повернутися Ї: кордон

Що обіцяв НАТО Кучма?

www.ПРАВДА.com.ua, 24.03.2003

У понеділок, через два місяці після оприлюднення плану дій, Україна і НАТО відкрили громадськості Цільовий план Україна-НАТО, схвалений у листопаді минулого року на Празькому саміті.

Документ одночасно з'явився на веб-сайті Міністерства закордонних справ України і НАТО і має вигляд таблиці. Тепер кожен свідомий українець зможе контролювати, як українська влада дотримує слова.

Раніше керівник Національного центру з євроатлантичної інтеграції України Володимир Горбулін повідомив, що даний документ після утвердження в листопаді був відкоректований українською стороною без зміни суті документа. За його словами, українська сторона внесла коректування в юридичні формулювання, зробивши їх "більш вивіреними й прийнятними для України, тому що 80% цього документа буде реалізовувати Україна, а тільки 20% - НАТО".

Політичні питання

Відповідно до Цільового плану в рамках співробітництва з НАТО на 2003 рік Україна повинна зміцнювати демократичні й виборчі інститути.

В оприлюдненому в понеділок Цільовому плані Україна-НАТО на 2003 рік, зокрема, передбачено, що протягом року уряд і Центвиборчком підготують законопроекти про зміни в закони "Про вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів" і "Про вибори народних депутатів України".

Заплановано також, що Кабінет Міністрів разом із Нацрадою по теле- і радіомовленню будуть працювати над поліпшенням ситуації у сфері свободи слова й друку і над сприянням розширенню кола власників ЗМІ.

Цільовий план передбачає зміцнення повноважень і незалежності судів. З цією метою заплановано, що в другому півріччі 2003 року почнуть роботу Апеляційний і Касаційний суди України. Протягом року будуть проводитися заходу для прийняття адміністративно-процесуального кодексу України, інших законів із метою забезпечення належного функціонування судової системи, у тому числі новостворених Вищого адміністративного, Апеляційного і Касаційного судів України.

У 3-му кварталі заплановане збільшення фінансування на проведення судової реформи.

З метою сприяння постійному розвиткові й зміцненню громадянського суспільства, забезпеченню верховенства права, захисту основних прав і свобод громадян уряд має переглянути законодавство в цій сфері, із залученням донорів до цього процесу для раціоналізації міжнародної технічної допомоги громадським організаціям, діяльність яких спрямована на зміцнення громадянського суспільства.

Буде проведена також конференція з питань свободи слова й свободи зібрань за участю громадських організацій і представників іноземних держав і міжнародних організацій.

Заплановані також кроки для забезпечення свободи віросповідання й свободи зібрань. Міносвіти і Держкомрелігій повинні внести в уряд пропозиції про заходи щодо інтеграції духовних і моральних цінностей в освітній процес.

Протягом року плануються також заходи щодо завершення адміністративної реформи в Україні, зокрема, повинна бути підготовлена концепція удосконалення системи адміністративно-територіального устрою країни, підготовлений відповідний законопроект.

Заплановано ряд кроків по зміцненню цивільного демократичного контролю над Збройними силами й сектором безпеки в цілому, зокрема, передбачена розробка стратегії впровадження цивільного контролю над УСУ, заходів щодо прийняття відповідного закону, проведення консультацій Україна-НАТО з питань цивільно-військових відносин і цивільного контролю над збройними силами, підготовка цивільних працівників для Міноборони в рамках проектів Україна-НАТО.

Ще одною метою визначена боротьба з корупцією, відмиванням коштів і незаконною економічною діяльністю економічними, правовими, організаційними й правоохоронними методами, здійснення заходів для виключення України зі списку FATF, зокрема, прийняття й забезпечення виконання закону, що відповідає стандартам цієї організації. Для цього, зокрема, необхідне прийняття національної програми реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності й ліцензування визначених видів господарської діяльності єдиним органом ("one stop-shop"), підготовка національної антикорупційної стратегії, що базується на думці різних прошарків населення.

Цільовим планом передбачене також забезпечення рівноваги між трьома галузями влади - законодавчої, виконавчої і судової - шляхом конституційної й адміністративної реформ і забезпечення їхнього ефективного співробітництва.

Зовнішньополітична стратегія

Цільовий план Україна-НАТО на 2003 рік передбачає відновлення зовнішньої політики й політики в області безпеки з метою відображення мети України у відношенні повної євроатлантичної інтеграції.

Україна повинна здійснити відновлення Концепції національної безпеки, здійснити заходи для відновлення своєї Військової доктрини.

Серед цілей, закріплених у документі, реформування державних органів у сфері національної безпеки й оборони, яке б відбивало євроатлантичну політику України, зокрема, визначення повноважень Нацради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.

