника регіональних операцій з подолання наслідків природних лих та надзвичайних ситуацій цивільного характеру; підтримка України у справі вдосконалення єдиної національної системи планування з питань надзвичайних ситуацій цивільного характеру та реагування на природні лиха; розвиток взаємосумісності в організації та процедурах операцій з подолання наслідків катастроф, у т.ч. через механізми Євроатлантичного координаційного центру реагування на катастрофи

 

Внутрішній захід

Залучення спеціалізованих рятувальних підрозділів МНС до операцій НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і надання гуманітарної допомоги

протягом року

Внутрішній захід

Проведення спільних командно-штабних і польових навчань з кризового реагування, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і надання допомоги постраждалому населенню

дату буде визначено

Внутрішній захід

Проведення семінару з питань захищеності цивільного населення від ризиків, пов'язаних з радіаційним впливом

місце і дату буде визначено

Внутрішній захід

Розроблення автоматичних систем виявлення природних і техногенних катастроф, а також моделювання заходів з оцінки і зменшення ризиків

протягом року

Ціль
ІІ.В.10

Вдосконалення системи управління повітряним рухом в Україні, включаючи функціонування служб управління повітряним рухом, з метою більш якісного реагування на можливі терористичні загрози

 

Внутрішній захід

Здійснення заходів щодо підписання між Україною і НАТО меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічних авіаперевезень та забезпечення його виконання

Внутрішній захід

Впровадження процедур цивільно-військового контролю над повітряним рухом, з урахуванням нового безпекового середовища

протягом року

Внутрішній захід

Удосконалення заходів, спрямованих на запобігання терористичним актам у сфері повітряного руху

протягом року

Ціль
ІІ.В.11

мінімізація шкоди, спричиненої забрудненням навколишнього середовища внаслідок проведення широкомасштабних військових навчань, включаючи міжнародні, та випробування озброєнь та військової техніки, а також забрудненням, що виникло у процесі зберігання та знешкодження хімічних речовин, вибухівки, протипіхотних мін, надлишкової стрілецької зброї і легких озброєнь та небезпечних боєприпасів

 

Внутрішній захід

Забезпечення виконання Програми реабілітації територій, забруднених унаслідок військової діяльності, на 2002 - 2015 роки

протягом року

Спільний захід

Україна - НАТО

Співробітництво з НАТО в рамках Програми реабілітації територій, забруднених унаслідок військової діяльності, на 2002 - 2015 роки

протягом року

Спільний захід

Україна - НАТО

Проведення семінару з метою ознайомлення зі стандартами і практикою НАТО щодо мінімізації шкоди навколишньому середовищу, яку спричинено в результаті проведення широкомасштабних воєнних навчань, включаючи й міжнародні, та випробування військової техніки та зброї

Ціль
ІІ.В.12

Поліпшення взаємосумісності засобів зв'язку та інформаційно-комунікаційних систем України і НАТО

 

Ціль
ІІ.В.13

Розвиток міжнародного співробітництва між науковими працівниками України, ДЕРЖАВ - членів НАТО та держав - партнерів, а також розвиток співробітництва в галузі науки і технологій у рамках Наукової Програми

 

Внутрішній захід

Розширення інформаційної мережі УРАН та здійснення заходів щодо її об'єднання з європейською мережею GEANT

протягом року

Спільний захід

Україна - НАТО

Участь у пілотних дослідженнях і короткотермінових проектах у рамках Комітету з викликів сучасного суспільства

протягом року

ІІ.С. Питання ресурсів

Ціль
ІІ.С.1

поліпшення прозорості оборонного планування та процедур складання бюджету; перехід до сучасної системи НАТО щодо розроблення оборонних програм, бюджетного планування та фінансування

Внутрішній захід

Розроблення прозорих процедур оборонного планування і бюджетних процедур з метою підтримки оборонної реформи і удосконалення професійної підготовки, включаючи розроблення навчальної програми для відібраного особового складу

до грудня

Внутрішній захід

Розроблення і впровадження методології детальних підрахунків потреб у фінансуванні з метою забезпечення виконання завдань міжнародного співробітництва з державами - членами НАТО

І квартал

Внутрішній захід

Використання фінансово-економічних процедур оборонного планування НАТО під час взаємодії з відповідними структурами НАТО

протягом року

Ціль
ІІ.С.2

Реформування процедур фінансового планування з метою підтримки проведення воєнної реформи та переходу Збройних Сил на професійну основу

 

Внутрішній захід

Застосування в установленому порядку програмно-цільового методу у плануванні та провадженні видатків для ЗСУ та інших військових формувань, зокрема, запровадження складання паспортів бюджетних програм

протягом року

Ціль
ІІ.С.3

підготовка фахівців у сфері управління ресурсами, складання бюджету та фінансування оборонних потреб

 

Внутрішній захід

Організація та проведення навчання з питання формування бюджету та фінансування оборонних програм для представників відповідних органів державної влади України

ІІ квартал

Спільний захід

Україна - НАТО

Продовження економічних курсів НАТО з питань оборонної економіки для представників відповідних органів державної влади України, які залучені до вирішення цих питань

Ціль
ІІ.С.4

реформування процесів виробництва, закупівель, фінансування та проведення тендерів в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) для відображення євроатлантичної орієнтації України та її мети стати державою з ефективно діючою ринковою економікою, у т.ч. адаптація ОПК України до стандартів НАТО

 

Внутрішній захід

Організація семінару з інтеграції оборонної промисловості України в оборонну промисловість держав - членів НАТО (стандартизація, технології, практика закупівель, планування, законодавство) з метою розроблення методологічних рекомендацій щодо напрямів співробітництва і коригування робочого плану за результатами його кожного засідання

дату буде визначено

Внутрішній захід

Підготовка на основі проведеного оборонного огляду плану дій з реструктуризації оборонних потужностей відповідно до нових загроз системі колективної безпеки

після проведення оборонного огляду

Внутрішній захід

Визначення застарілої та надлишкової військової техніки і боєприпасів ЗСУ, їх відчуження або безпечне знищення в установленому порядку та відповідно до міжнародних вимог та угод

протягом року

Внутрішній захід

Розроблення проекту державної програми структурної перебудови ОПК України

протягом року

Внутрішній захід

Створення бази даних стандартів і публікацій НАТО, визначення пріоритетів вивчення процесу адаптації національних стандартів до відповідних стандартів НАТО, доцільності запровадження адаптованих стандартів на підприємствах оборонної промисловості

протягом року

Внутрішній захід

Розроблення необхідних правових документів щодо створення національного центру України з комплексної утилізації непридатних та надлишкових озброєнь і боєприпасів

протягом року

Внутрішній захід

Проведення консультацій з Агентством НАТО з питань матеріально-технічних постачань (NAMSA) щодо визначення перспектив і процедур реєстрації українських постачальників у базі даних офіційних постачальників

протягом року

Внутрішній захід

Продовження реалізації проекту утилізації протипіхотних мін в рамках відповідного Меморандуму про взаєморозуміння

протягом року

Внутрішній захід

Започаткування проекту утилізації непридатних та небезпечних боєприпасів

протягом року

Внутрішній захід

Оцінка необхідних обсягів, вартості і організації роботи для досягнення необхідного рівня сумісності українських озброєнь і військової техніки

протягом року

Спільний захід Україна - НАТО

Оновлення документів про стан та основні напрями співробітництва Україна - НАТО у сфері озброєнь

Спільний захід Україна - НАТО

Розроблення проектів трастового фонду ПЗМ для безпечного знищення протипіхотних мін, стрілецької зброї та легких озброєнь і боєприпасів