Одне з положень плану - утвердження України як провідного контрибутора регіональної стабільності й безпеки, включаючи збільшення внеску України в міжнародне співробітництво по врегулюванню конфліктів і підтримці миру. У цьому пункті передбачений обмін інформацією з державами-партнерами Кавказького регіону і Центральної Азії, державами ГУУАМ про досвід співробітництва Україна-НАТО в сфері миротворчої діяльності, підтримка діалогу Україна-НАТО з питань безпеки на Балканах і з метою просування мирного процесу в Македонії, консультації Україна-НАТО з питань безпеки в Молдові, ліквідації російських боєприпасів у Наддністрянщині.

У плані закріплені продовження і розширення участі України в операціях із підтримки миру.

Крім того, у документі визначена мета повного дотримання міжнародних зобов'язань по контролю над озброєннями, зокрема, шляхом прийняття закону про держконтроль за міжнародними передачами товарів військового і подвійного призначення і внесення відповідних змін у Кримінальний кодекс і Кодекс про адміністративні порушення.

Цільовий план передбачає розширення участі України в міжнародній боротьбі проти тероризму, включаючи повне виконання всіх пов'язаних із цією проблемою резолюцій Ради безпеки ООН, а також участь у заходах, передбачених Планом дій Партнерства проти тероризму. У цьому пункті передбачене завершення Службою безпеки України розслідування й підготовка доповіді відносно недоведених обвинувачень про передачу озброєнь Іраку, удосконалення робочих відносин МВС України з Інтерполом, установлення контактів із Європолом.

Відповідно до документа, Держкомкордон має забезпечити встановлення "другої лінії оборони" у вигляді радіаційних детекторів на основних пунктах перетину держкордону, у морських портах і аеропортах.

Заплановане також підписання угоди про використання державами-членами НАТО можливостей України в авіаперевезеннях.

Планом передбачене також продовження відповідних внутрішньополітичних заходів щодо боротьби з тероризмом, у тому числі шляхом зміцнення безпеки кордонів і системи експортного контролю з метою боротьби з поширенням зброї масового знищення й засобів її доставки, а також відмиванням коштів. У цьому пункті міститься положення про продовження дозволу військовим літакам держав-членів НАТО на перетин повітряного простору України, надання українських літаків для транспортування військових підрозділів НАТО в Афганістан.

СБУ повинно також передати в парламент проект закону про боротьбу з тероризмом.

Цільовий план Україна-НАТО на 2003 містить ряд заходів щодо вступу України у Світову організацію торгівлі.

Серед заходів, необхідних для вступу у СОТ, передбачене завершення двосторонніх переговорів про доступ до ринків товарів і послуг із державами - членами робочої групи по розгляду заявки України на вступ у СОТ, підготовки проектів звіту Робочої групи по розгляду заявки України про вступ у СОТ і протоколу про вступ.

Відповідно до документа, Україна повинна забезпечити відповідність вимогам СОТ подальших заходів щодо регулювання торгівлі, подальшу гармонізацію національного законодавства до норм і принципів угод СОТ.

Економічні питання

Серед економічних питань, що містяться в Цільовому плані, також - сприяння стійкому економічному ростові, у тому числі структурній перебудові економіки для підтримки стабільного росту річного ВВП, низьких темпів інфляції, збільшення реальних доходів населення й обмеження бюджетного дефіциту.

З цією метою планується ввести, зокрема, новий соціальний стандарт - регулювання державою мінімальної погодинної зарплати, реформування системи пенсійного забезпечення, упровадження механізму регулювання позабанківської фінансової діяльності.

Передбачено введення мораторію на ініціювання законопроектів про податкові пільги.

Крім того, планом передбачене сприяння економічному співробітництву між Україною, НАТО і країнами-партнерами, зокрема, заходи для прийняття закону про транскордонне співробітництво.

У жовтні в Алушті (Крим) заплановане проведення економічного симпозіуму НАТО в Україні.

Передбачається також реформування оборонної промисловості. З цією метою заплановане проведення семінару по управлінню ресурсами у сфері оборонної промисловості за участю іноземних і міжнародних представників, проведення консультацій з міжнародними організаціями з цих питань, проведення засідання спільної робочої групи Україна-НАТО з питань економічної безпеки для обговорення структурної перебудови оборонно-промислового комплексу.

Крім того, передбачається створення інституційного середовища, яке б стимулювало ділову активність, економічний ріст на основі структурно-інноваційних перетворень, створення сучасної соціальної інфраструктури й механізмів соціально-ринкової економіки з одночасним адекватним соціальним захистом. Для цього має бути підготований, зокрема, законопроект про валютне регулювання, заплановане також упровадження структурних реформ, розроблених разом зі Всесвітнім банком, створення механізмів для функціонування інститутів спільного інвестування.

Серед цілей також проведення економічних і структурних реформ з урахуванням рекомендацій Всесвітнього банку, МВФ і інших міжнародних інститутів, включаючи заходи щодо сприяння приватизації, боротьбі з корупцією й підвищенню прозорості державних витрат; розширення процесу земельної реформи; гарантування економічних прав і свобод громадян у всіх формах, зокрема, шляхом посилення захисту прав інтелектуальної власності.