РОЗДІЛ ІІІ. Захист інформації та безпека

Ціль
ІІІ.1

втілення Угоди про безпеку між Урядом України і НАТО, зокрема затвердження та забезпечення виконання Правил поводження та забезпечення охорони інформації НАТО з обмеженим доступом

Внутрішній захід

Забезпечення виконання Правил поводження та забезпечення охорони інформації НАТО з обмеженим доступом

Внутрішній захід

Запровадження правил поведінки щодо захисту таємної інформації НАТО для міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, організацій, що беруть участь у співробітництві Україна - НАТО

І квартал

Внутрішній захід

Контроль за додержанням основних принципів і стандартів НАТО під час опрацювання інформації НАТО з обмеженим доступом

протягом року

Ціль
ІІІ.2

Удосконалення системи взаємного захисту інформації з обмеженим доступом, включаючи діяльність Центру реєстрації таємних документів НАТО

 

Внутрішній захід

Забезпечення належних умов для обміну матеріальними носіями інформації з обмеженим доступом через Головний центр реєстрації секретних документів НАТО при МЗС

протягом року

Внутрішній захід

Погодження та визначення разом із НАТО стану розвитку та гармонізації відповідно до критеріїв та стандартів НАТО національної системи захисту інформації з обмеженим доступом

протягом року

Внутрішній захід

Вивчення внутрішньої системи захисту таємної інформації та, у разі потреби, її вдосконалення

І квартал

Внутрішній захід

Вивчення стандартів НАТО із захисту інформації з обмеженим доступом та визначення можливостей адаптації національної нормативної бази, яка регулює питання обміну інформацією з іноземною стороною, до європейських і міжнародних стандартів; вироблення заходів з метою прискорення процесу досягнення відповідності у цій сфері

початок року

Ціль
ІІІ.3

Досягнення домовленостей з НАТО, які надаватимуть можливість обміну з нато інформацією з обмеженим доступом у сфері військового планування і реформи

 

Внутрішній захід

Перегляд документів з обмеженим доступом, що стосуються оборонного планування та військового співробітництва в цілому, з метою скорочення кількості таких документів

липень

Внутрішній захід

Визначення засобів, методів та шляхів практичного захисту інформації НАТО з обмеженим доступом під час її передачі каналами технічного зв'язку, у т.ч. придбання криптографічного обладнання

липень

Внутрішній захід

Вивчення можливості розтаємничення карт

протягом року

Ціль
ІІІ.4

модернізація державних систем телекомунікації та інформації, якими може передаватися інформація НАТО з обмеженим доступом, відповідно до вимог і стандартів НАТО

 

Внутрішній захід

Звернення до НАТО щодо отримання стандартів та правил НАТО у сфері телекомунікацій та інформаційної безпеки (включаючи вимоги TEMPEST) і випробувань обладнання телекомунікацій

І квартал

Внутрішній захід

Вивчення вимог НАТО щодо систем телекомунікацій та зв'язку; оцінка потреб і можливостей гармонізації технічних умов та регламентів, а також телекомунікаційного обладнання, що використовується для забезпечення взаємодії з НАТО, щодо відповідності стандартам НАТО

червень

Внутрішній захід

Підготовка переліку обладнання, необхідного для створення відокремлених інформаційних та телекомунікаційних систем і мереж, сумісних з аналогічними системами НАТО, та пропозицій щодо фінансових витрат на його придбання

вересень

Внутрішній захід

Підготовка оцінки інформаційно-телекомунікаційних систем правоохоронних органів держави, розроблення пропозиції щодо захисту спільної мережі для обміну даними з питань протидії сучасним загрозам регіональній безпеці і стабільності, визначення шляхів і принципів її розвитку

грудень

Ціль
ІІІ.5

Розроблення і реалізація навчальних програм для особового складу у різних сферах інформаційної безпеки

 

Внутрішній захід

Розроблення тренувальних програм для персоналу, який працює з інформацією НАТО з обмеженим доступом

початок року

Внутрішній захід

Започаткування додаткової підготовки в Національній академії СБУ персоналу, який працює з інформацією НАТО з обмеженим доступом, а також, за погодженням із Офісом безпеки НАТО, організація його стажування у відповідних структурах НАТО

ІV квартал

Внутрішній захід

Ініціювання навчання персоналу для роботи у спільних із НАТО телекомунікаційних та інформаційних системах, якими передається інформація з обмеженим доступом

жовтень

РОЗДІЛ ІV. Правові питання

Ціль
IV.1

перегляд законів та інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів для спрощення надання Україні допомоги з боку НАТО або держав - членів в усіх видах співробітництва України з НАТО як на урядовому, так і на неурядовому рівнях

Внутрішній захід

Підготовка оцінки українського законодавства з питань розвитку громадянського суспільства

протягом року

Внутрішній захід

Підготовка переліку нормативно-правових актів, що підлягають перегляду для спрощення одержання міжнародної технічної допомоги українськими громадськими організаціями

протягом року

Ціль
IV.2

забезпечення повної імплементації угод між Україною і НАТО, включаючи Угоду про безпеку, Угоду між державами - учасницями Північно-Атлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їх збройних сил, Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки україною операцій НАТО і запланований Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічних авіаперевезень

 

Внутрішній захід

Розроблення, виходячи з Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки Україною операцій НАТО, внутрішнього порядку планування підтримки операцій НАТО, що забезпечить можливість використання НАТО та її державами - членами визначених для цього засобів

протягом року

Внутрішній захід

Завершення підготовки меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічних авіаперевезень

дату буде визначено

Внутрішній захід

Забезпечення виконання меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічних авіаперевезень

протягом року

Спільний захід Україна - НАТО

Організація роз'яснювальної роботи щодо зазначених меморандумів для відповідних цивільних і військових структур, які мають їх виконувати

Ціль
IV.3

вдосконалення законодавства України у сфері регулювання промислового виробництва, пов'язаного з обороною, з метою наближення його до норм і стандартів НАТО (права власності, захист інформації з обмеженим доступом, державні гарантії виробникам і підрядникам, умови іноземних інвестицій в ОПК, фінансування проектів, законодавство та процедури експортного контролю)

 

Ціль
IV.4

Створення правової та організаційної бази співробітництва між Україною і НАТО у сфері озброєнь, оборонних досліджень і технологій

 

РОЗДІЛ V. Механізми імплементації

Нижченаведені спільні робочі групи Україна - НАТО, що працюють під егідою Комісії Україна - НАТО, розроблятимуть щорічні плани на підтримку цілей та принципів Плану дій:

Спільна робоча група з питань воєнної реформи

рівень, дати та місця проведення
буде визначено додатково

Спільна робоча група з питань економічної безпеки

рівень, дати та місця проведення
буде визначено додатково

Спільна робоча група з питань планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру

рівень, дати та місця проведення
буде визначено додатково

Спільна робоча група з питань науки і захисту довкілля

рівень, дати та місця проведення
буде визначено додатково

Спільна робоча група з питань озброєнь

рівень, дати та місця проведення
буде визначено додатково

Оцінка імплементації буде здійснюватися на піврічних засіданнях таких структур***:

Політичний комітет НАТО з Україною

дати та місця проведення
буде визначено додатково

Політико-військовий керівний комітет НАТО з Україною

дати та місця проведення
буде визначено додатково

Спеціальний комітет НАТО з Україною

дати та місця проведення
буде визначено додатково

Економічний комітет НАТО з Україною

дати та місця проведення
буде визначено додатково

Військовий комітет НАТО з Україною

дати та місця проведення
буде визначено додатково

Члени Комісії Україна - НАТО на рівні послів та на рівні міністрів братимуть до відома щорічну доповідь про здійснену роботу

*** Заходи можуть включати проведення спільних засідань, таких як спільне засідання Політичного комітету та Політико-військового керівного комітету НАТО з Україною