Ще однією метою, закріпленою в документі, є створення необхідних умов для формування середнього класу, а також зменшення різниці в реальних доходах між прошарками населення й докладання зусиль для ліквідації бідності.

З метою посилення енергетичної безпеки передбачене забезпечення належної фізичної безпеки транзитних газопроводів.

Свобода слова

Цільовий план Україна-НАТО на 2003 рік передбачає удосконалення й забезпечення реалізації гарантії свободи думок і слова, свободи друку, вільного висловлення поглядів і переконань і доступу до інформації.

З цією метою в Плані передбачена підготовка інформаційного кодексу України, спрямованого на поліпшення доступу громадськості до інформації, законопроекту про зміни до закону "Про інформацію" з урахуванням експертного аналізу і рекомендацій Ради Європи.

Україна повинна також здійснити ряд заходів для удосконалення діяльності Нацради з теле- і радіомовлення для забезпечення дотримання принципів об'єктивності й гласності під час видачі ліцензій. Планується також спростити порядок видачі ліцензій на телерадіомовлення.

Для усунення перешкод у діяльності ЗМІ Держтелерадіо України має продовжити роботу над змінами до закону України "Про інформаційні агентства" з метою зняття обмежень для іноземних фізичних і юридичних осіб із заснуванням інформагентств.

Планується також здійснити переклад законодавчих і інших нормативно-правових актів держав-членів ЄС і НАТО в області інформації й здійснення заходів щодо приведення законодавства України з урегулювання діяльності в інформаційній сфері до стандартів держав-членів НАТО.

Передбачена також підготовка до приєднання України до протоколу до Європейської конвенції про транскордонне телебачення 2001 року.

Планується також поглиблення співробітництва України з НАТО у сфері інформації, включаючи парламентське співробітництво.

Ще одною метою, закріпленою в документі, є підвищення рівня поінформованості громадськості з діяльністю НАТО через співробітництво України з НАТО в сфері інформації, включаючи з Центром інформації й документації НАТО в Україні.

Правила комунікації між НАТО й Україною

Цільовий план Україна-НАТО на 2003 рік передбачає реалізацію угоди про безпеку між урядом України і НАТО, зокрема, затвердження і виконання Правил звернення й забезпечення охорони інформації альянсу з обмеженим доступом.

На поточний рік передбачається, що вже у першому кварталі Служба безпеки України визначить правила поведінки з захисту секретної інформації НАТО для міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, організацій, які беруть участь у співробітництві Україна-НАТО.

Відповідно до документа, Україна повинна забезпечити належні умови для обміну матеріальними носіями інформації з обмеженим доступом через головний центр реєстрації секретних документів НАТО при МЗС України.

Серед цілей також - досягнення домовленостей України з НАТО, що нададуть можливість обміну інформацією з обмеженим доступом у сфері військового планування й реформи.

У цьому зв'язку в липні Міноборони України планує переглянути документи з обмеженим доступом, що стосуються цієї сфери, із метою їхнього скорочення. Планується також визначити засоби, методи й шляхи практичного захисту інформації НАТО з обмеженим доступом під час її передачі каналами технічного зв'язку.

Україна планує модернізувати державні системи телекомунікації й інформації, за допомогою яких може передаватися інформація НАТО з обмеженим доступом, відповідно до норм альянсу.

Міноборони вивчить можливість розсекречення карт.

У розділі "Правові питання" закріплено, що Україна і НАТО переглянуть закони й інші нормативно-правові акти, а також міжнародні договори для спрощення надання Україні допомоги з боку НАТО або країн-учасниць альянсу у всіх видах співробітництва на урядовому й неурядовому рівнях.

У цьому зв'язку протягом року Міністерство юстиції України має підготувати перелік нормативно-правових актів, що підлягають перегляду для спрощення отримання міжнародної технічної допомоги українськими громадськими організаціями.

План цілей також передбачає забезпечення повної імплементації угод між Україною і НАТО, включаючи Угоду про безпеку, Угоду між країнами-учасницями альянсу й інших держав, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру" щодо статусу їхніх збройних сил, Меморандум про взаєморозуміння і підтримку Україною операцій НАТО, завершення підготовки й виконання Меморандуму про взаєморозуміння і стратегічні авіаперевезення.

У Цільовому плані також визначені спільні робочі групи Україна-НАТО, які працюють під егідою комісії Україна-НАТО, що розробляють щорічні плани на підтримку цілей і принципів Плану дій. Серед них - спільні робочі групи з питань військової реформи, економічної безпеки, планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру, науки і захисту навколишнього середовища, із питань озброєнь.

Оцінка імплементації здійснюватиметься кожні шість місяців на засіданнях Політичного комітету, політико-військового керівного комітету, спеціального комітету, економічного комітету, військового комітету НАТО з Україною.

Інтерфакс-Україна